somnus nr 1_2020

I disse korona-tider

V i var mange som hadde gledet oss til å feire Søvnforeningens 40 års jubileum og gjennomføre årets mestringshelg og årsmøte på Soria Moria i april. Programmet lå an til å bli tidenes best. M en mange av oss er i risikogruppen for smitte, både på grunn av alder og helse, så vi tok beslutningen i en tidlig fase om å utsette arrangementene. Vi har fått plass på Soria Moria fra 11. til 13. september. I mellomtiden må vi alle følge de mange gode råd og bestemmelser som helsemyndighetene og regjeringen kommer med fortløpende. Vi skal seire over korona-spø- kelset! S øvnforeningen er i fremgang. Vi har nådd et historisk høyt medlemstall i 2019. Det er vi veldig stolte av. Vi skal fortsette veksten. Det er viktig for at vi skal styrke vår innflytelse i det politiske landskap og hos helsemyndighetene – til det beste for våre medlemmer. Dessverre ser vi at mange melder seg inn når vi har møter rundt i landet, men glemmer å betale kontingen- ten etterpå til tross for purringer. A lt arbeid vi gjør er basert på frivillighet. Men skal vi fortsette den gode tilveksten av medlemmer, må vi ta nye grep. Derfor har vi besluttet å utvide vår medlemsservice i annet halvår i 2020. Vi bemanner kontoret/rådgivning-

en vår minst to dager i uken med personer som har god kunnskap om drift av organisasjonen, hva vi jobber med og som kan være gode veile- dere for alle med søvnapné. Minst like viktig er veiledning og gode råd til alle medlemmer med narkolepsi, idiopatisk hypersomni og KLS- syndrom. Planen er å ha en åpen veiledningste- lefon noen timer i uken, bemannet av en person som kjenner diagnosene og behovene særdeles godt. V i har tro på at dette vil være velkomne medlemstiltak. Vi vil nok være strengere med at vi konsentrerer hjelpen til medlemmer og oppfordrer andre til å melde seg inn og betale medlemskontingent. S øvnforeningen har også knyttet til seg ekspertise på arbeidsliv og rettigheter. Det er et tilbud vi skal komme tilbake til med flere detaljer. Men vi vet at medlemmer sliter med å få tilrettelagt mulighetene for å stå i jobb. Ofte skyldes det at arbeidsgiver ikke er klar over sine forpliktelser til å legge til rette så langt mulig for en arbeidstager med spesielle behov. J eg ønsker dere alt godt i en vanskelig tid. Oppstår det utfordringer som dere mener vi kan hjelpe dere med: Nøl ikke med å ringe eller skrive til oss!

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap:

350,- kr pr år og 55 kr for hvert familiemedlem

500,- kr eller mer pr år 1 500,- kr eller mer pr år

Støttemedlem privat: Støttemedlem bedrift:

42

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online