Næstved Byråd 1900-2020

Næstved Byråd 1900-2020 Købstædernes folkevalgte politiske ledelse betegnedes indtil kommunalreformen i 1970 for "byråd". Efter reformen introduceredes betegnelsen "kommunalbestyrelse", der bruges frem til i dag, hvor kommunerne selv vælger, hvorvidt de vil anvende den ene eller den anden betegnelse.

Det skal blot fremgå af kommunens styrelsesvedtægt, hvilken betegnelse der gælder i den pågældende kommune. I den efterfølgende oversigt er betegnelsen byråd anvendt konsekvent.

Indtil 1919 var borgmesteren ikke folkevalgt, men udpeget af kongen. Derfor er borgmesteren ikke anført under de valgte til byrådet før efter valget i 1921.

Listen over byrådsmedlemmer 1900-2020 er udarbejdet af en frivillig ved NæstvedArkiverne.

1900 1 Borgmester

Albert Hänschell

Til byrådet valgtes 7 medlemmer Detailhandler

L. P. Søllegaard

Skomagermester

C. C. Nielsen

Jernstøber Vognmand

Poulsen

Niels Hansen Niels Hansen

Murermester

Købmand

Trapp-Friis

Snedkermester

Bruun

1906 Borgmester

Albert Hänschell

Til byrådet valgtes 13 medlemmer Socialdemokratiet: Jernstøber

Poulsen

Bogtrykker

Carl Christensen

Skræddermester Murerformand Kommissionærbud

H. N. Jensen

P. Hansen

H. P. Andersen

1 De valgte var ikke opstillet af politiske partier, men af forskellige foreninger. De store skatteydere opstillede sammen og fik valgt 5 medlemmer til byrådet. De småhandlende opstillede sammen og fik valgt 2 medlemmer.

1

Made with FlippingBook - Online magazine maker