UMS Gruppvarning Rakel (SE)

GRUPP- VARNING

Gruppvarning som möjliggör varningsutskick via Rakel och via det kommersiella mobilnätet från ett och samma gränssnitt

NU MED STÖD FÖR

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5