International 2023. Nowa Szkoła

READY FURNITURE

Modul 1 ZC1100 • dim.: 39 x 40 x 49 cm

Modul 2 ZC1200 • dim.: 39 x 40 x 97 cm

Modul 3 ZC1300 • dim.: 39 x 40 x 124 cm

Modul 7 ZC2200 • dim.: 76 x 40 x 87 cm

M odul 10 ZC2301 • dim.: 76 x 40 x 124 cm

Modul 8 ZC2201 • dim.: 76 x 40 x 87 cm

Modul 9 ZC2300 • dim.: 76 x 40 x 124 cm

Modul 6 ZC2602 • dim.: 76 x 40 x 113 cm

82

Made with FlippingBook Proposal Creator