somnus nr 1_2020

har betalt egenandel får godskrevet dette til høstens arrangement.

Årsmøtet blir også utsatt: Styret ville egentlig holde et elektro- nisk årsmøte i april med saksbehand- ling på epost og med videomøte. Men

siden flere av styrets med- lemmer er i risikogruppen for virussmitte, så er også årsmøtet utsatt, til 11. september. Info i sosiale medier: Det er skrevet informasjon om alt som må omberam- mes og det er lagt ut på alle Facebook-grupper,

både våre egne og andres. Nettsidene er oppdatert med orienteringer om alt som blir endret.

Siste styremøte i Søvnforeningen ble holdt hjemme hos sekretæren med god avstand og lite servering. Styremedlem Turid Høe i Harstad deltok pr tele- fon. Det samme gjorde Arild Sørensen i Bergen. Da var styret fulltallig inklusive en varamann.

Å jo da. Cirka ni prosent av norske kvinner, og seks prosent av norske menn har vanskeligheter med å sovne hver natt eller nesten hver natt. Det finnes over 90 ulike søvnsykdommer. Søvnforeningen arbeider for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Foreningen driver opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygde-vesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag .

Å sove er da ingen kunst

BLI MEDLEM I DAG

 Tilgang til alle medlemsblad fra 2013  Tilbud om medlemsmøter i sentrale byer.  Mulighet til å snakke med en med samme diagnose som deg (likeperson).  Nyhetsbrev på epost.

 Klikk på linken og meld deg inn i dag. Familiemedlemsskap koster

350,- pr år pluss 55,- for hvert familiemedlem.  Du får medlemsbladet Somnus som e-blad med informasjon, forskningsnyheter, pasienthistorier og nyttig informasjon fire ganger i året.

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

40

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online