Somnus nr. 2_2015

KAFFEPRAT Uformell E n uformell kaffeprat i stedet for formellemøter bare for medlemmer? Søvnforeningsveteran Alfhild Lehne tenker nytt omå engasjere fleremed søvndiagnoser.

tanke på om folk er medlemmer, også. Alfhild Lehne er mest opptatt av å finne en måte å samle folk på for første gang, håpe at noen ønsker å møtes igjen – og gjør det – Da bør hvem som helst kunne fore- slå ny «kaffeprat». Det vil være et lykketreff dersom et par kreative mennesker traff hverandre og sam- men kunne se muligheter til beste for foreningen, sier hun. Ledet narkolepsiforeningen Alfhild Lehne fikk narkolepsidiagno- sen allerede som 17-åring, i 1954. I det som da var en narkolepsifor- ening ble hun med i 1988. – Selv om jeg hadde hatt narkolepsi i mange år, var det mye jeg ikke visste før jeg ble med i foreningen, sier hun, og trekker frem nettopp denne kunnska- pen som enda et argument for å være med. Noen år senere ledet hun landsfor- eningen i to perioder, og arbeidet aktivt for å få med alle med forskjel- lige søvndiagnoser i det som i dag er Foreningen for søvnsykdommer.

Da hun gikk ut av styret sentralt, lovet hun å dra igang et fylkeslag i Østfold. Det ble sju år som leder, men etter 15 år var hun med på å legge ned fylkeslaget. Nå er det 50 hovedmedlemmer i fylket, og noen

Georg Mathisen tekst og foto

Det er ikke lett å samle søvnsyke, nemlig. Alfhild Lehne står som fyl- keskontakt i Østfold. Noe fylkeslag finnes det ikke der lenger, og akti- viteten er laber. Hun har vært med i foreningen lenge, men tenker gjerne nytt: Ikke-medlemmer – Uformelle møter rundt i landet, bekjentgjort i sosiale medier, foreslår hun. – En fra styret, eventuelt i samarbeid med en fylkeskontakt eller likemann, inviterer til en kaffeprat, sier hun, og tenker seg en kafé eller et annet sted som ligger slik til at den er sentral for en gruppe medlemmer. Ikke alle er på sosiale medier, men det går jo an å ta telefonen i bruk for å si fra til flere. Møtes igjen Kaffepraten kan gjerne skje helt uten være medlem. ‘’ SOMNUS NR 2 - 2015 16

familiemedlemmer. Støtter ikke opp

– Jeg har undret meg over at de som har fått diagnose og behandling, ikke er opptatt av å støtte arbeidet ved å være medlem. Mange melder seg ut når de selv har fått hjelp. Nå er oppmerksomheten rundt søvn- sykdommer en helt annen enn for 20 år siden. – Det er grusomt med barna som har fått narkolepsi etter vaksi- nen. Men vi ser også at det betyr mye oppmerksomhet og at det er enklere å få diagnosen, sier Alfhild Lehne. Østfoldforeningen har vært aktiv opp gjennom årene, men veteranen fra Sarpsborg innser at det er vanskelig å få liv i et tradisjonelt fylkeslag med et medlemstall som går nedover. Å starte med uformelle møter, derimot, det har hun bedre tro på.

Jeg har undret meg over at de som har fått diagnose og behandling, ikke er opptatt av å støtte arbeidet ved å

Made with FlippingBook Online newsletter maker