Catalogue_Novolux_Lighting_2021

ĝĹÚĜÏåü±ĵĜĬĜ±xü±ĵĜĬƼĜĹÚåƻxĜĹÚåƻü±ĵĜĬĬå

V VALAN VALGUS VENTO

SPOT STAN

314

RIBBON

265 764 670 546 665 598 807 608 475 742 342 620 736 262 447 466 587

EXO

EXO

527, 614

RIMA

316, 372, 386

DOPO

CRISTHER

EXO

STERLO STICK STONE STORM SUEVIS

722 800 712 470

ROB

202 458 660 828 726 810 698 681 358 374 267

CRISTHER

DOPO

INDELUZ

ROMA ROUND

CRISTHER

DOPO

EXO

VIC

CRISTHER

DOPO

DOPO

VICO

DOPO

CRISTHER

S SAURO

503, 593

VIENA

DOPO

CRISTHER

SUR SURI

508 778 779 544

VIENA SQUARE

DOPO

DOPO

CRISTHER

SAUS

VILLA BIG

CRISTHER

CRISTHER

DOPO

SURI BIG

SEDNA

VILLA CHAP

CRISTHER

DOPO

DOPO

SEIL

SYNA

VIMET

DOPO

DOPO

EXO

SELECTA SELMA SENDAI

VINTAGE

CRISTHER

EXO

T TABEL TAICHI TANIA TANNA

VOLLMOND

EXO

EXO

318 382

VORADA

279, 324, 346

EXO

DOPO

EXO

SETH

CRISTHER

EXO

W WALK

270, 338, 384

SHEIBE SHEID SHINNY SIBILA SIGMA SILBO SILVER SIMUN SINOPE SINTRA

EXO

EXO

376 854 223 300 522 444 838 842 254 514

787, 840

EXO

EXO

CRISTHER

TASMANIA

WALKER

558 537 137 394

CRISTHER

DOPO

DOPO

TAU

WIND

DOPO

INDELUZ

DOPO

TEAR TEIA

68, 243

WINDOW 2

EXO

INDELUZ

INDELUZ

768 111 599 125 388 556 368 597 298 880 440 730 175 782 758 580 844 784

WOOD

CRISTHER

DOPO

EXO

TILT

EXO

INDELUZ

X XALOC

TINA

DOPO

CRISTHER

TIR

538

CRISTHER

INDELUZ

DOPO

TORCH

EXO

EXO

Y YAIZA YSER

TORNADO

SIO

DOPO

DOPO

SIRA

TOSCA

274, 332

820 486

EXO

EXO

CRISTHER

TOSCANA

301 184 190 495 604 742 648

SIROCO

EXO

DOPO

DOPO

SKIN

TRACK

EXO

INDELUZ

Z ZANZIBAR

SKOLL SLEET SLIM SNAP SOFIA SOFITO SOLEI SPARK SPIONA

TRACK 48

ACCES.:

INDELUZ

TRAMUNTANA

426 773

DOPO

EXO

EXO

TRIKI

ZAP

CRISTHER

DOPO

CRISTHER

TRINGLO

ZENDA

483, 590

CRISTHER

INDELUZ

DOPO

TROM TWIST

ZIG ZIP

476 772

CRISTHER

DOPO

DOPO

378, 400

EXO

CRISTHER

CRISTHER

DOPO

U UFO

CRISTHER

492

CRISTHER

DOPO

UTU MINI

752, 790

SPLAT

81, 211, 237

CRISTHER

INDELUZ

35

www.novoluxlighting.com

Made with FlippingBook Online newsletter