somnus nr 1_2020

På jakt etter

Slik presenterer Søvnklinikken i Oslo seg: « Vi jobber med årsaken til dine søvnproblemer. Vi har en helhetlig tilnærming til kroppen og søker å finne årsaken til dine søvnplager. Nevrofleksologi er en medikamentfri og relativt ny behandlingsform, utviklet i Norge, som fokuserer på å ta tak i helseutfordringene vi opple- ver i vår tid. Via nervepunkter i huden jobber vi systematisk med å stimulere nervesystemet for kontrol- lere og optimalisere kroppens indre systemer og kjemi. Med dette verk- tøyet kan vi finne årsak og hjelpe deg med dine søvnproblemer. »

JournalistAina Johnsen Rønning har prøvd en behandling og hentet kommentarer fra spesialister i det offentlige helsevesenet.

Mitt første besøk hos nevro- refleksolog endte med en øre- pynt i gull, og det var ikke smertefritt.

Refleksologforeningen. Det er den gamle kvinneklinikken på Rikshospitalet, ærverdig gammel arkitektur med andre ord. Jeg treffer først Aleksander Andersen som driver Søvnklinikken og spør hvorfor han satser alt på et kort, nemlig søvnpasi- entene. – Dette er jo et veldig generelt pro- blem som mange sliter med. Har du et problem i kroppen, så vi det høyst sannsynlig påvirke søvnen din. 10 pasienter kan komme med det samme problemet, og bak skjuler det seg ti forskjellige årsaker, sier Andersen. – Hvilke typer pasienter har du? – Alt fra tre måneder til 90 år. Alle har ulike problemer, fra fordøyelse til stress til en vond skulder. Men i ni av ti tilfeller handler det om det autono- me nervesystemet og at søvnsenteret i hjernen er i ubalanse. Produserer kroppen mye kortisol skal du jo ikke sove, da er kroppen klar for «fight or

flight», sier Andersen. – Hvor mange behandlinger anbe- faler du at folk tar? – Etter 6-10 behandlinger bør de fles- te ha merket en bedring. Det virker på omtrent alle, men det er få som blir bra etter et par behandlinger, sier Andersen. – Så du prøver ikke å holde folk på behandlingsbenken lengst mulig? – Nei, jeg pleier å si at jeg helst ikke vil se pasienten igjen, ler Andersen. Smertefull opplevelse Laila Brogård, styreleder i Refleksologforeningen, hadde prøvd å forklare meg på forhånd hva behandlingen gikk ut på, men det ble litt teoretisk og svevende, så jeg var spent på hva som ville skje i praksis. Jeg hadde kledt av meg til BH’en før hun rakk å fortelle meg at behand- lingen foregikk med klær, og ikke uten. Jeg var visst ikke den første

Aina Johnsen Rønning tekst og foto

Som moderne kvinner flest er jeg ikke ukjent med det alternative og spirituelle. Jeg har testet ut de fleste yoga-former, vært på kurs for å puste riktig, prøvd nåler og ulike massasje- terapier, og brukt enormt mye penger på naprapat. Krystaller, engleskoler og Feng Shui er imidlertid langt uten- for min komfortsone. Så hvordan ville en behandling hos nevroreflek- solog utarte seg? 6-10 behandlinger Jeg er i Medika Novas bygg som rommer både Søvnklinikken og24

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online