somnus nr 1_2020

Bruk CPAP- men

vask

den enda bedre!

Eget soverom Han vil ikke gi noe ekstra råd om å koke vannet i fukteren på CPAP-en. Det er ingen beviser for at kokingen har noe å bety. Derimot anbefaler han å sove på eget rom hvis du eller den du deler soverom med, har symptomer på forkjølelse eller influ- ensa. Det skyldes faren for aerosoler. – Det er også holdepunkter for å anbefale saltvannskylling ved alle typer øvre luftveisinfeksjon, sier han. – Hvis en av dere har luftveissymp- tomer, bør dere kanskje sove på eget rom. Samtidig er det viktig å under- streke at søvnapnépasienter som har nytte av maskinen sin, skal fortsette å bruke den, sier Hrubos-Strøm.

Bruk CPAP-en som før så lenge du ikke er så syk at du har problemer med å puste, men vask den ekstra godt. Det er rådet fra overlege og søvn- forsker Harald Hrubos-Strøm. Han har prøvd å sette seg inn i hva slags forskning som er publisert og hva som er kjent rundt koronaviruset og bruk av CPAP. Det viktigste er:  Bruk CPAP-en som vanlig.  Vask den enda bedre enn vanlig.  Vask hender og ansikt godt før du legger deg.  Skyll eventuelt nesen med salt- vann.  Unngå alkohol om kvelden.  Hvis du eller partneren din har luftveissymptomer, så bør dere sove på hvert deres rom.  Hvis du blir så syk at du har pro- blemer med å puste, kan det hende at du bør unngå CPAP. Blir du så syk, så trenger du uansett legehjelp, og da bør du spørre legen. Usikre svar – Det er forferdelig vanskelig å gi gode svar, sier Hrubos-Strøm. Det betyr i praksis at det godt kan komme endringer og ny kunnskap i dagene som kommer. – Vi vet at i den nettundervisningen som Helsedirektoratet har organisert, ble det advart mot å bruke CPAP i forbindelse med utvikling av inten- sivtrengende sykdom. Hvis man har blitt så syk at man virkelig har pro- blemer med å puste, så er det grunn- lag for å mistenke at CPAP-maskiner kan bidra til økt aerosoldannelse, sier han. Aerosoler er dråper som er så små at de holder seg svevende i luten og kan føre med seg smitte.

– Trykket i CPAP-maskinen gjør at det sirkulerer mer partikler. Derfor har også verdensorganisasjonen for anestesileger advart mot å bruke den i intensivbehandling av Covid-19. Pleiepersonale som ser til pasienter som bruker CPAP, bør derfor også bruke verneutstyr, forteller han, men understreker: – Dette er noe helt annet enn den vanlige bruken av CPAP og maske! Bedre vask De generelle rådene om hygiene, og ikke minst håndvask, har du sann- synligvis lest mange ganger de siste dagene. Koronaviruset kan smitte fordi det blir sittende igjen på glatte flater, blir med på hånden til den neste som tar på flaten og derfra inn i munnen eller nesen. Akkurat det samme prinsippet – enda bedre vask enn vanlig – er like viktig for CPAP-en: – Den beste informasjonen jeg har funnet til den vanlige CPAP-bruke- ren, er en sak som doktor Bruce L. Davidson i Seattle skrev på CNN, forteller han. Davidson spekulerer i at smitte til lungene kan skyldes par- tikler som går fra ditt eget svelg og over i luftveiene mens du sover. Aspirasjon, som det heter med et faguttrykk. – Dette blir bare spekulasjoner, men han kommer med noen fine råd, og det er derfor jeg har lyst til å trekke frem akkurat den saken. Det han skriver, er at det er viktig å vaske hender og ansikt godt før man legger seg. Han råder også til å unngå alko- hol om kvelden fordi det øker risiko- en for å få sekret ned lungene. Og til slutt understreker han nødvendighe- ten av å rengjøre CPAP-en sin vel så mye som man gjør til vanlig, fortel- ler Harald Hrubos-Strøm.

5

SOMNUS NR 1 – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online