UMS Gruppvarning Rakel (SE)

GRUPP- VARNING

Gruppvarning som möjliggör varningsutskick via Rakel och via det kommersiella mobilnätet från ett och samma gränssnitt

NU MED STÖD FÖR

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5