Telefonnøgle Næstved 1933

Spis Koopmanns Krydderfedt!

1311. C. Zilmer, Pantefoged, Østergade 17. 1312. A. M. Damgaard, Politibetjent. 1314. Chr. Hrix Pedersen, Redaktør. 1315 V. J. Petersen, Politibetjent. 1316. L. V. Stigsgnard, Politibetjent. 1317. G. Jørgensen, Politibetjent. 1318. O. Pedersen, Politibetjent. 1320. S. A. Holbøll, Overlæge, I)r. med. 1821. Hnns Nielsen, Klaverstemmer. 1322. N. P. Johansen, Grønthandler. 1323. Niels Michelsen, Frugt- & Grønthdlr. 1324. J. C. Andersen, Møller, LI. Næstved. 1325. C. Ravn., Tømmerhdl. 1326. Holger Rosendahl., Amtainspektør. 1327. Ostehandler J. Hansen, Præstøvej 11, 1320. Alb. C. Nielsen, Autoværksted 1330. Sinclar, Sydsj. Olie- & Henxin-Co. (Laur. Hansen). 138L Erik Christiansen, Kepr. 1333. Surfører A. Holmgroen-Olsen. 1336. Einer Johansen, Telefonmontør. 1337. J. Claaen, Frue, Karrebæk vej. 1889. Axel Larsen, Journalist. Hans Mikkelsen, Jernbanegade li), do. do. do. Carl I.arsen, Fragtin., Kildemarksv. 14 Kay Nielsen, kødudsalg, Ridder*. 6. H. Oppendieek, Snedkermester. Højland, Smør- og Kaffeforretning. Amlers Jensen, Røpru»mi* ntant. Missionshotellet. Anna Nielsen, Frue, Jernbaneg. 15. Selma Boyesen, Frk., Lærerinde, AllsTts Hutiksnionterlng. Henry Rosbn'k. Repr., Ringstedg. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1340. 1850. 1351. 1334. Maja Hahne, Frk. 1335. A. W. Kirkobye .

255. Chr. Henriksen, Murermester. 256. Gartner V .Nielsen. 257. Valdemar Hamlborg, Shell-Tanken 258. Frelsen* Hær, Østergade. 250, Telefonmester K. Genta. 251 Handelsgartnei Frede Hansen. 252. Fru M. Hansen, Grønnegade. 268. Handelsgartner E. Nielsen. 264. Hilser Axel Olsen. 255. *Myren", Axeltorvet. 266. Klejnsmed Aage Christiansen. 208. Hestehandler Chr. Nielsen. 260. VoRnmund Carl Lauritsen. 270. lloghdl. Hrdr. Friis. Privat. 271. AuRe Petersen. Ri.igstedg. F**rl. 18. 272. Frk. kruuse, f iterRade 21. 273. Næstved PruRtimp., Set. Mortens*. 5. 274. Fru Hertha Lindholm Jensen. 275. Murer Chr. Petersen. 277. Marskandiser H. Henriksen. 278. Rohm. Th. Hansen, Vinhusgade. 270. Ttlefonistinde Erna Ælkjær. 281. Kruekows Eftfl. (Albert Gahrn). 282. F ru Anna Jeppe en. 284. Tømrermester P. Hansen. 256. læktor llorelli Moller. 287. ForretniRsf. II. Ovørgnard Madsen. 288. Præst øvejs Viktualieforretning:. 28«*. Næstved Handels* or Kontormhjforb. 2!H». Styrmand V. Juul Peders* n. 201, Fru S. Clausen. 2t*2. Tømrer Aage K. Petersen. 203. Lurenml* Komma Skov. L. Niestvrd. 204. Distriktsmontør Serup. 205. (lods4>k'P<-ditør Hiet/.. 2tu.. Uindsretss. II. A Hirkated. Privat. 207. Overinsjæktør C. .1. Henriksen. 208. Oluf Andersen, Halgdøder.

1352. A. Binderun, Skræderm. 1353. Raadhus-Kiosken. 1355 Toldforvalter Nielsen. 1356. „Micadn" Cigarforretn. 1357 Hans Christensen, Illomsterf. 1358 J. Madsen, Autoudlejning. 1365. „Libertn"*, Blomsterf.

200. Ingehorg Høyer, Frk. 300. Johannes Alenkjær. SOL Jens llolrk, Murer. 302 . Gdr. U ørp , Kobberhakken.

308. Sagfører Konrad Hansen. Privat. 304. Røgina-Salonen, Ridder-gane 8. 305. Chr. Nielsen, Vogmn., Skyttemkv, 55. 306. Ducolakeriet „Expert". 3(8. (idr. Sigvald Larsen, Griinstrup 310 . Iton-Hon. Chokoladeforrctn., Axelt. 6.

Rednktionen sluttet 10. December 10.42.

Udgivet af Sydsjællands Annoncebureau,

Telefon 761.

Næstved.

Telefon 761.

Trykf I A»8. »Næstved Tldendess Bogtrykkeri.

112

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-catalog" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Catalogs">FlippingBook</A> - Online catalogs