Somnus nr. 3 2021

Søvnforeningen har åpnet en telefontjeneste der for-

eningens rådgivere og likepersoner svarer på spørsmål. Vi har erfaring med diagnosene og kan hjelpe deg videre.

Onsdager kl. 11-18 Hypersomnier og pårørende Sykepleier Knut Bronder 41303436 Fredager kl. 11-18 Søvnapné – Insomni – pårørende Marit Aschehoug 90066527

Tirsdager kl. 11-18 JUS: Arbeidsrett, trygderett Advokat Preben W. Christensen 95757686

Torsdager kl. 11-18 Søvnapné Pål Stensaas 92486681

SOMNUS NR 3 – 2021 40 Vi er bare en telefon unna!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online