International 2023. Nowa Szkoła

Big Module PASTEL

M odule 2 PASTEL

Module 1 PASTEL

Small module PASTEL RAINBOW

NP3201 NS0468B

NP2301 NS0469

NP3301 NS0468

NP3361 NS0468 C

RAINBOW

RAINBOW

RAINBOW

• dim.: 99 x 35 x 81 cm; • 6 lockers with shelvesi

• dim.: 65 x 35 x 113 cm; • 6 lockers with shelvesi

• dim.: 99 x 35 x 112 cm; • 9 lockers with shelves

• dim.: 99 x 35 x 113 cm; • 6 lockers with shelves

60

Made with FlippingBook Proposal Creator