Somnus nr. 1_2016

Årsmøtet i Oslo, fra venstre: Gunnar Kviebakk, nytt styremedlem, Erika Birke, Ellen Marie Jensen Arefjord, Torunn Gløtta, sekretær, Susanna Mørch, leder, Elin Kjeldseth Hansen, Alexander Teinum og Eirik Tengesdal.

Optimisme Årsmøtet i Oslo Fylkeslag kunne fornøyd klappe inn to nye til styret under valgene. Susanna Mørch tar ledervervet ett år til og Torunn Gløtta fort- setter som sekretær ett år til. deltok ga beskjed om at de gjerne deltar igjen. i fylkeslaget i Oslo

rer, NAV, sykehus, apotek og der det er mulig. Etter at årsmøtet var ferdig, ble det samtale rundt bordet om ventelister for søvnutredning og tilpasning av CPAP i Oslo. Det ble uttrykt ønske om et brukermøte med CPAP og masker for medlemmer etter mønster av det som ble avholdt i Trondheim i 2015.

Fylkeslaget har hatt en stand og del- tatt på hovedforeningens stand på Lovisenberg sykehus. I tillegg hadde fylkeslaget et godt besøkt julemøte med foredrag av Per Anders Nordengen og Erik Asteberg fra Meditek presenterte den nye bittelille CPAP’en Z1. Vil være synlig Regnskapet viste driftsinntekter på vel 200.000 kroner og kostnader på 191.000 kroner. Budsjettet for 2016 anslår at driftsinntektene blir på ca 70.000 kroner og kostnadene på samme nivå. Fylkeslaget har ingen planer om å arrangere et så stort og omfattende seminar som i 2015. Men handlingsplanen viser at fylkeslaget ønsker å støtte likepersonarbeidet og tilby faglige seminar for at medlem- mene skal holde seg oppdatert på det nyeste i søvnsykdommer. Fylkeslaget ønsker å være synlig og utplassere informasjonsmateriell på legekonto-

Marit Aschehoug tekst og foto

Gunnar Kviebakk kom inn i styret som styremedlem for ett år. Elin Kjeldseth Hansen fortsetter som varamedlem og Alexander Teinum går inn som nytt varamedlem. Martin Lein fortsetter som revisor. Det ble ikke behov for tellekorpset under årsmøtet for saklisten og sakene var godt forberedt og det ble ikke mange diskusjoner. Årsberetningen for 2015 viste at styret har stått på til tross for liten bemanning. Seminaret for narkolepsi og hypersomni i juni krevde mye arbeid, men fikk også mye gode tilbakemeldinger. Nevrologene som

Sekretær Torunn Gløtta og ordsty- rer Susanna Mørch avviklet årsmø- tet i Oslo Fylkeslag i god orden.

26

SOMNUS NR 1 - 2016

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5