Teestrup - Tillæg til kostplan for tyske flygtninge 1945

SORØ AMTS SYGE H U S i H a s l e v Saxiitetschefen

Haslev , d

..Maj........ 19 45

Onsdag d. 6 ’ ifej vil Vaccinationsholdet fra Statens

Seruminstitut foretage Vaccination af Flygtninge i Teestrup Skole og Forsamlingshus

Alle Flygtningo og deros Børn skal derfor vr:re til Stede ,

hele ^agen , hvorfor Passerseuler ikke maa udstedes. . / • '• - -■ ■1

E. Gøthgen. Overlæge , Dr.med.

____

!

__ .

'

Fru lærer Jensen , Teestrup

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker