Telefonnøgle Næstved 1926

_

Ernst Voss’5 Fabrik, Fre®ericia*1 - ___ g .%J. 'l i, 1 ui' (Danmarks størst« og »Udstå Fabrik for amailtørodo Ovn«). Kaminer. - Kakkelovne. - Komfurer. (Sort« og ema»llerod#). Byens største Stabegods-Lager. Billigste Priser. m Isenkram. Billig**« Pris«? Barnevogne. P I H L OLSEN I

NÆSTVED OG OMEGNS TELEFON NØGLE ------------------1926.-------------------

f7

,

Udgivet og forlagt af Sydgjallanda AnnoncaOuroou, Rlngstadgada 77. Naaatvod. Talafon 701

Peter Iversen akom 7 ZZ 7*«d“,,lrt.' Ny Østerg. 13. Næstved Ejendomskontor v. Frede Lund, Telf. 782 — Ville . Birkely-, Sendstrade 6 — Telf. 782 har altid mange Købere og Sslgero af Herregaarda, Proprietaargaard«, Forpagtninger, Gaarde, Villaer, Byejendomme, Forretninger, Hoteller, Mageakiftehandeier overalt i Danmark. Kyndig og samvittighedsfuld Assistance ydes. 12 Aars Erfaring. Telefon 782. Kul, Koks, Briketter og Brænde keher De bedst og billiget I Byens Brændselsforsyning Telefon 1010. ved P. Lareen. Telefon 1019, 2- 4 7 12 Persenara lukkede og aabne Biler Bllligwte Akkordpriser. tøø tu . 874. P. Jensrn • Farimagsvej 21. tu 174. Telefon 782. Frede Lund.

(FORM. L P. 01 SPN) RINGSTEDGADF. 19

Telefon 1<

Telefon 14.

-------------------------------------------------------

■r-

Lij P. OLSEN3 EFTERFØIGER NÆSTVED (C.ltAVN). Trælast- og Bygningsartikler. Ima Drænror

■Suantttss.m>*wwten wni.

til billigste Dagspriser. Hovedoplag at leopal Tagpap

elelom* 22.> » 1025 JMftt 1021.

Telefoner 225 * 1025 Privat 1021.

RASMUS N I ELS E N.

Moderne Herreklæder rn n-—- i.ar"vrr-r rva— —. billiget i LONDON - MAGASINET Hjultorvet, Næstved. Telf. 648. VI har den Hat, som kinder Dem.

Special-Forretning i * Herre- og Drenge-Ekvipering. Habitter leveres efter Maal.

Ja

vWS

ODD-FELL.OW-BYGMIN6EN - JERNBANEGADE. TtLtrON T4. ------ ------------------------------------ £~ -------------- .* ------- ----------- * Ttut-ON ti | WSAlP

^ vV /.... 1 — CarlwancL

Køb Papirer, Protokoller etc. hos

Telefon 189. Næstved.

I j .

■anrarste

Made with FlippingBook - Online magazine maker