Tingsted - Oplysninger om vagtværnets oprettelse, nov 1944

I Henhold til de af Maribo Arrts Sogneraadsforening givne Retningslinier ang^.aende Oprettelse af Vagtvaern i Landkommunerne skal man herved oplyse, at der i Tingsted Komr-une under 36/lo 19*4 er oprettet et kommunalt Vagtkorps bestaaende af 7 Kand. Korpset er udrustet med Knippel - Lygte - Fløjte og Armbind samt legitimations- kort. Zonereaningskorpset er indgaaet paa at medvirke ved Kørsel af eventuile Arrestanter. Korps ;t lynnes med 3 Kr. pr. Time ved Udrykninger.

Tingsted Sogneraad den 3/11 a a . P.3.V.

Hrl Amtpr-’ adssekrnt-vr 3oyhus.

Nykøbing F.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker