Medlemskontakt 2-2023

FORSVARETS SENIORFORBUND • AVDELINGER Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

BLI MEDLEM

FSF – Agder Leder Helge Dyrkolbotn Bringebærveien 30 C 4635 Kristiansand S 922 66 152 agder@fsforb.no

FSF - Hamar Leder Trond Vangen Pilegrimsvegen 194 2338 Espa 911 83 642 hamar@fsforb.no FSF - Harstad Leder Hilde Brekke Grønnliveien 19 F 9409 Harstad 915 49 899 fsfharstad@fsforb.no FSF - Haslemoen Leder Ola Langholen Høgbergvegen 14 2436 Våler i Solør 468 85 797 haslemoen@fsforb.no

FSF – Lillehammer Leder Einar Brusveen Bekkefaret 4 2613 Lillehammer 926 13 304 lillehammer@fsforb.no

FSF - Steinkjer Leder Roy Corrin Grøttheim Kanefartsvegen 30 7712 Steinkjer 916 64 224 steinkjer@fsforb.no FSF - Trondheim Leder Bjørn Gurihus Øvre Stavsetsvei 29 7026 Trondheim 908 65 744 trondheim@fsforb.no FSF – Vesterålen Leder Bjørn Erik Uthus Postboks 48 8465 Straumsjøen 990 94 601 vesteraalen@fsforb.no FSF – Vestoppland Leder Tor Kjølberg Munkelien Nedre Ulven ved 108 2720 Grindvoll 924 59 912 vestoppland@fsforb.no FSF - Voss Leder Ole Johan Sanden Høydalane 17 5705 Voss 478 13 719 voss@fsforb.no FSF - Værnes Leder Ole Myrbekk Værnesgata 15 7503 Stjørdal 900 98 914 vaernes@fsforb.no FSF - Ørland Leder Terje Halvorsen Vipeveien 13 7130 Brekstad 411 92 476 oerland@fsforb.no FSF - Øst Finnmark Leder Lasse Haughom Vadsøgata 1, 01-01, 9950 Vardø 454 15 617 oestfinnmark@fsforb.no FSF - Øvre Romerike Leder Harald Olav Blakseth Homlenveien 36 2072 Dal 416 99 745 oevreromerike@fsforb.no

Forsvarets Seniorforbund er en partipolitisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon og vi er forsvareren og møteplassen for deg som senior fra Forsvaret og forsvarsinteresserte seniorer. Vi er en viktig samfunnsaktør som påvirker myndighetene i seniorpolitikk og pensjonsspørsmål. Våre medlemmer er sivile og militære seniorer, samt deres partnere og etterlatte. Les mer om oss på www.fsforb.no Dette får du som medlem hos oss: • Du nyter godt av vår påvirkning av myndighetene og som forsvarer av dine rettigheter. • Du nyter godt av våre kompetanse innen pensjonsspørsmål. • Vi tilbyr individuell veiledning i blant annet alders- og tjenestepensjon, etterlattepensjon og fremtidsfullmakt. • Du får vårt medlemsblad 4 ganger i året – og medlemsfordeler fra flere leverandører. • Vi har avdelinger over hele landet og du blir en del av et fellesskapet. • Du blir del av den største seniororganisasjon i staten – og bidrar til felles styrke. IKKE VENT – MELD DEG INN I DAG! Skal vi snakke om pensjonen din må du bli medlem hos oss! Innmeldingsskjema finner du sist i bladet eller gå inn på https://forsvaretsseniorforbund.no/medlem Kontingent er 250,- pr. år for hovedmedlem, og 125,- for husstandsmedlem pr år. Eventuell lokal kontigent kommer i tillegg. Medlemmer som ikke ønsker tilknytning til en avdeling, kan være direktemedlemmer i forbundet. Dette koster 300,- pr. år og 150,- for husstandsmedlem. Fra 1. oktober og ut året er kontigenten kr. 50,- for alle medlemmer

FSF - Andøy Leder Karl-Øyvind Bråten Fridtjof Nansens gate 100 B 8480 Andenes 913 58 619 andoey@fsforb.no FSF - Bergen Leder Lars Terje Sætre Vatnaneset 23 5174 Mathopen 911 84 348 bergen@fsforb.no FSF - Bjerkvik Leder Jan Lundli Vassdalsveien 425 8530 Bjerkvik 412 73 564 bjerkvik@fsforb.no FSF - Bodø Leder Kjell Magne Lutnes Parkveien 55, H0402

FSF - Midt-Troms Leder Judith Annie Brandmo Beredskapsveien 112 9360 Bardu 970 49 681 midttroms@fsforb.no FSF - Mosjøen Leder Ragnar Olsen Drevvassvegen 516 8672 Elsfjord 906 72 064 mosjoen@fsforb.no FSF - Oslo Leder Ingvill Eidsvåg Edvard Griegs allé 10 0479 Oslo 488 82 647 oslo@fsforb.no FSF - Porsanger Leder Tor Reidar Boland Meieriveien 35 9700 Lakselv 920 94 833 porsanger@fsforb.no FSF - Ringerike/Hole Fung leder Torgeir Wik Veienmoen 7 3517 Hønefoss 900 40 016 ringerikehole@fsforb.no FSF – Rogaland Leder Terje Gjelsvik Irisveien 8 4316 Sandnes 458 89 054 rogaland@fsforb.no FSF - Rygge Leder Nils Tangeland Parkveien 22 1580 Rygge 69261688/971 36 284 rygge@fsforb.no FSF - Stavern Leder Hans Sigurd Iversen Gunnar R Andersens gt. 133

FSF - Horten Leder Trond Nauf Løkkegata 23 3183 Horten 930 96 902 horten@fsforb.no

FSF - Indre Troms Leder Anne Gardsteig Strømsmo Solbu 4

8005 Bodø 900 96 826 bodoe@fsforb.no

9360 Bardu 913 87 269 indretroms@fsforb.no

FSF – Drammen Leder Per Morten Ellewsen Kastanjeveien 120 3026 Drammen 932 23 199 drammen@fsforb.no

FSF - Ingeniørvåpnet Leder Ole Sannes Teglverksvn 8 3517 Hønefoss 414 56 708 ingenioervaapnet@fsforb.no FSF - Kjeller Leder Arne K Karlsen Frydenlundsgate 7 A 2010 Strømmen 975 45 949 kjeller@fsforb.no FSF - Kongsberg Interimsstyre kongsberg@fsforb.no FSF - Kongsvinger Leder Kåre Lødding Multeveien 1 2209 Kongsvinger 400 34 634 kongsvinger@fsforb.no FSF - Levanger/Verdal Leder Hans P. Hansen Elvestien 1 7605 Levanger 905 26 316 levangerverdal@fsforb.no

FSF - Elverum Leder Arne Druglimo Olav Duunsveg14 2407 Elverum 911 66 652 elverum@fsforb.no FSF - Gardermoen Leder Tor Olav Berbu

Langbråten 36 2063 Jessheim 920 48 061 gardermoen@fsforb.no FSF - Halden/Sarpsborg Leder Bjørnar Nyborg Balders vei 20 1751 Halden 476 15 020 haldensarpsborg@fsforb.no

3259 Larvik 928 27 926 stavern@fsforb.no

Oppdatert: 19.04.2023

30 - Medlemskontakt nr. 2 - 2023

Medlemskontakt nr. 2 - 2023 - 31

Made with FlippingBook - PDF hosting