Næstved Byråd 1900-2020

Næstved Byråd 1900-2020 Købstædernes folkevalgte politiske ledelse betegnedes indtil kommunalreformen i 1970 for "byråd". Efter reformen introduceredes betegnelsen "kommunalbestyrelse", der bruges frem til i dag, hvor kommunerne selv vælger, hvorvidt de vil anvende den ene eller den anden betegnelse.

Det skal blot fremgå af kommunens styrelsesvedtægt, hvilken betegnelse der gælder i den pågældende kommune. I den efterfølgende oversigt er betegnelsen byråd anvendt konsekvent.

Indtil 1919 var borgmesteren ikke folkevalgt, men udpeget af kongen. Derfor er borgmesteren ikke anført under de valgte til byrådet før efter valget i 1921.

Listen over byrådsmedlemmer 1900-2020 er udarbejdet af en frivillig ved NæstvedArkiverne.

1900 1 Borgmester

Albert Hänschell

Til byrådet valgtes 7 medlemmer Detailhandler

L. P. Søllegaard

Skomagermester

C. C. Nielsen

Jernstøber Vognmand

Poulsen

Niels Hansen Niels Hansen

Murermester

Købmand

Trapp-Friis

Snedkermester

Bruun

1906 Borgmester

Albert Hänschell

Til byrådet valgtes 13 medlemmer Socialdemokratiet: Jernstøber

Poulsen

Bogtrykker

Carl Christensen

Skræddermester Murerformand Kommissionærbud

H. N. Jensen

P. Hansen

H. P. Andersen

1 De valgte var ikke opstillet af politiske partier, men af forskellige foreninger. De store skatteydere opstillede sammen og fik valgt 5 medlemmer til byrådet. De småhandlende opstillede sammen og fik valgt 2 medlemmer.

1

Forretningsfører Forretningsfører

A. M. Kristensen

Søren Christoffersen

Fælleslisten den Borgerlige: Sagfører

C. J. F. Fester E. Satterup

Købmand

Læge

Maag

Købmand Købmand

L. P. Ferdinand Valdemar Huus

Tømrermester

Aaris

1909 Borgmester

Albert Hänschell

Til byrådet valgtes 13 medlemmer Socialdemokratiet: Redaktør

M. Andreassen Carl Christensen

Bogtrykker

Murerformand

B. Hansen

Fru

Signe Jacobsen

Skrædder

H. R. Jensen

Forretningsfører

A. M. Kristensen

Konservative:

Købmand

Valdemar Huus J. P. Michelsen

Snedkermester

Fru

Skjold

Distriktslæge

Struchmann

Venstre:

Sagfører

Hovmann-Hansen

Fru

Elisa Petersen

1913 Borgmester

P. K. Diderichsen

Til byrådet valgtes 13 medlemmer Socialdemokratiet: Arbejdsmand

H. P. Andersen M. Andreassen H. F. Ellekilde

Folketingsmand

Lærer

2

Værkfører

R. E. Elvang P. Hansen

Murermester

Forretningsfører

A. M. Kristensen Herman Petersen

Elektriker

Fælleslisten den Borgerlige: Fru

Marie Hansen Jul. Nandrup Jens Nielsen Elisa Petersen Smith Petersen Otto Thiesen

Konsul

Snedkermester

Fru

Læge Lærer

1917 Borgmester

P. K. Diderichsen

Til byrådet valgtes 13 medlemmer Socialdemokratiet: Arbejdsmand

H. P. Andersen Hans Andersen M. Andreassen H. F. Ellekilde

Tømrer

Redaktør

Lærer

Værkfører

R. E. Elvang P. Hansen

Murermester

Forretningsfører

A. M. Kristensen Herman Petersen

Elektriker

Konservative:

Købmand

Fr. Brandt

Snedkermester

Jens Nielsen Otto Thiesen

Lærer

Venstre:

Krigsassessor

Ingebjerg

Fru

Elisa Petersen

3

1921 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

A. M. Kristensen H. Andersen L. Christiansen

Bageribestyrer

Faktor

Keramiker

Carl Hansen Carl Hansen

Snedker

Murermester

P. Hansen

Lærer

Hermann Nielsen Henriette Petersen

Fru

Blikkenslagermester

C. C. Reitz

Den borgerlige fællesliste: Købmand

Jens Andersen Carl Christensen Christian Elbo

Murermester

Skræddermester

Oversergent

Jeppesen

Fru

Frida Emilia Køster

Konsul

Wilhelm Smith

1925 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

A. M. Kristensen H. Andersen L. Christiansen Carl V. Hansen

Bageribestyrer

Faktor

Pottemager

Snedker

Carl Hansen

Murermester

P. Hansen

Lærer

Hermann Nielsen Frants Petersen

Arbejdsmand

Radikale Venstre:

Amtsfuldmægtig

Andersen

Konservative:

Fru

Kristensen

Repræsentant

Jepsen Kristensen

4

Konsul

Wilhelm Smith

Venstre:

Skræddermester

Christian Elbo Jens Andersen

Købmand

Fru

Frida Emilia Køster

1930 2 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

A. M. Kristensen H. R. Andersen H. L. Christiansen

Forretningsfører

Faktor

Kontorbestyrer Murermester

H. C. Hansen

P. Hansen

Pottemager

C. V. Hansen

Lærer

Herman Nielsen Karen M. Billeshøj C. C. Mortensen

Frue

Ringer

Radikale Venstre:

Sagfører

Johan Herman Clausen

Konservative Folkeparti: Købmand

Christian Lorenzen Astrid Christensen Peter J. Johansen

Fru

Murermester

Venstre:

Købmand

Jens Andersen Christian Elbo

Skræddermester

1933 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

A. M. Kristensen H. R. Andersen H. L. Christiansen

Forretningsfører

Faktor

2 Kilde for byrådene 1930 - 2014: De kommunale årbøger 1930 til nu.

5

Kirkebetjent

C. Chr. Gustav Mortensen ( forlod byrådet 8. oktober 1934. Afløstes af C.C.Reitz )

Kontorbestyrer

C. Hansen

Pottemager

C. V. Hansen

Lærer

Herman Nielsen Karen M. Billeshøj

Fru

Papirarbejder

J. P. Brendorf

Radikale Venstre:

Sagfører

Johan H. Clausen

Konservative Folkeparti: Købmand

Christian Lorenzen

Fru

Astrid Kristensen ( forlod byrådet 1.4.1933 pga. sygdom. Afløstes af F. K. Høyrup )

Murermester

Jens Christian Storgaard

Venstre:

Direktør

Vilhelm. Larsen

Murermester

N. P. Larsen

1937 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

A. M. Kristensen ( døde 4. juli 1938. Martin Christensen indtrådte som suppleant ) R. H. Calum (Borgmester fra 4. juli 1938)

Repræsentant

Typograf

R. Ph. Krogh Birkedal P. O. M. Krüger Carl Chr. Petersen O. V. Villumsen Chr. E. Jørgensen Anna Schimmel Johannes P. Hansen

Skolelærer

Murermester Arbejdsmand

Købmand Husmoder

Maskinarbejder Blikkenslager

C. C. Reitz

Konservative Folkeparti: Købmand

Christian Lorenzen

Murermester

Jens Christian Storgaard

6

Amtsfuldmægtig

F. K. Høyrup

Radikale Venstre:

Sagfører

J. H. Clausen

Venstre:

Sagfører

Konrad M. Hansen

1941 Der skulle have været afholdt kommunalvalg i 1941, men på grund af besættelsen blev det udskudt til 1943.

1943 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

R. Calum

Skoleinspektør

P. O. Krüger-Rasmussen

Faktor

Ph. Krog Birkedal

Maskinmester Arbejdsmand Træarbejder

Axel Hansen

Holger Christoffersen

Otto Petersen

Assistent

Engelhardt Sørensen Carl Christian Petersen

Murermester

Radikale Venstre:

Kaffehandler

P. E. Andersen

Konservative Folkeparti: Apoteker

Christian Knudsen Frederik Nielsen

Tømrermester

Overpostpakmester

Charles Ravn Gerda Møller

Fru

Venstre:

Landsretssagfører

Konrad Hansen Hans Poulsen

Direktør

7

1946 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

R. Calum (Fratrådte i 1949, afløstes af Th. Tidemand)

Overportør

Thorvald Tidemand

Fru

Marie Andersen Albert Hansen

Tømrersvend Arbejdsmand Træarbejder Papirarbejder

Knud Olsen

Otto Petersen

Erik Rønne

Assistent Assistent

Engelhardt Sørensen

Holger Jespersen

Radikale Venstre:

Kaffehandler

P. E. Andersen

Konservative Folkeparti: Direktør

R. N. Grønholdt Frederik Nielsen

Tømrermester

Venstre:

Landsretssagfører

Konrad Hansen

Bankdirektør

B. Stürup-Johansen

Danmarks Kommunistiske Parti: Byrådssekretær

Svend E. Elvang

1950 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Thorvald Tidemand Svend Aage Hansen

Malersvend

Fru

Marie Andersen Anders Hansen Harald Hansen

Murermester

Formand

Lektor

Hans Cornelius Jønsson Laurits Christian Jørgensen P. O. Kryger Rasmussen

Papirarbejder

Rektor

8

Radikale Venstre: Fru

Laura Nielsen

Konservative Folkeparti: Provisor

M. Bach Mortensen Hans Peter Bonde

Amtsforvalter

Direktør

R. N. Grønholdt Gerda Møller

Fru

Venstre:

Landsretssagfører

Konrad Hansen

Bankdirektør

B. Stürup-Johansen

1954 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Thorvald Tidemand Svend Aage Hansen Marie Andersen Gylmar Bengtson

Malersvend

Fru

Maskinpasser

Fru

Laura Hansen

Lektor

Hans Cornelius Jønsson

Arbejdsmand

Herluf Jørgensen

Rektor

P. O. Kryger Rasmussen

Maskinarbejder

Otto Lund Petersen

Radikale Venstre: Fru

Laura Nielsen

Konservative Folkeparti: Amtsforvalter

Hans Peter Bonde Gerda Møller Sven Erik Smith

Fru

Direktør

Venstre:

Landsretssagfører

Konrad Hansen

Bankdirektør

B. Stürup-Johansen

9

1958 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Thorvald Tidemand (forlod byrådet pga. sygdom 27. marts 1961) Svend Aage Hansen (borgmester fra 4. april 1961)

Malersvend

Maskinpasser

Gylmar Bengtson Peter Christensen Aage Christiansen Knud Tvede Hansen

Tømrer

Klejnsmed Fuldmægtig

Fru

Laura Hansen Børge Larsen

Varmemester Brugsuddeler Maskinarbejder

Regner Schelde Madsen

Otto Lund Petersen

Konservative Folkeparti: Amtsforvalter

Hans Peter Bonde

Repræsentant

Flemming Bach Mortensen

Venstre:

Landsretssagfører

Konrad Hansen

Murermester

Christian Lauridsen

Redaktør

Asger Olsen

1962 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet Borgmester

Svend Aage Hansen

Maskinpasser

Gylmar Bengtson (død 1. januar 1965, afløstes af Frede Knudsen)

Tømrer

Peter Christensen Knud Tvede Hansen

Fuldmægtig

Fru

Laura Hansen Johan Otto Hass

Snedker

Varmemester Arbejdsmand Maskinarbejder Arbejdsmand

Børge Larsen

Holger Petersen

Otto Lund Petersen

Jørn Schæffer

10

Konservative Folkeparti: Fru

Ellen Hemmingsen Niels Karl Hvidberg William G. Jensen

Postmester

Direktør

Venstre:

Trafikkontrollør Murermester

Nicolaj Andersen Christian Lauridsen

1966 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Svend Aage Hansen Peter Christensen

Tømrer

Fru

Laura Hansen Johan Otto Hass Villy Jespersen

Snedker

Politibetjent Varmemester Maskinarbejder

Børge Larsen

Otto Lund Petersen Wolmer Petersen

Sekretær

Arbejdsmand

Jørn Schæffer

Radikale venstre:

Skolelæge

Karen M. Thorborg Schou

Konservative Folkeparti: Postmester

Niels Karl Hvidberg Carl Herluf Nielsen Inge Eigil Rasmussen

Fabrikant Tandlæge

Venstre:

Trafikkontrollør

Nicolaj Andersen

Købmand

Vagn Hansen

11

1970 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Svend Aage Hansen

Husmoder Fuldmægtig

Ester Jensen, 1. viceborgmester

Per Andersen

Snedker

Johan Otto Hass

Afdelingsformand

Hans Christian Jensen

Politibetjent

Villy Jespersen

Omsorgskonsulent

Rigmor Jørgensen

Tømrer

Egon Larsen Poul Nielsen

Maskinarbejder

Ekspeditionssekretær

Wolmer Petersen

Arbejdsmand Landpostbud

Jørn Schæffer Poul Sørensen

Radikale venstre:

Civilingeniør Overværkfører

Holger Hansen

Torben Ourø Jensen

Konservative Folkeparti: Postmester

Niels Karl Hvidberg, 2. viceborgmester

Revisor

Carl Erik Dedenroth-Schou

Husmoder Driftsleder

Bente Hallas Frank Martens

Venstre:

Købmand Gårdejer Husmoder

Vagn Hansen

Johannes Larsen Elise Soelberg

1974 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Svend Aage Hansen

Snedker

Johan Otto Hass, 1. viceborgmester

Socialrådgiver Fuldmægtig

Inge Andersen Per Andersen

12

Familievejleder

Lindy Nymark Christensen

Lærer

Henning Jensen Villy Jespersen Poul Nielsen Anna Petersen

Politiassistent Maskinarbejder Afdelingsformand

Arbejdsmand Sygehusportør

Poul Skadegaard Petersen

Ditlev Rasmussen

Postbud

Poul Sørensen

Radikale venstre:

Overværkfører

Torben Ourø Jensen

Konservative Folkeparti: Postmester

Niels Karl Hvidberg

Driftsleder

Frank Martens

Venstre:

Købmand Gårdejer Parcellist Husmoder

Vagn Hansen, 2. viceborgmester

Holger Andersen

Carl Petersen Elise Soelberg

Fremskridtspartiet:

Overlærer

Knud Erik Enggård

Socialistisk Folkeparti: Sekretær

Johnnie Anna-Marie Funder

1978 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Svend Aage Hansen

Snedker

Johan Otto Hass, 1. viceborgmester

Rengøringsassist.

Emmy Andersen

Fuldmægtig

Per Andersen Gunnar Bagh

Faglærer

Familievejleder

Lindy Nymark Christensen

Togbetjent

F. M. Jensen

Lærer

Henning Jensen

13

Politiassistent Maskinarbejder

Villy Jespersen Poul Nielsen Jørgen Nilsson Poul Sørensen

Halinspektør

Postbud

Radikale venstre:

Overværkfører

Torben Ourø Jensen

Konservative Folkeparti: Driftsleder

Frank Martens, 2. viceborgmester

Fru

Elisabeth Scharling

Civilingeniør

Manfred Schou

Venstre:

Købmand Gårdejer Husmoder

Vagn Hansen

Johannes Larsen Elise Soelberg

Fremskridtspartiet: Kaptajn

Eilif Nørlund Rasmussen

Socialistisk Folkeparti: Sekretær

Johnnie Anna-Marie Funder

1981 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Svend Aage Hansen

Skolelærer

Henning Jensen

Rengøringsassistent

Emmy Andersen

Fuldmægtig Faglærer Snedker Bogholder

Per Andersen Gunnar Bagh

Johan Otto Hass Birgit Jørgensen Poul Nielsen Jørgen Nilsson

Maskinarbejder

Halbestyrer

Kasserer

Jan Pathuel

14

Postbud

Poul Sørensen

Radikale Venstre:

Overværkfører

Torben Ourø Jensen

Konservative Folkeparti: Driftsleder

Frank Martens

Major

Helge Adam Møller Elisabeth Scharling

Fru

Venstre:

Købmand Gårdejer Redaktør

Vagn Hansen Knud Hansen Henning Jessen

Socialistisk Folkeparti: Lærer

Knud Frandsen Johnnie Funder

Biblioteksmedhjælper

Fremskridtspartiet:

Svømmehalsbestyrer

Hilmar Østergaard Larsen

1985 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Svend Aage Hansen (afløst i byrådet af Inge Rold Andersen i 1988). Henning Jensen (afløste Svend Hansen som borgmester).

Skolelærer

Rengøringsassistent

Emmy Andersen

Fuldmægtig

Per Andersen

Snedker

Johan Otto Hass Birgit Jørgensen Poul Nielsen Jørgen Nilsson

Bogholder

Maskinarbejder

Halbestyrer

Kasserer

Jan Pathuel Hilbert Skøtt Per Sørensen

Læge Lærer

15

Radikale Venstre:

Overværkfører

Torben Ourø Jensen

Konservative Folkeparti:

Politikommissær

Poul Vind Hansen Frank Martens Jytte Mikkelsen

Fabrikant

Lærer Major

Helge Adam Møller Valdemar Søndergaard

Handelsskolelærer

Socialistisk Folkeparti:

Biblioteksmedhjælper

Johnnie Funder Knud Frandsen

Lærer

Venstre:

Gårdejer

Knud Hansen

Fru

Inger Marcussen

1989 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Henning Jensen

Socialrådgiver Indkøbschef

Inge Rold Andersen

Per Andersen

Snedker

Johan Otto Hass

Specialarbejder

Kaj Jacobsen

Bogholder

Birgit Jørgensen

Kasserer

Jan Pathuel Hilbert Skøtt

Læge

Afdelingsformand

Jeanine Sørensen

Lærer

Per Sørensen

Det Konservative Folkeparti: Politiassistent

H. H. Ditlevsen Frank Martens

Direktør

Major

Helge Adam Møller (afløst af sin suppleant Jytte Mikkelsen i 1990)

Kriminalkommissær

Poul Vind

16

Centrum Demokraterne:

Landssekretær

Egon Nielsen (afgik ved døden efter valget, Anny Rasmussen afløste)

Socialistisk Folkeparti:

Biblioteksmedhjælper

Johnnie Funder Per Boserup Olsen

Lektor

Fremskridtspartiet:

Svømmehalsleder

Hilmar Østergaard Larsen

Venstre:

Bankdirektør

A. Hove Andreasen

Lærer

Lene Bybjerg Søren Revsbæk

Revisor

1993 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Henning Jensen

Socialrådgiver Indkøbschef Omsorgskonsul. Papirarbejder

Inge Rold Andersen

Per Andersen Anni Güldner Kaj Jacobsen

Sygehjælper Halbestyrer

Hanne Rasmussen

Jørgen Nilsson Hilbert Skøtt

Læge

Afdelingsformand

Jeanine Sørensen

Lærer

Per Sørensen

Det Konservative Folkeparti: Direktør

Frank Martens

Købmand

Erik Galvit Poul Vind

Kriminalkommissær

Socialistisk Folkeparti:

Biblioteksmedhjælper

Johnnie Funder

Lektor

Per Boserup Olsen (blev løsgænger i 1994 m. Socialdemokraterne).

17

Venstre:

Fhv. bankdirektør Hospitalslaborant

A. Hove Andreasen Jette Tibert Larsen Jens Kjær Nielsen Signe Lund Nielsen

Mejerist

Lærer Rektor

Gert Olsen

Registreret revisor

Søren Revsbæk

1997 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Henning Jensen

Socialrådgiver

Inge Rold Andersen (blev løsgænger i december 1999).

Indkøbschef

Per Andersen Anni Güldner Mie Bergkvist

Omsorgskonsulent

Grafiker

Konsulent

Lindy Nymark Christensen

Lektor

Per Boserup Olsen

Læge

Hilbert Skøtt

Afdelingsformand

Jeanine Sørensen

Lærer

Per Sørensen

Det Konservative Folkeparti: Direktør

Frank Martens

Købmand

Erik Galvit (blev løsgænger i december 1999).

Kriminalkommissær

Poul Vind

Sygeplejerske

Mette Ørsted

Dansk Folkeparti:

Efterlønsmodtager

Knud O. Christensen

Socialistisk Folkeparti:

Skolesekretær

Johnnie Funder Torben Nielsen

Pædagog

Venstre:

Mejerist

Jens Kjær Nielsen

Lærer

Signe Lund

18

Fhv. rektor

Gert Olsen

Revisor

Søren Revsbæk

2001 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Henning Jensen

Indkøbschef

Per Andersen, 1. Viceborgmester

Grafiker

Mie Bergkvist Freddy Blak

EU-politiker Konsulent

Lindy Nymark Christensen

Glasværksarbejder

Dusan Jovanovic Per Boserup Olsen Carsten Rasmussen

Lektor

Specialarbejder

Fhv. skoleinspektør

Leif Sigaard Per Sørensen

Lærer

Overlærer

Birgit Lund Terp

Det Konservative Folkeparti: Entreprenør

Kurt Petersen Mette Ørsted

Sygeplejerske

Socialistisk Folkeparti: Pædagog

Torben Nielsen

Lokallisten "Forny Næstved": Professor

Bendt Rold Andersen

Venstre:

Gårdejer

Elmer Jacobsen Dorthe Lynderup Jens Kjær Nielsen

Lærer

Mejerist

Lærer

Signe Lund

Revisor

Søren Revsbæk, 2. viceborgmester

Dansk Folkeparti:

Journalist

Michael Rex

19

2005 Byrådet sad som sammenlægningsudvalg i perioden 1. januar-31. december 2006. Til sammenlægningsudvalg/byrådet valgtes 31 medlemmer.

Socialdemokratiet:

Borgmester

Henning Jensen Kirsten Andersen

Lærer

Indkøbschef Forstander Butiksleder

Per Andersen

Søren Dysted, 1. viceborgmester

Linda Frederiksen

Daginstitutionsleder

Lene Lassen (forlod byrådet i perioden. Erstattedes af Kurt Sørensen.) Bjarne Mikkelsen (død i perioden, afløst af Konsulent Lindy Nymark Christensen.)

Elektriker

Glasværksarbejder

Dusan Jovanovic John Lauritsen

Faglærer Pædagog

Lene Koustrup Madsen Daniel Lillerøi Nielsen

Studerende

Institutionsleder Overkonstabel Specialarbejder

Lisbeth Skov

Niels Erik Sørensen Carsten Rasmussen

Lærer

Per Sørensen

Pensionist Overlærer

Johnny E. Sørvin Birgit Lund Terp

Radikale Venstre:

Distriktsleder

Lars Hoppe Søe

Det Konservative Folkeparti: Entreprenør

Kurt Petersen

Citychef

Carsten Bering (udtrådt af de konservative, indmeldt i "Ny Alliance" i 2007)

Venstre:

Lærer

Kirsten Devantier

Fhv. borgmester

Hans R. Hansen, 2. viceborgmester

Gårdejer

Elmer Jacobsen Peder Bo Larsen Karsten Nonbo

Politiassistent

Folketingsmedlem

20

Lærer

Dorthe Lynderup

Gårdejer

Troels Larsen Otte Poulsen

Vognmand

Revisor

Søren Revsbæk,

Socialistisk Folkeparti: Pædagog

Torben Nielsen

Dansk Folkeparti:

Journalist

Michael Rex

2009 Til byrådet valgtes 31 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Henning Jensen (Forlod borgmesterposten med udgangen af april 2011).

Forstander Distriktschef

Søren Dysted

Linda Frederiksen (1. Viceborgmester 1. maj 2011 efter Carsten Rasmussen).

Glasværksarbejder

Dusan Jovanovic John Lauritsen

Faglærer Pædagog

Lene Koustrup Madsen Daniel Lillerøi Nielsen

Studerende

Institutionsleder Specialarbejder

Lisbeth Skov

Carsten Rasmussen, 1. viceborgmester (Borgmester fra den 1. maj 2011).

Overlærer Overlærer

Per Sørensen

Birgit Lund Terp

Radikale Venstre: Lærer

Henning Jørgensen

Fysioterapeut

Lars Hoppe Søe

Det Konservative Folkeparti: Kriminalassistent

Anette Brix

Entreprenør

Kurt Petersen

Venstre:

Lærer

Kirsten Devantier

Fhv. borgmester

Hans R. Hansen, 2. viceborgmester.

21

Gårdejer Direktør Gårdejer

Elmer Jacobsen Flemming Jay Troels Larsen Karsten Nonbo Otte Poulsen Søren Revsbæk Charlotte Mathiesen

Afdelingssygeplejerske

Folketingsmedlem

Vognmand

Revisor

Socialistisk Folkeparti:

Gymnasielærer

Jesper Gersholm

Sundhedsplejerske

Anne Grethe Kamilles

Pædagog

Torben Nielsen

Fysioterapeutstudent

Andreas Ahrenst Rasmussen

Dansk Folkeparti:

Pensionist

Vivi Jacobsen Niels D. Kelberg

Automekaniker

Journalist

Michael Rex (blev løsgænger, indmeldt i socialdemokratiet midt i valgperioden).

2013 Til byrådet valgtes 31 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Carsten Rasmussen

Studerende Forstander Overlærer Distriktschef Underviser

Daniel Lillerøi Nielsen, 2. viceborgmester

Søren Dysted Per Sørensen

Linda Frederiksen

Mette Stensgaard-Christensen

Lærer

Michael Perch Dusan Jovanovic

Glasværksarbejder

Billedkunstner Socialpædagog

Helle Jessen

Hanne Sørensen John Lauritsen Marianne Olsen Birgit Lund Terp Jørgen Christiansen

Faglærer

SOSU-assistent

Overlærer

Socialpædagog

22

Radikale Venstre:

Fysioterapeut

Lars Hoppe Søe

Det Konservative Folkeparti: Pensionist

Helge Adam Møller

Kriminalassistent

Anette Brix

Sognepræst

Gunver Birgitte Nielsen

Venstre:

Folketingsmedlem

Karsten Nonbo, 1. viceborgmester

Lærer

Kirsten Devantier Elmer Jacobsen

Gårdejer Psykolog Gårdejer

Cathrine Riegels Gudbergsen

Troels Larsen Otte Poulsen Søren Revsbæk

Vognmand

Revisor

It-konsulent

Niels True

Socialistisk Folkeparti: Konsulent

Jette Leth Buhl

Dansk Folkeparti:

Automekaniker Sales Manager Seniorsergent

Niels D. Kelberg Githa Nelander Thomas Palmskov

Enhedslisten:

Virksomhedskonsulent

Thor Temte

2017 Til byrådet valgtes 31 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Carsten Rasmussen

2. viceborgmester

Daniel Lillerøi

Michael Perch

Hanne Sørensen

23

Linda Frederiksen

Charlotte Roest

Helle Jessen

Per Sørensen

Jørgen Christiansen

Brian Hornbek

Tina Højlund Pedersen

Marianne Olsen

Aligo Francis

Venstre:

Kristian Skov-Andersen

Søren Revsbæk

Cathrine Riegels Gudbergssen

Elmer Jacobsen

Kirsten Devantier

Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Otto Poulsen

Rico Carlsen

Niels True

Det Konservative Folkeparti:

Helge Adam Møller

Anette Brix

Dansk Folkeparti:

Niels D. Kelberg

Githa Nelander

Radikale Venstre:

1. viceborgmester

Klaus Eusebius Jakobsen

24

Lars Hoppe Søe

Socialistisk Folkeparti:

Jette Leth Buhl

Enhedslisten:

Freja Lynæs

Thor Temte

25

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25

Made with FlippingBook - Online magazine maker