Somnus nr. 3 2021

Sove med sokker på?

Kvinner trenger mer søvn enn menn Kvinner trenger mer søvn enn menn. Totalt får likevel 1 av 7 for lite søvn. Jim Horne, professor ved søvnforskningsinstituttet ved Loughborough University, og en av Storbritannias mest kjente søvnfor- skere, forteller at kvinner trenger omlag 20 minutter mer med søvn enn det menn gjør. Ifølge Folkehelseinstituttet har én av syv voksne i Norge kroniske søvnvan- sker. Hos de over 60 har opp mot én av fire søvnvansker. Problemer med søvnen forekommer også oftere hos kvinner, og spesielt da hos eldre kvinner. Samtidig som hormoner og stress kan være fakto- rer, mener Horne det er sannsynlig at kvinners hjerne trenger mer hvile enn menns. Apotekene utredes Et offentlig utvalg bestående av blant annet farmasøyter, leger og jurister skal vurdere om apotekloven bør revi- deres. – Dagens apoteklov er fra 2001, og er moden for oppdatering, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. I mandatet heter det at utvalget skal vurdere regelverk som knytter seg til apotekvirksomhet generelt, men spesi- elt behovet for reguleringer som skal legge til rette for økt konkurranse og nye apotek-løsninger.

Det sies at du kan sovne raskere ved å bruke sokker. Men funker egentlig dette søvntrikset? Den siste tiden har en TikTok-video gått viralt, hvor en amerikansk lege enkelt forklarer hvordan du kan sovne lettere – ved hjelp av et par sokker. Sokker gjør føttene varme og dette åpner blodårene som kjøler ned kroppen. Når kroppen din er kjølig, fortel- ler den hjernen at det er på tide å legge seg. Så folk som bruker sokker når de skal sove, har en tendens til å sovne raskere», forklarer hun i videoen som har fått rundt 20 millioner visninger.

Nattsokker på moten igjen. Man behøver ikke resept på hjemmestrikkede nattsokker i ren ull.

Ståle Pallelsen, søvnforsker og professor ved UiB, kan

bekrefte til KK helse at trikset faktisk funker. - Dette knytter seg til kroppstem- peraturen. Når denne faller er det lettest å sovne. Dersom man fryser på beina vil kjernekroppstemperaturen gå opp for å kompenser for dette, og da blir det vanskeligere å sovne. Å ikke fryse på beina er derfor viktig med tanke på søvn, sier han. Kirurg og foreleser ved Imperial College London, Karan Rajan, støtter også sok- ketrikset. - Å bruke sokker i senga øker blodsirkulasjonen til føttene, forklarte han i en nylig video på TikTok. Om ikke sokker er det som hjelper deg til å sovne raskere, har vi tidligere skrevet om et annet søvntriks. Det er faktisk én ting du kan gjøre som vil hjelpe deg med å sovne lettere, og det tar deg bare fem minutter. Alt du trenger å gjøre er å skrive ned en detaljert liste over hva du skal gjøre dagen etter, og så vil hodet ditt falle mer til ro.

En økt med 3D-skriveren

gjøre enn å åpne vinduene. Utenfor storparten av norske hotellvinduer er det fullt av måker. De få hotellene som ikke er utstyrt med måker som sommerattraksjon, har gjerne haner, traktorer eller studenter på fadderuke innen hørevidde. Følgelig er det kjekt å ha øre- plugger for den som synes det blir for mye lyd. Ørepluggene går det også an å kombinere rimelig greit med masken til CPAP-en. Like lett er det ikke om du også vil ha det litt mørkt.

RØRVIK: Den som bare hadde hatt en 3D-skriver. Og tid og teknisk innsikt, selvsagt. Da skulle jeg sovet godt, da. Sommer på norske hotell er gjerne en kamp for å få noen timer søvn. Hoteller flest er ikke utstyrt med kjøleanlegg (og de som er det, låser gjerne fast tempe- raturen på et nivå som passer i helt andre land – det er visst ingen andre som vil ha det så kjølig på soverommet som gjennomsnittlige norskinger). Dermed er det ikke annet å

42

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online