Telefonnøgle Næstved 1933

MHBMI WMHTMM nedkerforretningon, T#l*to* 21 . Hånd* H tolSMPv

F

mmm

NÆSTVED OG OMEGNS TELEFONNØGLE 1933. 12. AARGAN3

T«l#tøit 2t.

tort Laver af Møbler i alle Stilarter. Saavel Møbel - som Bygningsarbejde adføres. Stort Lager af Ligkister og Ligtøjer. f i]

*

Indhold: 1 . Stcdbctegneløe. II. KealregUter.

III. Navtcrtgiiirr for Nastvcd IV. Navnrref|Uter for Oplandet. V. Fagregister. VI. Numerregløter for Naastvcd.

Udgivet og forlagt af: Sydsjællands Annoncebureau , Næstved. — Telefon 7hl.

Hovedlort'tnlnp;

t ti),

-

(ttj At |eron*neyvaei

Telefon *2A. Spodatitøt i Pletttnsmng og Dampremtiing at Hfrsrgardtrrol».? og Hrrrehnttt. Brotor* 6 . - T«M»n 1247 , ^ • * Rimelig* rriatr. Sort fanrea hver Dag. Pliith Hwlartn. ^Irohwrfu ar«T^t

Stedbetegnelse. (Benyttes, naar man kender Navnet paa det Sted, hvor en Abonnent bor, men ikke ved, under hvilken Central man skat vege ham,

Arlmetorp l andsby . Sandved Askov.................. .. hverdrup Atterup........... Glumsø Aversi. ............ . . l y bjerg Havelse Sogn.Glumsø Hasnxs Landsby . . . Nyland 1

Aaderup............ Aasø.................. Abbednjes . . . . Abbednxshoved Ågerup............... Arløse...............

Nrstved Glumsø eller Twelse N*stved eller Nyland Nyland

Hyllinge S«udved

eller Skelby

Made with FlippingBook - Online catalogs