Catalogue_Novolux_Lighting_2021

ĝĹÚĜÏåü±ĵĜĬĜ±xü±ĵĜĬƼĜĹÚåƻxĜĹÚåƻü±ĵĜĬĬå

R RAIN RETT RHIN

U UFO

SOLEI SPARK SPIONA

580 844 784

DOPO

564 258 480 265 764 670 546 665 598 807 608 475 742 342 620 736 262 447 466 587

492

DOPO

DOPO

CRISTHER

UTU MINI

752, 790

EXO

CRISTHER

CRISTHER

SPLAT SPOT STAN

81, 211, 237

DOPO

INDELUZ

V VALAN VALGUS VENTO

RIBBON

314

EXO

EXO

RIMA

316, 372, 386

527, 614

CRISTHER

EXO

DOPO

ROB

202 458 660 828 726 810 698 681 358 374 267

STERLO STICK STONE STORM SUEVIS

722 800 712 470

DOPO

INDELUZ

CRISTHER

ROMA ROUND

DOPO

EXO

CRISTHER

VIC

DOPO

DOPO

CRISTHER

VICO

CRISTHER

DOPO

S SAURO

VIENA

503, 593

CRISTHER

DOPO

VIENA SQUARE

SUR SURI

508 778 779 544

DOPO

CRISTHER

DOPO

SAUS

VILLA BIG

CRISTHER

DOPO

CRISTHER

SEDNA

VILLA CHAP

SURI BIG

DOPO

DOPO

CRISTHER

SEIL

VIMET

SYNA

DOPO

EXO

DOPO

SELECTA SELMA SENDAI

VINTAGE

CRISTHER

EXO

T TABEL TAICHI TANIA TANNA

VOLLMOND

EXO

EXO

VORADA

279, 324, 346

318 382

DOPO

EXO

EXO

SETH

CRISTHER

EXO

W WALK

SHEIBE SHEID SHINNY SIBILA SIGMA SILBO SILVER SIMUN SINOPE SINTRA

270, 338, 384

EXO

EXO

787, 840

376 854 223 300 522 444 838 842 254 514

EXO

CRISTHER

EXO

WALKER

558 537 137 394

TASMANIA

DOPO

DOPO

CRISTHER

WIND

TAU

DOPO

DOPO

INDELUZ

68, 243

WINDOW 2

TEAR TEIA

INDELUZ

INDELUZ

EXO

768 111 599 125 388 556 368 597 298 880 440 730 175 782 758

WOOD

CRISTHER

EXO

DOPO

TILT

INDELUZ

EXO

X XALOC

TINA

DOPO

CRISTHER

538

TIR

INDELUZ

DOPO

CRISTHER

TORCH

EXO

EXO

Y YAIZA YSER

SIO

TORNADO

DOPO

DOPO

SIRA

820 486

TOSCA

274, 332

EXO

CRISTHER

EXO

SIROCO

TOSCANA

301 184 190 495 604 742 648

DOPO

DOPO

EXO

SKIN

TRACK

EXO

INDELUZ

Z ZANZIBAR

SKOLL SLEET SLIM SNAP SOFIA SOFITO

TRACK 48

ACCES.:

INDELUZ

426 773

TRAMUNTANA

EXO

EXO

DOPO

ZAP

TRIKI

CRISTHER

CRISTHER

DOPO

ZENDA

483, 590

TRINGLO

INDELUZ

DOPO

CRISTHER

ZIG ZIP

476 772

TROM TWIST

CRISTHER

DOPO

DOPO

378, 400

CRISTHER

CRISTHER

EXO

35

www.novoluxlighting.com

Made with FlippingBook Online newsletter