Somnus nr. 3 2021

SOMNUS

Endelig er vi igang! Det har vært utfordrende å drive en pasientfor- ening under pandemien. Vi liker å reise rundt i Norge, holdemøter og pratemed folk. Det har vi ikke kunnet g jøre på halvannet år. Ikke kunne vi står foran Stortinget hverken i 2020 eller 2021 på den internasjonale søvndagen. Ikke kunne vi væremed påArendalsuka heller. Vi hadde planlagt frokost-møte og informasjonsstand. Vi hadde lagt planer for en ambisiøs riksturnémed besøk i en rekke byer. Familieweekend for hyper- somnipasienter i Hallingdal måtte avlyses. Julemøtet i Oslo ble det ikke noe av.Mestringshelgen i april 2020 ble flyttet til september 2020. Så ble den flyttet til april/mai 2021 og nå har den omsider landet i januar 2022. Det var ikke stort vi kunne g jøre. Vi kan ikke utsette medlemmene våre for smittemed så alvorlige kon- sekvenser somdet kan få. Vi har en ganske stor gruppe hypersomnipasienter der det ermange somer engstelige for å ta vaksinen. De glemmer aldri massevaksinasjonenmot svinein- fluensaen i 2009.Mange fikk sine liv sterkt påvirket med narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine Levine. Frambu-kurset for IH-pasientene ble avlyst/utsatt fordi Frambu forlangte at alle delta- gere skulle ha fullvaksinert seg. Det er et umulig krav for denne gruppen og Søvnforeningen ga klar beskjed omat da kunne vi ikkemedvirke. Vi mente detmåtte være nok å g jennomføre hyppig testing. Vi tror ikke at alle virus-bekymringer og begrens- ninger er over.Men vi tror at det går an å hamøter og snakkemed folk ig jen.Møtene i Harstad og Tromsø i begynnelsen av september er et bevis på det. Det kommasse entusiastiskemennesker. Spørsmålene varmange og vi svarer så godt vi kan. Nå kommer vi til Gjøvikmandag 11. oktober. Det blir julemøte i Oslo søndag 5. desember. Og neste år hiver vi oss ut i landet ig jen. Blant annet har vi flyttet årsmøtet til Bergen i april.

bladetsomnus@gmail.com Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527 Utgis av Søvnforeningen Utkommer i 2021 som digitalt e-blad fire ganger i året og nr 4 trykkes også i papir. ISSN 2535-7204 Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Mathisen, Bengt Røsth. Styret i Søvnforeningen: Leder: Pål Stensaas Nestleder: Knut Bronder Sekretær: Marit Aschehoug Styremedlem: Marita Bjerke Styremedlem: Turid Høe

Varamedlemmer: Torunn Figenschou, Arild Sørensen, Ragnhild Storbakken, Tom Ørbech. Annonser:

Annonsebestilling: Jannicke Isaksen: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40. Annonsepriser:

1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. SOMNUS nr 4 trykkes i papir til alle

medlemmer og legges også ut som eblad. Siste manus og annonsefrist er 1. desember. Bladet vil inneholder høydepunkter fra ebladene nr 1, 2 og 3 i 2021. Neste nummer kommer ca 20/12 2021. Medlemskap: Medlemskap i Søvnforeningen 2021: Hovedmedlem 350 kroner. Familiemedlem 350 kroner for ett medlem og 55 kroner for hvert familiemedlem. Støttemedlem privat: 500 kroner eller mer. Støttemedlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg inn på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjonell frihet, Vær Varsomplakaten og i henhold til pressens øvrige regelverk.

Omsider kan vi si: Vel møtt igjen!

SOMNUS NR 3 – 2021

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online