kemskatt

Göteborg 2017-11-10

GÄLLANDE KEMIKALIESKATTEN

Bäste kund,

Som ni redan vet infördes en ny skatt i Sverige 1:a juli i år på vissa elektronik och brunvaror. Om en viss produkt är beskattad eller inte, avgörs av den tullklassificering produkten har importerats under. När vi granskade de klassificeringar som var gjorda på vissa beskattade produkter och jämförde dessa med Tullverkets definitioner framkom att dessa var något otydliga. Vi beslöt då att begära så kallade ”Bindande Klassificeringsbesked (BKB)” i förhoppning att de aktuella produkterna skulle få en ny (obeskattad) klassificering. I förra veckan fick vi de första besluten i en serie väntade beslut. Tyvärr innebar detta att ett antal produkter, bl.a. Savi 700-serien trådlösa headset, blir drabbade av Kemikalieskatt. Vi ser givetvis det inträffade som väldigt olyckligt och vi avser därför att i möjlig mån minimera verkningarna för er. Detta får ett antal konsekveser för såväl er som oss. Detta gäller både retroaktivt och framåt.

Retroaktivt från 2017-07-01 – 2017-11-12

• Vi kommer att retroaktivt redovisa den skatt som uppkommit på den försäljning vi haft till de kunder som inte är Lagerhållare. Vi kommer inte att debitera ut denna skatt till er. Vi står för kostnaden.

• Ni som är Lagerhållare blir skylldiga att retroaktivt redovisa skatten avseende den del av försäljningen som gått till kunder som inte är Lagerhållare och redovisa denna till Skattemyndigheten. Vi har full förståelse för att ni inte retroaktivt kan debitera dessa kunder varför vi erbjuder er att fakturera denna kostnad till oss.

Framåt, från och med 2017-11-13

• Vi kommer från och med 2017-11-13 debitera kemikalieskatt på försäljning till de av våra kunder som inte är Lagerhållare. Via denna länk finner ni listan på de produkter som avses, inklusive KN-nummer, vikt samt skatt som kommer att debiteras.

• För er som är Lagerhållare innebär detta att ni blir redovisningsskylldiga av Kemikalieskatt enligt samma lista.

För att ytterligare komplicera situationen är vi som ni säker vet mitt uppe i en Kampanj som berör just Savi 700-serien. Detta är ytterst olyckligt. För att göra effekten av detta så liten som möjligt kommer vi att under kampanjen från och med 2017-11-13 till 2017-12-01 sänka kampanj priserna med motsvarande belopp som Kemikalieskatten utgör. Detta för att ni skall slippa korrigera de priser ni lämnat till era kunder. Vi kommer behöva debitera skatten på fakturorna till er som inte är Lagerhållare men priset på produkterna kommer att vara sänkta med motsvarande belopp. För er som är Lagerhållare blir effekten densamma fast det är ni som debiterar skatten till era kunder men ni har motsvarande prissäkning på produkten.

Jag beklagar djupt det inträffade men vi råder inte över de skatteregler vi måste följa.

Ni är varm välkomna att höra av er till mig om ni har ytterligare frågor. Jag nås enklast på Tel. 0708-850750.

Vänliga hälsningar

IsiCom AB

Magnus Ohlin Vd Mobil 0708-850750 magnus.ohlin@isicom.se

Page 1

Made with FlippingBook flipbook maker