UMS Empoyee Alert (DK)

EMPLOYEE ALERT

Hold dine medarbejdere underrettet om akut opståede hændelser som netop berører dem

Brugsområder • Rejsende medarbejdere • Lokale medarbejdere • Udenlandske medarbejdere • World Wide

Langt de fleste virksomheder som arbejder internationalt har eller vil på et eller andet tidspunkt opleve et behov at kunne udsende meddelelser af akut eller informativ karakter til medarbejdere i et bestemt geografisk område eller til medarbejdere på en bestemt fabrik eller filial. UMS Employee Alert tilbyder sikre og hurtige kommunikationskanaler i drifts- sikkert miljø med garanteret oppetid.

UMS Employee Alert Et robust og komplet system designet til hurtig og effektiv varsling, tilkald og alarmering af medarbejdere. Opbyg relevante medarbejdergrupper, eksempelvis baseret på tilhørsforhold, ansættelsessted eller funktion, og lad samtidig dine rejsende medarbejdere downloade appen. Du har herefter et utroligt fleksibelt kommuni- kationssystem til udsendelse af meddelelser ved f.eks. terror, vejrlig, strejke, IT problemer, hackerangreb, produktionsstop og andre hændelser som kan have økonomisk eller menneskelig konsekvens. MOBIL APP Udsendelse af meddelelser til medarbejdere baseret på deres fysiske lokation samt interesselokationer. Appen giver også mulighed for besvarelse samt ind- sendelse af billeder, video og tekst. Bemærk, at loka- tionen ikke spores eller præsenteres for afsender af hensyn til medarbejderdiskretion TALEMEDDELELSER Udsendelse af talebeskeder (telefonopkald) til med- arbejdere med bestemt gruppetilhørsforhold f.eks. IT medarbejdere i Frankrig. Medarbejderne modtager et opkald med information om hændelsens karakter og skal via tasttryk besvare et spørgsmål. Hvis en mod- tager ikke svarer eller hvis der er optaget foretages automatiseret genopkald. SMS MED RESPONS Udsendelse af SMS meddelelser til medarbejdere med bestemt gruppetilhørsforhold. Medarbejderne har mulighed for at svare på den modtagne SMS. INTEGRATION Kan integreres med Twitter, Facebook og intranet for offentliggørelse af meddelelser. Der er desuden mulighed for AD integration for automatisk opdatering af medarbejderdata. SIKKERHED Løsningen er hostet af UMS hvilket betyder, at den er uafhængig af interne systemer. UMS tilbyder 24/7 drift, support og overvågning samt garanteret oppetid.

Funktionalitet

SCENARIOFRONT Lav forhåndsdefinerede Scenarier og start varslingen/indkaldelsen med ét enkelt tastetryk. KAPACITET UMS har direkte opkobling til teleoperatørerne baseret på unik teknologi. UMS er derfor uovertruffen når det gælder kapacitet og udsendelseshastighed. STATUS / RESPONS Modtagerens svar og status via de forskellige kanaler præsenteres umiddelbart.

FLEKSIBILITET UMS Employee Alert kan enkelt tilpasses organisationen og virksomhedens behov. Systemet kan både betjenes centralt og/eller decentralt alt efter ønske.

Om UMS UMS har mere end 1.200 kunder på verdensplan og når mere end 500 millioner mennesker. Vores løsninger benyttes af private virksomheder, myndigheder, beredskaber, Politi og sygehuse som har behov for hurtig og sikker kommuni- kation. UMS arbejder tæt sammen med vores kunder og partnere for fortsat at udvikle nye og effektive metoder til at nå mennesker når det gælder mest.

UMS ASA blev etableret i 1998 og er i dag en verdensledende leverandør af varslingssystemer inden for gruppe-, service- og befolkningsvarsling.

Information om UMS´ referencekunder findes på vores hjemmeside: umsalert.com/en/about-ums/our-customers/.

UMS Danmark ApS • www.umsalert.dk • post @ umsalert.dk Lyskær 3, 2730 Herlev, Danmark

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5