Somnus nr. 1_2016

NARKOLEPSI

N å kan det bli enda lenger å vente på svar om narkolepsi- erstatning. Men Helseklage varsler at vaksinesakene skal behandles i april. Georg Mathisen tekst Erstatningssvar kommer i april

Pasientene forteller om lang ventetid både hos Norsk pasientskadeerstat- ning (NPE) og i nemnda – over et år, og gjerne opp mot to. – Ifølge nemnda er det to saker som er ferdigbehandlet der. Den ene av dem er en av våre klienter. Der ble erstatningen hevet med i underkant av 350.000 kroner, til en samlet erstatning på 3,5 millioner, forteller Hun mener det er naturlig at en av erstatningssakene blir prøvd i retten. – Det er såpass mange saker og et såpass interessant tema at noen nok kommer til å gå til domstolen, sier hun. Therese Lohne Boehlke. Regner med rettssak Men sakene er såpass forskjellige, og erstatningen skal måles ut individu- elt. Dermed er det ikke aktuelt å gå til noe gruppesøksmål. Den som eventuelt skal gå til retten, må vente til Pasientskadenemnda har behandlet saken. – Først etter at vedtak er fattet av nemnda, og dette vedtaket er kommet til pasientens kunnskap, begynner søksmålsfristen å løpe. Selve fristen er på seks måneder, forteller Rose- Marie Christiansen.

Pasientskadenemnda er blitt en del av det nye Helseklage. Eller Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, som er det fulle navnet. Lenger å vente Mange som fikk narkolepsi etter vak- sinen mot svineinfluensa, står på venteliste der. Therese Lohne Boehlke i Advokatfirmaet Ness Lundin frykter at ventetiden blir enda lengre. Firmaet hennes representerer nærmere 50 pasienter med narkolepsi – rundt 40 av dem venter på å få kla- gen sin behandlet. – Fristene er ikke endret, men sakene flyttes fra Oslo til Bergen med den konsekvensen at veldig mange av

saksbehandlerne rett og slett ikke blir med. De mister mange av saksbe- handlerne sine, forklarer hun. Direktør Rose-Marie Christensen i Helseklage varsler likevel behandling av klagene snart. Vaksinesakene skal etter planen opp i et møte 7. og 8. april, forteller hun til Somnus. Therese Lohne Boehlke represente- rer nærmere 50 pasienter med nar- kolepsi. (Foto: Advokatfirmaet Ness Lundin)

Helseklage-direktør Rose- Marie Christiansen varsler vaksinesvar i april. (Foto: Pasientskadenemnda)

24 ‘’

Det er såpass mange saker og et såpass interessant tema at noen nok kommer til å gå til domstolen. Advokat Therese Lohne Boehlke

SOMNUS NR 1 - 2016

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5