Somnus nr. 2_2016

Pårørende : Milde, Marie Ann Tlf. 57 73 76 56 (narkolepsi) Mørch, Susanna, Tlf. 90136527 (narkolepsi) Ramberg, Stein Tlf. 32 87 55 09 (narkolepsi) Scherffenberg, Turid Tlf. 90553269 (søvnapné) Skrenes, Marit Bremertun Tlf. 416 16 510 (narkolepsi) Aschehoug, Marit, Tlf:. 90066527 (idiopatisk hypersomni)

Narkolepsi: Mørch, Susanna, Tlf. 90136527 Svendsen, Elsa, Tlf. 51485179 Økland, Tove, Tlf. 92633151

Søvnapné: Aasum, Erik, Tlf. 91806141

Aschehoug, Marit, Tlf:. 90066527 Berglund, Knut Arne, Tlf. 92815918 Hansen, Alf Herold, Tlf. 72 55 90 40 Høisveen, Kjellfrid, Tlf. 97143445 Johansen, Jeanette Torgersen Tlf. 40201577 Karlsen, Willy, Tlf. 47817441 Kviebakk, Gunnar, Tlf. 45451200 Ruland, Bjørn W. Tlf. 97623710 Scherffenberg, Ragnvald, Tlf. 90822509 Serrano, Inger-Johanne H. Tlf. 90939374

Idiopatisk hypersomni: Søderlund, Merethe Tlf. 48099921 Send en mail til sovnforeningen@gmail.com så oppretter vi kontakt med en annen som har idiopatisk hypersomni.

Stokstad, annest@tele2.no Styremedlem: Marit E. Solberg, m-esolb@online.no Sekretær: Gunnar Morten Gravås, gunnarm.gravaas@c2i.net Østfold: Kontaktperson: Alfhild Lehne, alflehne@online.no Bodø: Kontaktperson: Lisbeth Fjell Leithe, fjellleithe@gmail.com

Rogaland: Leder: Erna Handeland, erna.handeland@lyse.net Sekretær: Elsa Svendsen,

Møre og Romsdal: Kontaktperson: Bjørn Ruland, bjorn_widarr@hotmail.com Oslo: Leder: Susanna Mørch, iresmoer@online.no Sekretær: Torunn Gløtta, torunn@glotta.no Styremedlem: Gunnar Kviebakk, kvinebakk@gmail.com Vara: Elin Kjeldseth Hansen, elin.kjeldseth.hansen@gmail.com Vestfold: Kontaktperson Geir Raastad, garaastad@hotmail.com

Akershus: Leder: Jørn Pettersen, jornpettersen@yahoo.no Styremedlemmer: Lise Enberget, le@eos-utvalget.no og Torunn Figenschou, tfig@altiboix.mail Aust- og Vest-Agder: Kontaktperson: Kerstin Marthe Ommundsen, todlonaquilea71@yahoo.no Buskerud: Kontaktperson: Margaret S. Ramberg, stramber@online.no Hordaland: Kontaktperson: Tove Økland, tovepc@yahoo.no

svendsen@lyse.net Sogn og Fjordane:

Kontaktperson: Marit Bremertun Skrenes, mskrenes@online.no Telemark: Kontaktperson: Line Mikalsen- Høiback, mikalsen_52@hotmail.com Trøndelag:

Leder: Alf H. Hansen, alf.herold@gmail.com Nestleder/kasserer: Anne

#

Innmeldingsskjema Meld deg inn i Foreningen for Søvnsykdommer i dag. Det er viktig å være medlem Hovedmedlemskap: 300,- kr pr år Familiemedlemskap: 450,- kr pr år

Navn: Adresse: Postnr.

Klipp ut og send til:

Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog eller send en epost til: sovnforeningen@gmail.co m med de samme opplysningene.

Poststed:

Fylke:

Mobiltelefon:

Epostadresse: Fødselsdato: *

Diagnose (frivillig):

Medlemskap: (Familie eller hoved): ___________

30

SOMNUS NR 2 - 2016

Made with FlippingBook Ebook Creator