Somnus nr. 3 2021

Rengjøring av maske og maskin D et ermye diskusjon omhvordanman skal g jøre renmaske og maskin og hvor ofte. Noen kjøper ozonrenseutstyr på nett. Da kan det være greit å følge de rådene produsenten avmaskin ogmasker gir og at de advarermot ozonrensing. Da virker ikke garantien på utstyr. Og utstyret har vi bare lånt av helsevesenet. Vi eier det ikke.

Stroppene vaskes en gang i uken.

varmt vann (ca. 30 °C) med mildt oppvaskmiddel. Ansiktsfett og -olje må fjernes fra puten etter bruk for å sikre best mulig maskeforsegling. Dette gjelder ikke for AirTouch F20. Bruk en myk børste til å rengjøre ventilen eller roterende deler som kneleddet, svivelringen eller kuleled- det som må rengjøres. Kontroller hver komponent og vask om nødvendig på nytt til du ser at komponentene er rene. Skyll alle komponentene godt i rent vann og la dem lufttørke, men unngå direkte sollys. Monter masken når alle komponen- ter, inkludert ventilen, er tørre. Du kan også bruke våtservietter for rengjøring av CPAP-masker, som er særlig praktisk spesielt når du er på farten. Disse serviettene i 100 % bomull er en hurtig, enkel og praktisk

tørke. Unngå direkte sollys. Merk at hodestroppen kan vaskes uten å bli demontert, og at fargestof- fet i hodestroppen kan farge litt av under den første vasken. Hvis en komponent fortsatt er uren etter ren- gjøring, eller hvis du merker synlig forringelse av en systemkomponent (krakelering, misfarging, revner, osv.), må du bytte komponenten. Rengjøring fuktekammer Hver dag: Generelt bør du vaske og skylle vannbeholderen hver dag i varmt vann, med et mildt vaskemiddel, og deretter skylle den grundig med rent vann og la den tørke beskyttet mot Vask fukterdelene og luftslangen i varmt vann med et mildt vaskemid- del. Skyll dem grundig i rent vann og la dem tørke beskyttet mot direkte sollys. Hver måned: Da bør du inspisere vannbeholderen for slitasje og forringelse og bytte vannbeholderen hvis en komponent direkte sollys. Hver uke:

Tekst: Marit Aschehoug Foto: Produktfoto ResMed

Gode rengjøringsrutiner gjør at utsty- ret holder seg lenger og ikke minst at du får et bedre behandlingsresultat. Husk alltid rent vann i fukteren hver dag og er du et sted der vannet ikke er rent, så kok det eller kjøp flaske- vann. Hvor ofte bør jeg vaske? Masken og fuktekammeret hver dag og slangen henges opp for lufting. Hver uke vasker du stroppene og slangen. Produsenten anbefaler et mildt oppvaskmiddel. Noen tåler ikke lukter, da kan det være greit å finne et vaskemiddel uten parfyme og lukt. Dette gjør du hver dag Demonter maskekomponentene for- siktig. Hvis du bruker en nesepute- maske, bør du demontere putene fra rammen. Bløtlegg og håndvask de separerte maskekomponentene grun- dig (unntatt hodestropp og myke omslag) ved å gni den forsiktig i

måte å rengjøre masken på. Dette gjør du hver uke

Håndvask hodestroppen, inkludert de myke omslagene hvis disse utgjør del av masken. Skyll godt, klem hodestroppen for å fjerne overskytende vann, og la luft-

22

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online