OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

30

PUTEM VIDEOKONFERENCIJE

Održana 10. sjednica Glavne Skupštine i sastanak Upravnog odbora BNE organizacije

Autori: Zvonko Glavaš, Tigran Vržina

D eseta redovita sjednica Glavne Skupštine i sa- stanak Upravnog odbora BNE organizacije odr- žani su 26. svibnja 2020. godine. Ova godina specifična je, ne samo zato što je jubilarna, već i zbog situacije u kojoj se svijet trenutno nalazi, a to je pandemija virusa COVID-19. Iako epidemija u Europi pomalo popušta i mjere za njeno suzbijanje se postu- pno ublažuju, daleko smo još od vraćanja u uobičajeni, predepidemijski način života i privikavamo se na neku „novu normalnost“. Zbog navedene situacije i redovita sjednica Skupštine udruge održana je putem video- konferencije, a ne u Bruxellesu, gdje je sjedište udruge niti u Ateni, što je još u veljači bio prijedlog. OIV je jedan od osnivača BNE udruge koja broji se- damnaest članova, tvrtki sličnih OIV-u, koje posluju u devetnaest europskih zemalja. Na sjednici Skupštine i Upravnog odbora sudjelovali su predstavnici većine tvrtki članova udruge. Osim uobičajenog dnevnog reda koji uključuje podnošenje godišnjeg izvješća, kako radnog tako i financijskog, ove godine održani su i izbori za predsjednika, zamjenika predsjednika, glavnog tajnika/rizničara i internog auditora s obzirom da postojećim imenovanima ističe mandat. Za novog predsjednika BNE udruge izabran je Arnaud Lucaussy iz TDF-a, za zamjenika predsjednika Josep Ventosa iz Cellnexa, za glavnog tajnika/rizničara Lars Backlund , koji je tu funkciju obnašao i u prethodnom manda- tu te za internog auditora Michael Moscob iz Media Broadcasta.

Unutar udruge organizirano je nekoliko radnih grupa - Policy Working Group bavi se regulativom na me- đunarodnom nivou i suradnjom s relevantnim orga- nizacijama (ITU, ETSI, EC, EBU i dr.), Communications Working Group zadužena je za promociju i bolju vid- ljivost BNE udruge i broadcastinga općenito, Technical Development Group prati razvoj tehnologija značajnih za poslovanje članica te BNE 5G Task Force, nova radna grupa osnovana prošle godine koja prati razvoj 5G tehnologije i njen utjecaj na broadcasting te daje smjernice za pozicioniranje BNE udruge i njenih člano- va u novom tehnološkom okruženju koje se postupno formira. BNE sudjeluje u radu više različitih međunarodnih teh- ničkih radnih grupa i osobitu pažnju posvećuje praće- nju i analiziranju svih stručnih studija relevantnih za radiodifuziju i uporabu spektra koje će se izrađivati kao priprema za sljedeću svjetsku radiokomunikacij- sku konferenciju WRC-23. Poseban je fokus i na razvo- ju 5G Broadcast tehnologije, a BNE je aktivni sudionik u radu nekoliko međunarodnih radnih grupa koje se bave tom tematikom te također intenzivno prati dje- lovanje drugih radnih grupa kojih nije direktni član. Udruga smatra kako 5G Broadcast pruža priliku ra- diodifuzijskim mrežnim operatorima kao dopuna di- gitalnoj zemaljskoj televiziji, ali ne i kao zamjena za nju. Prilika se prvenstveno odnosi na distribuciju TV sadržaja do mobilnih uređaja (pametni telefoni i ta-

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog