Somnus nr. 1_2016

Nye regler for utenlandsreiser og medisiner Narkotikaforskriften bestemmer at du kan ta med en begrenset mengde narkotiske legemidler når du reiser til eller fra Norge. Fra 1. januar 2016 er disse reglene endret. Det viktigste:  Du må kunne dokumentere at legemidlet er til personlig bruk (etiketten på pakningen, resept, legeerklæring eller en Schengen-attest). Hvor mye kan du ta med? Reiser ut av Norge:  Den generelle regelen er at du kan ta med en mengde som tilsvarer én måneds forbruk. Ved reiser utenfor Schengen-området kan du ta med narkotiske legemidler for mer enn én måneds forbruk dersom du har legeerklæring. Det er ikke lenger nødvendig å søke Legemiddelverket om tillatelse ved slike reiser, men det er viktig å undersøke hvilke regler som gjelder ved innreise i det landet man skal til. Reiser til Norge (dersom du har folkeregister- adresse i Norge):  Du kan ta med legemidler som er kjøpt i utlandet som tilsvarer én ukes forbruk. Dette er innskjerpet for å redusere muligheten til å ta med narkotiske legemidler for videresalg og misbruk. Med legeerklæring fra Norge kan du ta med en mengde som tilsvarer én måneds for- bruk.  Du kan returnere med legemidler som er kjøpt i Norge tilsvarende én måneds forbruk (originalemballasje og apoteketikett). Reiser til Norge (dersom du er utenlandsk bor- ger):  Du kan ta med narkotiske legemidler for inn- til én måneds forbruk. Ved behov kan Legemiddelverket gi tillatelse til å ta med større mengder.

Med moderne

Skjorte- sletteren Stemme

Søvn- hinderet Sett

Svi Lek!

Plaggdel

hjelpe- midler

Skiller ut korn Lysholder

Fersk

Lokke- middel

Lese- stoff

Hylle

Ordne

Dempe

Lys

Mineral

Tidligere olje- selskap

Løfte

Munn

Toppen Tidligere parti

Merke Print

Flire

KRYZZZORD

Send inn løsningsordet til sovnforeningen@gmail.com og vinneren får fem FLAX-lodd i posten. Løsningsordet i julekryssordet var PUTE og vinneren (blant mange denne gangen) var Trygve Ballari i Larvik. Gratulerer. FLAX-lodd kommer i posten.

kvotebelagte varer til røykende bekjente, har jeg hatt med meg to ting hjem fra hoppuke. Et reklameflagg for Stiegl (bryg- geriet som følger de østerrikske hopperne, men det har vi neppe lov å si på trykk), og en rull med gaffatape. Gaffatapen ble kjøpt inn for å feste det norske flagget på en fire meter lang påle, velvillig utlånt av en gasthausvert som vanligvis bruker den til å få snøen ned fra taket. Tanken var god, men da det viste seg at sikkerhetsreglene i hoppbakken i Innsbruck forbyr flaggstenger som er leng- re enn en meter, så var det igrunnen like greit at vi droppet flere timers kjøring med fire meter flaggstang på taket av en tre

meter lang bil. Siden den gang er tapen brukt hvert år, til alskens provisoriske flaggstenger. Først skistaver, men de siste årene har jeg funnet ut at dette er den eneste fornuftige anvendelsen for tele- skopskaftet til husets moppesystem. Og taperullen er med, for å feste et halv- stort norsk flagg og et litt mindre øster- riksk bryggeriflagg til moppeskaftet. Heldigvis, får man si. Siden jeg ble utstyrt med en CPAP der masken skal klemmes inn i en gummidings som utvider seg litt for hver gang jeg tar den fra hverandre og set- ter den sammen igjen (i mitt tilfelle vil det si stort sett hver morgen og kveld), må jeg

alltid ha med meg ett eller annet for å gjøre rørstubben på masken litt tykkere fra uke til uke. I år hadde jeg ikke igjen mer av maskeringstapen fra siste maleprosjekt; ei heller rester av diverse medisinske tape- og plasterprodukter. Ikke er jeg så perfekt i tysk at jeg vet hvordan man får kjøpt slikt, heller. Dermed fikk gaffatapen sin debut til noe annet enn flagg. Det gikk så bra at nå har rullen fått fast plass i CPAP-vesken. Et bra resultat, vil du kanskje si? Slett ikke. Vi fikk nemlig ikke se noen norske hoppere vinne i år, heller. Reisefanten: Georg Mathisen

17

SOMNUS NR 1 - 2016

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5