Somnus nr. 3 2021

S øvnsensoren g jørmer enn å passe på hvordan du sover. Somnofy- gründerAlf-Egil Bogen forteller omde pårørende som«fikkmamma tilbake» fordi sensoren viste hva slags hjelp hun trengte.

som sjekker søvn Sensoren

som kan sørge for at bleier kan skif- tes før de lekker og før brukeren pådrar seg en urinveisinfeksjon. – Den kan si fra når mamma og pappa ikke klarer å si fra selv, som daglig leder Vegard Urnes formulerer det. OL og alderdom Somnofy lager søvnsensorer uten kamera. – Vi måler bevegelse på kroppen. Helt ned til bevegelse som skjer på huden når pulsen slår. Sensoren kan også måle pust og hvordan vi rører oss i sengen, og den kan følge med på pustefrekvens, for- klarer Alf-Egil Bogen. Han snakker gjerne om norske OL- gull. Toppidrettsutøverne bruker nemlig sensorer for å gjøre søvnen best mulig og for å unngå å bli for døgnville. Men de som ikke tar OL- gull, kan bruke sensorene for å få en bedre alderdom, ifølge Bogen. Han forklarer hvordan intervjuer ikke er noen god metode for den som skal finne ut av hvordan noen har sovet. – Ofte husker man det siste. Jeg er overrasket selv over hvor annerledes jeg har sovet enn det vi tror, sier han. Sovemedisiner Somnofy-gründeren snakker om hvordan det første du blir gammel av, er å miste sosial kontakt og kom- munikasjon. Han peker på hvordan

halvparten av dem som brekker lår- halsen, dør i løpet av et år eller to. Hvis legene kan bruke sensorikk, kan de gjøre søvnen bedre og ta bort tunge sovemedisiner som gjør bru- kerne svimle også på dagtid. – Når vi får et objektivt mål på søvn,

Tekst og foto: Georg Mathisen

Bogen forteller om en eldre dame på sykehjem. Hun ble lagt kvart på ti om kvelden. Så måtte pleierne bytte på henne ved totiden om natten. Da hun fikk søvnsensor, viste det seg at hun kunne få mye bedre og enklere hjelp: – Vi fant ut at hun hadde behov for å gå på toalettet kvart over ti. Når hun fikk gå dit før hun ble lagt, kunne hun sove gjennom hele natten uten at det var nødvendig å bytte inkonti- nensprodukt. Sårene ble borte, hun var kognitivt mer til stede, hun var mer fysisk aktiv, og de pårørende «fikk mer av mamma tilbake», sier Bogen. Etikk og sensorer Gründeren bak søvnsensoren Somnofy stilte opp på Arendalsuka – stedet der politikere, organisasjons- folk og alle andre som lever av å snakke, møtes for å prate og prøve å finne noen journalister som vil skrive om dem. Senscom og Sintef arrangerte møte om muligheter og etiske utfordringer ved sensorbruk i helsesektoren. Senscom har utviklet en bleiesensor

Vegard Urnes i Senscom har funnet opp bleiesensoren som sier fra der brukeren ikke klarer å si fra selv.

14

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online