Catalogue_Novolux_Lighting_2021

ĝĹÚĜÏåü±ĵĜĬĜ±xü±ĵĜĬƼĜĹÚåƻxĜĹÚåƻü±ĵĜĬĬå

V VALAN VALGUS VENTO

SPOT STAN

314

RIBBON

265

EXO

EXO

316, 372, 386

527, 614

RIMA

732, 764

EXO

DOPO

CRISTHER

202 458 660 828 726 810 698 681 358 374 267

STERLO STICK STONE STORM SUEVIS

722 800 712 470

ROB

670 546 665

INDELUZ

CRISTHER

DOPO

ROMA ROUND

EXO

CRISTHER

DOPO

VIC

DOPO

CRISTHER

DOPO

VICO

CRISTHER

DOPO

S SAURO

VIENA

503, 593

CRISTHER

DOPO

VIENA SQUARE

SUR SURI

508 778 779 544

598 807 608 475 742 342 620 736 262 447 466 587

CRISTHER

DOPO

DOPO

VILLA BIG

SAUS

DOPO

CRISTHER

CRISTHER

VILLA CHAP

SURI BIG

SEDNA

DOPO

CRISTHER

DOPO

VIMET

SEIL

SYNA

EXO

DOPO

DOPO

VINTAGE

SELECTA SELMA SENDAI

EXO

CRISTHER

T TABEL TAICHI TANIA TANNA

VOLLMOND

EXO

EXO

VORADA

324, 346

318 382

EXO

EXO

DOPO

SETH

CRISTHER

EXO

W WALK

270, 338, 384

SHEIBE SHEID SHINNY SIBILA SIGMA SILBO SILVER SIMUN SINOPE SINTRA

EXO

EXO

787, 840

376 854 223 300 522 444 838 842 254 514

CRISTHER

EXO

EXO

WALKER

558 537 137 394

TASMANIA

DOPO

CRISTHER

DOPO

WIND

TAU

DOPO

DOPO

INDELUZ

WINDOW 2

TEAR TEIA

68, 243

INDELUZ

EXO

INDELUZ

WOOD

768 111 599 125 388 556 368 597 298 880 438 730 175 782 758 580 844 784

EXO

CRISTHER

DOPO

TILT

EXO

INDELUZ

X XALOC

TINA

DOPO

CRISTHER

538

TIR

DOPO

CRISTHER

INDELUZ

TORCH

EXO

EXO

Y YAIZA YSER

TORNADO

SIO

DOPO

DOPO

820 486

SIRA

TOSCA

274, 332

CRISTHER

EXO

EXO

TOSCANA

301 184 190 495 604 742 648

SIROCO

DOPO

EXO

DOPO

SKIN

TRACK

EXO

INDELUZ

Z ZANZIBAR

SKOLL SLEET SLIM SNAP SOFIA SOFITO SOLEI SPARK SPIONA

TRACK 48

ACCES.:

INDELUZ

426 773

TRAMUNTANA

EXO

DOPO

EXO

ZAP

TRIKI

CRISTHER

CRISTHER

DOPO

ZENDA

483, 590

TRINGLO

DOPO

CRISTHER

INDELUZ

ZIG ZIP

476 772

TROM TWIST

DOPO

CRISTHER

DOPO

378, 400

CRISTHER

EXO

CRISTHER

DOPO

U UFO

CRISTHER

492

CRISTHER

DOPO

UTU MINI

752, 790

SPLAT

81, 211, 237

CRISTHER

INDELUZ

35

www.novoluxlighting.com

Made with FlippingBook Online newsletter