Somnus nr. 1_2016

Fremdeles «hemmelige» H va som kommer til å stå i de omstridte reglene om førerkort, er fremdeles hemmelig. Søvnforeningen vil ha bedre behandling, og ikke attestbyråkrati, for å fjerne farlige sjåfører fra veiene.

førerkortregler

Tennøe i Helsedirektoratet. Hun understreker at de innspillene som kom i den forrige høringen, blir tatt med i behandlingen på vanlig måte. – Det nye regelverket vil bli klart i god tid før ikrafttredelse, lover hun – og beklager at hun ikke kan si mer om når, hvordan og hva det kan

brev til helseminister Bent Høie om det byråkratiet det vil føre til hvis pasienter med søvnapné må ha årlig attest fra lege for å få fornyet fører- kortet. De støtter legene Harald Hrubos-Strøm og Gunnar Einvik ved Akershus universitetssykehus, Ahus, som er kritiske til at tellinger av antall pustestopp skal avgjøre om du egner deg bak rattet. – Det er ikke et attestbyråkrati vi trenger for å fjerne farlige sjåfører fra veiene. Det er øket kapasitet til utred- ning og behandling av de mange som har søvnapné, men som står på åre- lange ventelister, skriver leder Inger- Johanne Henriksen Serrano i brevet til Høie. – Skremmes fra behandling – Når de få søvnspesialistene påleg- ges årlige attester for pasienter som er under god behandling for søvn- apné, så stjeler det kapasitet som allerede er altfor liten, ifølge Serrano. Søvnforeningen mener at trusselen om å miste førerkortet, kan skremme de som mistenker at de har søvnapné, fra å søke hjelp. – Denne gruppen vil utgjøre en langt større fare langs nor- ske veier enn alle de som faktisk får god behandling, heter det i brevet til helseministeren. Bent Høie vil ikke mene noe om saken, men har sendt den videre og bedt Helsedirektoratet svare på brevet.

Georg Mathisen tekst

Om bare noen måneder kommer det nye helsekrav til den som skal ha førerkort. Men hva som står i dem om narkolepsi og søvnapné, det vil ikke direktoratene fortelle deg ennå. Reglene skal ut på høring, og de skal tre i kraft fra 1. juli. – Det blir ikke høring av hele regel- verket; bare enkeltområder – og sannsynligvis ikke det som står om søvnsykdommer, sier Liv Dalen

komme til å inneholde. – Attestbyråkrati

Foreningen for Søvnsykdommer blir sannsynligvis ikke høringsinstans. Men foreningen har skrevet et åpent

Dette har skjedd:  Først kom EU-reglene som så ut til å føre til at søvnapné-pasienter ville slite med å få førerkort, mens pasienter med narkolepsi ikke fikk kjøre i det hele tatt.  Så kom det forslag som innebar at alle søvnapnépasienter måtte ha lege- attest og ny helsesjekk hvert tredje år.  For et drøyt år siden ble det sendt ut på høring forslag om at pasienter med alvorlig søvnapné ikke skal få lov til å kjøre bil i det hele tatt, og at pasienter med narkolepsi må få legeattest hvert år og bare kjøre person- bil, motorsykkel og traktor.  Somnus tok opp saken med Helsedirektoratet, og fikk beskjed om at akku- rat den paragrafen kommer til å bli formulert anderledes, og at så lenge du får behandling for søvnsykdommen din, så beholder du førerkortet.  Siden er reglene utsatt to ganger, og Helsedirektoratet vil ikke fortelle hva som kommer til å stå i det endelige forslaget. Etter det Somnus kjenner til, er det mangel på tid hos juristene som er den interne forklaringen på at direktoratene for vei og helse ikke har fått ferdig reglene tidsnok. Blant annet har pågangen av asylsøkere til Norge lagt beslag på mye kapasitet i Helsedirektoratet.

14

SOMNUS NR 1 - 2016

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5