Telefonnøgle Næstved 1966

TAXA

f.'f* art/mift

marts i 1HM

A

otf OiiM-mis

oir II iiih I i >UI« u I<‘ mi I4‘|

Kontor: BallicagArdcn, Axcllorv ?, telefon 720968 • 7209 31

B

• • • i r»fM tntf>$v*Hc — hvnyt el medlem ni Dansk Revisorforening Ne venlig*« laurritiulrit iimler l»ogl«M i nu uK mUion

BENf RASMUSSEN ja CVvto<*

HINGSTE DGADE 25 TELE. 72 11 11

lygter — Udstyr

Lyd dæmpere

• •j

Hurfig besked —

send et telegram Peroi meddelelse når frem dag og nat overalt i landef Tag telefonent drej 00 22 eller forlang „TELEGRAFEN FøsfbUnkeMm Se forsn i *el* omeUhsbeft n»yiebog RF. Christensen s Sen ®/s UtnJbttdbt/ • km / 11/ 72 06 03 NOR. FARI MAGSVE/ 29 . NÆSTVED . TELEFON

7

FAG RIG.

rn V. UKRIKFWIWI> ltam« 11 t.otife Trlf 6 KAUNDHORO KttliindlKirpr »klbshanrlel

KOIIENHAVN ivekko l*rrsi nnlmt Kompnirnt A » illrrtevrj 4 * 1-61 Trlf. Æ»tfr GOM raijekvi * 0. Krrh, tir. »70100 HELBOtOK AH Vald. redersen. tlf. i*4

IIOI.lt T'K tlolt>H,k TnelANthandel A B Telt. 134 • 1401 HINOSTKO S,t(tclnw»»rr>r Ejn. Wtet Telt. 667. 1701 ROSKILDE

Th. Mellrr A S Trlf 383 - 1983

KORSOR Th. IlnirmineiV« TnrlruMforrrthln* Trlf. 13

Otto Kemit lydte'n TrirlMtrorr*tninf Tetf 3300 - 1713

'i

Eget glassliberi vzrksted for bearbejde

StedbetcfnelNC Benyttet, ndr man ved, hvor en abonnent bor, men ikke er klar over, undar hvilken central man akal aøge.

taxa

A

Alt glarmester, arbejde udføres

Glarmester FARIMACSVEJ 7 . TELEFON 710943

Kvlslemark .................... 8a rdved Kyllebæk Huse ............. Kt stræde Kys« ................................. Hregnehjerg ell. Skelby el. Hyllinge Kong ............................... K istræde *11. Lundby Kong Flaskholm ........... Lindby Ladby ...................... ....... Næstved, Rlslev. Breg- nebjerg ell. Skelby Lille Næstved ................. Næstved LMle-Røttinge ............... Tappernøjo LUI* Tvede ..................... Næstelsø Lund ................................ Hregnebjerf Lundbytorp.................... . Lundby Lønnede .......................... Nyland Marbjerg Huse ............... Vesterborg Marvede aogn ............... Menstrup Mogenstrup...................... Lov Myrup ............................ . Lov eller Veaterborg Nåby landsby ................ Rislev eller Bkelby Nehfe .................... Hindebjærg Nebletorp ........................ Lundby Ny Holsted ..................... Næstved Nyrur................................... Rude Nr. Tvede ........... ........ Toksværd Næsby .............................. Glumsø eller Tyvelse Næsbyholm .................... Glumsø Nr. Smldstrup ............... Tappernøje Olstrup ................... . Ulstrup Fensmark eller Toksværd Orup ............................... Tybjerg ell. Herlufm. l’ederstrup ..................... Lov Unvnsbjerg ..................... Toksværd Itnunstrup ..................... Toksværd „Raunstrup" ................... H. rlufmsgle Regerup .......................... Glumsø eller Skelby Kejnstrup ...................... Gunderslev Rettestrup ..................... Nyland eller Vesterb, Ring, Hammer .............. Kost ræd*. Veaterborg eller Hammer Blsby ............................... Hammer eller Haarse Røgeskov ........................ Fuglebjerg Rønnebæk .................. . Næstelsø eller Næstved Ballerup .......................... Noddekær Saltø .............................. . Bregnebjerg Hal tø Hkovfogedbollg ..... Næstved Baltø Hovedgård ........... Hyllinge Handby ............................ Glumsø Bippe rup ......................... Næstved eller Nyland 5J oh « . . I................. Tappemøj* eller Bjolte strand / Kverdrup Bkafterup ........................ Rude Hkaverup ........................ Nøddekær Hkraverup ...................... Næstv. ell. Karrebæksm. Snert Inge ........................ Bindebjerg Sneser* Overdrev .......... Tappern. ell. Kverdrup Hneser# Mark ................ Tappern. ell. Kverdrup Sneseretorp ..................... Kverdrup Bneslwv^ ............................ FuglebJ. ell. Gunderslev Pparmiholfti ..... ............. Rvrrdrtip SpJellerup ...................... Menstrup oPWi-fc®».................. Iterlufmagle el.Tybjerg stenbækaholin ............... Næstved Stenskoven Ns................ Lov Stenstrup ....................... Næstved ell. Nyland Store Røttlnge ...... ........ Tappemøje Btubherup ....................... Bkelby Størllnge landsby Kverdrup

Ae si de ............................. Tappemøje A am *................................ Glumsø *11. Tyvele* Abbednit*« ....................... Næstved *11. Nyland Abhednit »hoved . .......... Nyland Ågerup .......................... Hyllinge Afløse ...... ............ .......... Sandved ArløsetorpLaniaby ....... Sandved Askov ............................. Kverdrup Atterup .......................... Glumsø Avers! ......................... Tybjerg Basnæs Landsby ........... Nyland Havelse ........................... Glumsø *11. Skelby Bindslev ................. Fuglebjerg Biserrup ........................ Rude Bistrup ............. .............. Næstv. *11. Bregnebjerg Blangslev ....................... Lov Bonderup ..................... Nø'alelsø Bornakke ........................ Næstved eller Karrebæksminde Borup ................. ........... Nyland *11. Kønnede Boserup ........................... Toksværd Brandelev ........................ Næst el sø Bredeshave .................. . Tappernøje Brorup .......... ............... Menstrup Brødcrup ....................... Tappern. *11. Kverdrup Brødenip Højskole........ Kverdrup Bækkeskov ........ ............. Kverdrup *11. Tappem, Høøebæk ....... ...............,, Tappemøje Bøgesø ........................... Lov. Næstelsø, Rvrrdr. Dybsø ..................... ........ Kostrad* Dyrlev ............................ Bårse Dysted ........................ Toksværd *11. Kverdrup Kngelstofte ....... . Glumsø *11. Tyvelse Engelstrup ...................... Kverdrup Enø ...... ...................... Karrebæksminde Espelund llusc ............... Lundby Faarup ........................... Lov l'-nsmaik .... .................. Næstved *11. Fensmark Fl-idsaa .......................... Næstelsø Flemstofte ............. . Fuglebjerg Flintemose ..... ............. . Kverdrup EodbV ............................. Næstv. ell. Bregnebjerg 1* uglebierglund Huse .... Fuglebjerg Ful rendal ....... ................ Bandved Førelev............................ Hyllinge ell. Fuglebjerg Gavnø Baroni................. Nyland Gelsted ........................... Iterlufmagle Ordrup ......... ................. Bislev Bishale .............. Baarse iJrlmstrup ............ .......... Næstved Orutnlose ..................... . Bindebjærg Gudttrup .............. ..... Næstv. ell. Hregnehjerg Gunderslev 1 nndsby ..... Ounderslev Uunderslevhoim ............. Skelby Gødstrup .................. ...... Toksværd Haarsiev ......................... Bnndved ell. Ting. Jell. Ja dagcrlllle .... ............. FuglebJ. *11. Hnfdacer jaldagermagle ............... FuglebJ. ell. Haldager llaimni rhtiso ................ flammer Hastrup........................... Hlndebjærg ell. Banrsc Havnskov ....................... Hyllinge Herlufsholm Sogn ......... Næstved ell. Fensmark Herluflllle ....................... tferlufmagln Hjelmsøtllle ......... .......... Tybjerg Itjulebæk ..... ............... Herluftn. ell. Fensmark Holløse I.andsbv ........... Bkelby ell. r Rlslev Holmegaatds Olasværk... Næstved *11. Fensmark Husmandsmark Huse ... Glumsø Hækkerip ....................... Tybjerg " bf® H'*a* ................. Kostræde ilil'if ......................... Uunderslev .Jarsskov . .............. . Veslert.org Jenstrup Hus« ....... ....... Hyllinge ....................... Bkelby sg>«v>............B Karrebækttoip .... ......... Karrebæksminde eller Kastrup ................... oÆdXE? Jclete m ...... Ounderslev ....................... Rlslev w ... ...................... Menstrup *............. Næstved {S1’”1” ............ . PuptiSjaMi Holnie-Olstrup ............... nist rup Ho me-HIpperup ............. Fensmark Holstelns Minde ..... ....... Fuglebjerg Hundstrup ...................... Hammer Hyllested ....................... Bandved

B

Itealregister Præstø amtskommune, Næstved og Herlufsholm kommuner og Sorø amt VJf; Da der cr sdvel amts - som by. og sognekommunale vatr/ til marta, og da dr nyvalgte medlemmer først konstituerer sig i de resp. udvalg i april, md vi i dr lade alle udvalg udgd, forsdvidt disse bestdr af valgte oq ikke af beskikkede med­ lemmer. l*rn»«lo amt Vmtnmnd over Præst* amt r 8, Wechselmann, tlf. 721400, prlv. 722401. Xiutskontoret |>å Amtsgnarrien: Amtatuen (stempelpapirudsalg l: Axeltorv, BaltlcagArden. Kontortid 0 12 og 13 15, lørdag 0 12,00. Tlf. 723202

D

fe

F

G

H -i K L M N

Amtallgningalnapektoratet: Amtalignlngs* Inspektor, cand. Jur. P. time, Skovvæn­ get 1. Næstved. Tlf. 721892. AmtAskattørAdct: Se under amtsllgninga- Inspektoratet. Skatterådet for Næstved skattekreds: Tlf. 722819. Mkylrirådøt for Præstø amtsrådskreds' skyldkreds. Formand: Amtsrådsmedlem Ejner Jensen, Fakse. Tlf. Fakse 230, privat 272. Næstved \ iirder|ngakr**«1a: Formand mu­ rermester Anders Hansen, KlldemnrksveJ 53. Tlf. 720337. Iluanmndahnigakomndaalnnen: Prist. Aksel Hansen. Tornemark, Kønnede, formand. Odr. Albert 8chiøler. Toksværd. Gdr. fjHur. Jensen, Askeby (stedfortræder). Prist. Otto Petersen. Kalby. Pelst. Verner Buldrup, Kalby (stedfortræder). Overformynderiets lAneheatynda**: For­ mand: Kammerherre H Collet, Lundby- ,«Taar*l. Tlf. Lundby 1. Taksation af ejendomme, hvori ønskes lån af overtormynderlmidler: For landkredsen: Odr. Lars P. Olsen, Glumsø. Odr, Th. liarsen, Ulstrup, tlf. Bkelby 60. Husejer Holger Andersen. Vrangstrup. Gdr. Ejner Pille, Rønnebæk pr. Nitalved, tlf. Næstved 724801. Amts­ rådsmedlem Laurits Hansen. Spragelse* lille pr. Herlufrnagle. Uf. Tybjerg 68 u. Oierepldømlknmmlsslonen for Præstø amt: Formand: Amtmand 8. Weehselmann. Næst veil, tlf. 721400. Hen stående voldgiftsdomstol for Præstø amt I tvistigheder nng. handel med hus­ dyr: Formand: Dommer Erik Sehouen- børg. Stege. Næstved retskreds: Forp. Niels Erik VVIssing, Salto. Forp Knud Jacobsen, Torpe pr. Herlufmagle. Gdr. Hans Olsen. Vester Egesborg Odr. Frlmodt Jensen. Arlose. Odr. Arne Han­ sen, Langevraa. Odr. Henning Olsen, Fuglebjerg, Sognefoged Alfred Jørgen- sen. Naaby, Odr. Laurits Jespersen, Vrtds- løse. Odr. Fretlerlk Jensen, Sandby.

Kontortid 0 16, lørdag 912. tlf. 721400. Amtsrådssekrøtær og kontorchef, rand. jitr. F. II. Hoyrup, tlf. privat 721141. Skolerådssekretær og amtsfuldmægtig, r and. Jur. K. Dambæk, tlf. privat 721070. Skolodtrcktlonssokrotær, amtsfuldmæg- Ug, rand. Jur. K. Mirharlacn, tlf. privat 71*1788. Amtafuldm. N. Lorchc-Thomsen, tlf privat 722375. Amtsfuldmægtig, cand- Jur. liaura Sørensen, tlf. privat 726306. XtoNakoløkonsiilønt t Ingemann Petersen, Amtmandag. 2, tlf. 721400, prlv,: Glumsø 26 . Amtsungdomsnævnets konsulent, B. Møhlsen, træffes aamme sted tiradag kl. II 16. prlv.: Stege 34ft7. ''IMæiniiindørvlsnlngen I Præat* amt: Kon* aulont H Trjaon Lykke, GI. Holsted, tlf. Næstved 721902. i • utrals.v gøhtisøt og Amtssygehuset l NæstvedI Sr under bogstav A og C i navnoregiater: Næstved. '•■do Anita VoJInapi ktonit, ftlrgafodgade T.t. Næstved, tlf. 720109. ' Motorvejakontoret) Næstved, tlf 723420. Amatvejlnapektor, cand. polyt. Knud I. Poulsen, Nmat ved, tlf. 723699. Vrjlngenlwrer: V. Orum, Næstved, tlf. 720657. Gunnar bn«en, Kalvehave, tlf. Kalvehave 155. H. .Torgenæm, Herfølge, Uf. Herfølge l'nest* Amla Vandlna|N*ktorn(: Hvllingenlor A. Jensen, Præatøvej 78, Næstved, tlf. 7227H5. Vmlarevlasti Revisor af sognekontmuner- nca regnskaber. Krnat Hansen. Præatø­ vej 64, Næstved, tlf. 721357 og 720357. ' "daarkitekten i N. O. Animltxhøll, FaiimagavøJ 12, tlf. 723932. 'udaliege og kredslæge: Leachly Jacobsen, Uf. 724601. Hredalægct Hllmer Rasmussen, Vordlng- **«rg, tlf. VordlnglKx g 822 .

O

P

QR S

Svendstrup ..................... Nyland Sværdborg ...................... Lundby £v*"« ............................... Kostræde t‘’™P ............................... Toksværd .................... ...... Hyllinge Tborup ................... Hammer

..................... Menstrup ell. Sandved ............................ Mæriufæmæælæ ftrø* «. mut

ÆuJ fe *Trn'n Er**'* X25I igft ; ;............. Toksværd ell nønnrde KmlÆ h * ............ Lov rl,rr Vesterborg VbidtænsT* ..................... Karrebækamlnd* v£d?i«£,p ..................... Tyvelse n ........................ Næstved. Bislev eller Yderoæs ...................... TfæstiS*** ........... •• Ktty Overup ............................ Bregnebjerg " .............. . Næstved ell. Fensmark

i

Bcntsen, tlf. 722093. Politikommissær K. Bangsø, tlf. 722589. Politiassistent A. Thommesen, tlf. 720548. Politiassistent V. I i »agensen, tlf. 721501. Politiassistent Johs. Jørgensen, tlf. 721777, Politiassi­ stent H. Højmann Hansen, tlf. 722976. Politiassistent O. Jensen, tlf. 721317. Cl- vilpolltlasslstcnt A. Lambrecht, tlf. 721318 Overbetjent W. Christensen, tlf. 721950. Overbetjent E. Christensen, tlf. 720094. Overbetjent K. Mortensen, tlf. 721678. Overbetjent Aa. Mlchelsen, tlf. 722921. Overbetjent A. Nielsen, tlf. 724285. Over­ betjent K. Hansen, tlf. 723976. Over­ betjent T. S. Petersen, tlf. 723908. Over­ betjent A. Andersen, tlf. 720127. UndpiMtlct: Landbetjenten 1 Glumsø, tlf. Glumsø 16. Landoverbetjent N. Gustafsen, tlf. Fugle­ hjerg 154. Landoverbetjent H. Laler, tlf. Fensmark 174. Iuslitstninl*terl«»ts Bilinspektor: Bilinspektoren for Næstved, Præstø og Vordingborg politikredse (Ing. Sohjøtz- Chrlstensen) FodbygaardsveJ 23. Tlf.-tld: hverdage 8 9. Kirkerne: .•»ct. Peders kirke: Sognepræsten, Købma- gergude 2, tlf. 720807. Træffes kl. 12 13 umlt niAndag. Res. kapellan pastor Inger Malmstrøm, Skyttemarksvej 105, tlf. 721642, kl. 12 13, torsdag undt. Kordegn Boysen Iversen BtrynøvcJ 1, tlf. 721574. Træffetid pA kordegnekontoret, Øster­ port, Østergade 32, tlf. 723190. kl. 1U 13, undt. onsdag; fredag tillige 16,30 17,30. Organist og kantor: Fru Thyra Hyld* gaard, Jernbanegade 3, 2. sal, tlf. 721909. Kirketjener: Fr. Pedersen, Vlnhusgadt 7, 2. sal, tlf. 725698. Kirkeværge: Arkitekt .1. Vest'-rgaard Jensen, Set. Peders Klrke- p!a«ls 12, 1. sal, tlf. 722448. Menigheds­ rådets formand: Krlmlnaloverbetjent Gunnar Bentaæn, Fabrikvej 4, tlf. 722093 set. Mortens kirke: Sognepræst 8. A. Munk, OntenfeldtsveJ 16, Uf. 720716. Træffes kl. 12 13 undt. onsdag. Kalds- kapellan: A. Ring, AAgade 9, Uf. 722477. Kordegn A. L. P»'termn, privat: Fyrre­ parken 5, tlf. 724945. Kordegnens træf­ fetid pA Kordegnekontoret, Østerport, Østergade 32, Uf. 723103: Hvord. kl. 10 13, undt. torsdag. Fredag tillige kl. 16.30- 17.30. organist Ole BJerrum, ForArsvej 11. tlf. 723121 (mandag er organistens ftldag). Kirketjener: E. Mort«»nsen, Ny Ost »»rgade 7, Uf. 724213. Klrk«»værge; Typ. Oluf i^arsen, Præstøvej 64, Uf. 723034. Menlgh«»dsrAdets formand: Fhv. fuldmægtig F. A. Sehlmmel, Vordlng- borgvej 6, l. sal, Uf. 721583, bedst «-fter kl. 17.

Kontrolbestyrer Peter Olsen, Teatergade 4. Havnemester Kr. Mortensen, Toldbod­ gade 4. Tømrermester Frede Knudsen. Hugvænget 26. Premierløjtnant Otto Jør­ gensen, Sagasvej 18. Bllkkenslagermester Aksel Jensen, Hamsherred 19, tlf. 720942. Murermester V. Aabenhus Christensen, Hugvænget 6. Skatteinspektør! Vagn B. Sørensen, tlf. 720768. Bygningsinspektør: J. V. Petersen, tlf '721142. Brandlnspi'ktør: J. V. Petersen, tlf. 721142. Centralbibliotek«*): Overbibliotekar A. Paa- rup Nielsen, tlf. 723076. Driftslæstvrer (kommunale virksomheder): Kr. Larsen, tlf. 722048. Soehillnspektør: Sv. Hansen, tlf. 722393. Mta«ls. og huvnelngenior: E. B. Andersen, tlf. 722602. stii4lNsk«ileinsp«*ktør: A. Surland, tlf. 721061. Clvilforsvnn't: Civilforsvarsleder Knud Tvede Hansen, tlf. 721900. Civllforavarskommlsslonen: Borgmesteren (formand), politimesteren, viceskole­ inspektør Th. Hansen, civilforsvarslede- ren, maskinpasser Holger Petersen, tra­ fikkontrollør Nicolaj Andersen. Brandvæsenet: Næstved brandstation, tlf. 720805. Nkorsfcnsfcjercn for Præstø Amts 1. og 10. distrikt: Sven Petersen, Næstved, tlf. 720215. I luslejenævnet: Kontorchef, cand. Jur. F. H. Høyrup, trafikkontrollør Nicolaj Ander­ sen, nmier Arnold Pedersen. Sekretær: Kæmner A. Thomsen. Ib>mmcrkontor«*t Åbent daglig 9 16. Tlf. 720662. Dommer; A. Halkov. Bolig. Købmager- gade 13. Tlf. 723604. Domnærafdellngskontoret I Fuglebjerg: Åbent hv«»r fredag 13 16. Tlf. Fuglebjerg 154. imingsieuet i rugieDjerg (kommunesko­ len > Hetsdag 2. og 4. onsdag I hver mA- ned. Tlf. Fuglehjerg 209. Politiet i Politigården, Hnmsherred 3, tlf. 721448 (omst. til samtlige kontorer), (>rdenspoIltlet (døgnvagt). Pollt I kontoret, Hamsherred 3, kl. 9 16, lønlag 9 12.30. Registrering af motorkøretøjer, Ny­ gade 7. tlf. 721448, kl. 9 12 og 14 16, lønlag p 12,30. Førerbeviser. Nygade 7, kl. 9 12 og 14 16, lordag kl 9 12,30. Kriminalpolitiet, Nygade 9, tlf.. 721448. Sundheds, og lægdsvæsen, Nvgadc 7, kl. 9 12 og 14 10, lord. 9 12,30. Roligteiefoner; tsusn** v Mo,,rr »»n«cn, uf. * 7 ,,l‘fuldmægtlg A. Ring, tlf. JJJJJf* jJjWutøliWgtlf T. Bostrnm, tlf. m,na,n8","t,’nt Joh,ul Hansen, tlf. 720486. Kriminalassistent p, Johan rusen, tlf. 720103. Krlmtnalovertætjent K Maarbjerg, tlf. 721813. Krtmlnalover- hetjent F. Zaeharlaacn, tlf. 722275 Krl- V‘ ^Hat lansen, tlf. .-0561 Krimlnaloverhejent H. Ander- *cri, tlf. 722095. KrimI naloverbetjen t O.

Næstved kirkegårdsbestyrelse: Formand: Dir. C. V. Gørgens, Pure n 45, Uf. 720350. Kirkegårdsværge: I i munalarb. Holger Petersen, Osdenft! - vej 6, tlf. 722415. Næstved kirk«»gArde: Klrk»»gården»»s k«»ntor, Østergade Daglig kl. 10-13 samt fredage kl. 17,30, tlf 721773. Ostre kirkegård: Tlf 722673, Kirkegårdsinspektør M. Stahls. ht>.; tlf. 721773 eller 721873. Klrkegårdsass.: Henry Hansen, Dl 4, Uf. 722627. Ileiiiifcliolm kommune Samtlige kontorer er Åbne hverdage » a kl. 10-13, fredag endvidere fra kl i« H, lørdag kl 10 12. I tiden 15/4 til 15/10 r kontorerne lukket lordag. Kæmner: Bruno Østergaard, tlf. privat 722434. Socialkontoret, Jfr. ovenfor Formandert træffes på kontoret i kontortiden fredap Koinmuneingenior: Vagn Andersen, tlf pil vat 7236.11 ll«‘gnsynstmi‘nd: tømrermester Ejnar Han­ sen, Vridslose (formand), patrel. Viggo Sørensen, Øverup, handelsgartner Willy Sørensen. Karrebækvej 1 a. Herlufsholm alderdomshjem, Herlufsholm- vej 30, tlf. 720888. Iltislejenævn: amtsfuldmægtig K. Damba k (farmand), vognmand Hans Aksel Jen­ sen. overbetjent Viktor Jensen, sekretær: kæmner Bruno Østergaard Ligningskommission: Murer Ejnar Niel en, Kaj Munksvej 21, tlf 7216H9, pantefoged Alb»»rt Hansen, Ringstedgndo 150, tlf. 720565, kletnsmed Knud Beldrlng. Kai) y* rlsvej 23. Uf. 723685. købmand Axel Perch-Ntelsen. Hybenvej 4, tlf 72552 økonomiinspektor Severin M H 1 • ih ’ gn»en Beek. Hingstedgade 1«9, t’.f 7;p. : Offentlige \nndlob, tilsyn med Li . persen (formand), parcellist Ot* * Ar..I • sen, Øverup, grtrdejer Jørgen Bntshøj, 1 Næstved. 8k»d«*komtnlss|ønen: Pastor V. Kl Hansen (formand), H C Jensen, >ie smed Knud Beldrlng. Kalbyrlsv« Henning Jessen, gårdejer S i k-fred I' s«»n, \*redsløse, 8kol»’b«*g«*t læge K. Aa. Heltoft, 1 stræde 13. tlf 723535 Herlufsholm kmmmmekontor, Slagclsevej 8 A, tlf. 722POO.

\I»*ll»»mmer af Søretten for Næstved rets­ kreds er: Ovcrmasklnmester F. C. Bor­ ring havnemester K. M. Mortensen og maskinmester P. Kirk, alle af Næstved. Formand for Naturfrednlngwnævnet tor Præstø amtsrådskreds: Dommer Wor- sAe, Vordingbort. AalcgArdsnæVn: Fiskeeksporter Anker '.arsen, Klintholm Havn. Fisker Niels Frost, Fakse Ldp. Vejkrydset«) valg i h. t. lov nr 28 af 1. fe- bruor 2**30: Amtmand S. Weehsclmann, Niratved, formand, tlf. 721400. I,:u»dvi**»«>nslrnrr 8w#niren* Danavej Iivrftdssokrelæf: Translatør S. E. Elvnng Ptfvttemarksvej 103, tlf. 72174«. iJg .lnssko.mutsstnwwit Ekapeditlonssekre- ‘bner Petersen, Nygftrdsvej 37.

TAXA

A

B

C

D

G

H <‘J K L M N O P

QR S

FAG RE6.

Godt toj (or alle pengene til hele familien Også på konto

w//

Set. Mortemqad* 6 • Nøittvød 72 38 BO

4

Sognefogeder: Ostre del: gårdejer Knud Magnus Hansen, Øverup, tlf. 720619. Ve­ stre del: bager Brast Larsson, Karre- bækvej 9, tlf 720398. Vejmand: Vald. Nielsen, Hingstedgade 161, tlf. 721841. rngdonisnievnet: Ester Jensen (formand), Elise Soelberg, overlærer Knud Hansen, Fensmsrkvej 2, pastor Niels Nielsen, Kalbyrlsvej 20, assistent Kaj W. Ander­ sen. Kalbyrlsvej 39, Holger Andersen. Vurdcringsmænd. faste ejendomme: Vestre distrikt: Murer Ejnar Nielsen, Kaj Munksvej 21, tlf. 721689. Gårdejer Bent El legårti, Ladby, tlf. 723047. Ost«? distrikt: Pantefoged Albert Hansen, Hingste dgade 159. tlf. 720565. Gårdejer Laur. Jespersen, Vredslose, tlf. 720299. Brandfogeder: Bestyrer Peter Andersen, Herlufsholmvej 30, (alderdomshjemmen, Uf 720888. Gårdejer Harald Jensen, Lndby, tlf. 724923. Gdr. Rasmus Ander­ sen, Vredslnse, tlf. 720321. Planteskole- 72181 ]Ertk °,®cn’ 8tenlængevej, tlf. \ ed Ildebrand, ring da til Næstved brand­ væsen. tlf. 720805. »orn Amts I. dlstr.i W. Lindstrøm, tlf. Haslev 341. Skolerne: Ny Holsted skole, tlf. 723177. Skolelnsp. Knud Erik Knggaard. LI. Næstved skole: Skoleinspektør Erik Maribo Mogensen, tlf. 722682. Herlufsholm komm. aftenskole: Leder- Skoleinspektør Erik Maribo Mogensen! LI. Næstved skole, tlf.. 722682. Jogneproat V. Krarup- nr Z*teJArd('n- Herlufsholmvej, L 7,oJræf/P" ,2*13 (undt onsdag), PsrflSLmH,iml eft,‘r nflule. 1 astor Niels Nielsen, Knlbyrisvel 20 tlf 7JI5M; trwffra 1*.,3 „hil, nVnndn*

Kordegn: H. Hejlskov Pedersen, Herlufs- holmvej 8, tlf. 721770; traffes 12-13 samt 18-19, dog ikke torsdag. Organist An­ dreas Larsen, Horlufsholm, tlf. 721286 Graver, gartner Asmussen, Herlufsholm tlf. 720597. Kirkekone M. Jensen, Bakke kammen 4, tlf. 723461. Moro il hi I Amtmand o\er Sorø amt: Baron V. Wedell- Wedellsborg, tlf. Sorø 631700, privat 630127. Amtskontoret, Slagelsevej 7, Sorø: Kontor­ tid 9-16, lørdag 9-12, tlf. (03) 631700. Amtsrådssekretær Folmer Christensen privat (03) 630462. Kotorchef cand. jur! C. Matthiasen, tlf. privat (03) 630731 Amtsfuldmægtig, cand. Jur. Bendt Jen­ sen, tlf. privat Rude 40. Sorø Amts Vej- og Vnndlnbslnspektorat. Alleen 19, Sorø: Amtsvej- og vandløbs­ inspektør, civilingeniør C. J. Ørum, tlf. Sorø (03) 631800 Privat (03) 630631. --- ^ w Form.: Gdr. K. J. Ahrenklel, Kildegård pr. Ringsted, tlf Lnngesø 6. VeJassMent I Kuglebjerg distrikt: IM- strlktsvejingenlor Asger Rasmussen, Fuglebjerg, tlf. Fuglebjerg 26. 7 c,aum*n- S°ro. tlf. Sorø (03) 631700. Privat (03) 631088. Kredslæge I Herlufsholm (Sorø) lægekreds: (03)1 m ! o 75 A Jorg,,n8,‘n- S°rø. Tlf. Sorø Sundhedsplejerske frk. Julie Neerdorf TlfgtNm Pr Ho,mr Olstrup! Tlf. Næstved 723218. (Træffes 7,30 8 , 30 ) Amtsungdomsnævnet for Sorø amt- Amtsskolekonsulent Otto Jensen, Frede- B,£r0, formand- tlf. Sorø (63) 630466. Nævnets konsulent: Kr Kjærum, tlf. Kuglebjerg 416

NÆSTVED KOMMNUE Rådhuset Erindringsliste: SKAT

taxa

A

Inddrivelse; ved udpantning efter:

Forfaldsdag 1. rate 1. maj. 2. rato 1. juli.

B

4. juni. 4. august. 4. september. 4. novemb«»r. 4. december, 4. februar.

Sm.

3. rate 1. august. 4. rate 1. oktober. 8. rate 1. november.

Personlig kommuneskat samt Indkomst og formueskat til staten m. v...................

6. rate 1. januar. 7. rate 1. februar. 8. rate 1. april Sidate rentefri betalingsdag er den 20. i forfaldsmåncden. 4. marts. 4. maj.

D

fe

j 1. rate 1. juni. ejendomsskat .................................... ........ J 2- rate V september. 3. rate 1. december. 1 4. rate 1. marts

4. juli. 4 oktober, 4. Januar. 4. april.

G

Sidste rentefri betalingsdag er den S.

i mdnrdrn efter forfaldsmåncden.

Lukning foretag«* den:

H -J K

Forfaldsdag 1. rate 1. Januar. 2. rate 1. februar. 3. rate 1. marts. 4. rate 1. april. 8. rate 1. maj. 6. rato 1. juni. 7. rate 1. Juli 8. rate 1. august, 9. rate 1. september 10. rate 1. oktober.

25. januar. 25. februar. 25 mart«. 25. april 25. maj. 25. juni. 25. juli. 25. august. 25. september. 25 oktober.

Gas og elektricitet

L M

Sidste rentefri betalingsdag er den 20. <

forfaldsmåneden.

Oiro nr. JO }00. Alle rådhusets kontorer kaldes gennem telefon 721900 Kommunal« telefoner: So endvidere ildo 13

N

O

P

Kontortider: N8 SonttUne kontorer er i\bne freJnt <>» wl kl. Ib I?,JO, tun I I kkf l <>m larJotten i titlen I? 4-1$ 10

QR S T

Økonomikontor, bogholderikontor, kas- rvrkontor, lneassokontor og social­ kontor ................................ ....... .............. . Borgmesterkontor (boliganvisnings::«!* 'kig) samt byrådssekretariat.................. Borgm«»st«>ren personlig .......................... Skattelnsp., folkeregister, ligningskom­ mission ....................... ............................. Stads- og havncingeniør«>n, bygnings-, brand, og bollglnspektøren ......................

(Stuen) kl. 1013 (lørdag 10 12). (1. sal) kl. 10 13 (lørdag 10 12). (1. sal) kl. 10,30 12.30 (lørdag 10,30 12). (1. sal) kl. 10-13 (lørdag kl. 10 12). (2. sal) kl. 10-13 (lørdag 10 12).

I W

C ALT EX fyringsol ic

lA( r °K wkkeh«*» * da*kker ethvert behov

for ethvt!tf

De får en god forbindelse 7o ng -77 når De drejer ............................... / L UD m /

CALTEX fuelolie »et og svær til større fyr , ejendomme og NÆSTVED OLIE A/s Toblbmlgade 17 - Tlf. 72 31 91«

Den sjællandske Bondestands Sparekasse

åben daglig kl. 16—11V> o« 16—11 frøda« tillig« 1M6—19.10. lørdag 16-11. Aialtorv • Næitvad

SLAMSUGNING Nymt« s I juiihiik nlnK•*-tankvogn

Mc«t rooden*« <*K effektiv« RENSNING

r «-|.iP. I»nkr - Mwklrre - kloaker

Hurtig - kjrglejnl.k

,

hr#fi‘le. *i:MANN CHRISTENSEN n - n, 7229 08

Specialtransport - l,aMt«‘ka|»arlt«*t en. 11 ton« S vogne med 3 tona-kraner

De kører trygt med

TAXA 72 40 01

Lille­

* .............. Vagt hele døgnet

bilerne i Næstved «*"'•< klar til udrykning 'itid hurtig på pletten •H'd *» » agn disponibel

724001

r n«,*n 1 9

' 5'enwn ....... 721003 ..... 72 3136 '♦* Rasmussen

i Sv«n

__ lk‘ % ■!£« i««^iR- eeiiJrnlerw lialdcmmii'c - altså det nummer, der skal drejes for at kalde aelve centralen. Parantes- nummeret er områdenummer, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget områdenummer - Drej altså aldrig eget område­ nummer. (Da KTAS stadig automatiserer, kan der blive ændringer i listen i året« lob). Aabenraa (046) abn.nr. Ebeltoft (063) abn.nr. Haslev ( 03) 695 Aukirkeby ( 03) 974 Eggeslevmagle ( 03) 597 Havdrup ( 03) 391 Aalborg ( 08) abn.nr. Ejby ( 03) 671 Havnelev ( 03) 707 Aalestrup (088) 43111 Enghave ( 03) 796 Havrebjærg ( 03) 569 Aarhus (061) abn.nr. Errindlev ( 03) 900 Havreholm ( 03) 249 Agerso ( 03) 595 Esbjerg (051) abn.nr. Hedehusene ( 03) 382 Allerød ( 03) abn.nr. Enkildstrup (F.) ( 03) 836 Hellested ( 03) 709 Allindelille ( 03) 600 Esklidstrup 981 Espergærde ( 03) nbn nr. Helsinge < OB) 295 Als (085) 71877 Esrum ( 03) 290 Helsingør ( 03 ) abn.nr. Amager ( 01) 25 Eva ( 01) 38 Hcmtncstrup ( 03) 719 Anholt (063) 82111 Everdrup ( 03) 763 Herfølge ( 03) 674 Arnøje l 03) 701 Fakse ( 03) 715 Herlev ( 01) abn.nr. Askø ( 03) 910 Fnkse Ladepi. ( 03) 716 Hcrlumagle ( 03) 751 Asmes ( 03) 451 Farum ( 01) abn.nr. Herning (071) 1 Assens ( 09) 71 Fasan ( 01) 32 Herstedvester ( 01) abn.nr. Asta ( 01) 27 Femø ( 03) 915 Hilda ( 01) 44 Augustenborg (014) abn.nr. Fenstnark ( 03) 746 Hillerød ( 03) abn.nr. Avedøre ( 01) abn.nr. Filskov (053) 49111 Hjortekrer ( 01) abn.nr. Haarse ( Ot) 790 FlrhoJ ( 03) 208 Hjørring (089) 1 Bagsværd ( 01) abn.nr. Fjenneslev ( 03) 609 Hobro (085) abn.nr. Bandholm ( 03) 888 Flakkebjerg ( 03) 586 Holbæk ( 03) 435 Bella ( 01) 23 Fredensborg < 03) 285 Holstebro (074) abn.nr. Betlerne ( 01) 65 Fredericia (059) abn.nr. Holte ( 01) abn.nr. Bindebjerg « 03) 780 Frederikshavn (084) abn.nr. Holtug ( 03) 700 Birkerød ( 01) abn.nr Frederikssund ( 03) 315 Hornbuk ( 03) 201 BJerrede ( 03) HH4 Frederiksværk ( 03) 345 Horsens (066) abn.nr. Bjerringbro (076) abn.nr Freerslev ( 03) 276 Humlebæk ( 03) 241 Bja*verskov ( 03) 670 Frølunde ( 03) 580 Hundested ( 03) 336 Hlonvand (052) 76211 Fuglebjerg ( 03) 753 Hundige ( 01) abn.nr. Hoeslunde ( 03) 590 Fugtede ( 03) 498 Hvnlpsund (086) 33111 Bogense ( 09) abn.nr. Fuldby ( 03> 608 Hvidovre ( 01) abn.nr. Bogø ( 03) 840 Faaborg ( 09) 61 Hyllinge ( 03) 744 Borup ( 08) 626 Fan revejle ( 03) 453 Højby ( 03) 422 tlrammlnge (051) nbn nr. Gantøse ( 03) 279 Hojerup (03) 704 Bredebro (017) abn.nr (ledser ( 03) 879 Høm Se Skallebæk Bregnebjerg ( 03> 745 Gentofte < 01) 3? Høng ( 03) 551 Bringstrup < 03) 621 Gilleleje ( 03 . 301 Hørsholm ( OD abn.nr. Broby ( 08) 648 GJerlev (064) 79411 Hørve ( 03) 456 Bromtne ( 03) 607 Glostrup ( OD abn.nr. Høsten Torp ( 03) 699 Brøndbyvester ( OD abn.nr. Glumsø ( 03) 645 Jerslev ( 08) 495 Brøndbyøster ( 01) abn.nr GothAb ( 01) 36 Jungshoved ( 03) 799 Brønderslev (088) abn.nr Grenå IU03 > abn.nr. Jyderup ( 03) 476 Byen ( OD 28 Greve ( OD 65 Jægerspris ( 03) 381 tVntral ( 01) 13 Græsted ( 03) 291 Kalundborg ( 03) 515 Dalby ( 03) 326 Gråsten (046) nbn nr Knlvehnve ( 03) 788 Dalmose ( 03) 588 Guldborg ( 03) f.5H) Karise ( 03) 688 Damsholte (0381) nbn nr. Gunderslev ( 03) 757 Karrebæksminde ( 031 742 Dlnnnlnnd < 03) 564 Itaarlev ( 03) 686 Kastrup ( 01) abn.nr. Dragør Se St. Magleby Haderslev (045) nbn nr Kerteminde ( 09) 32 Dronnlngrnølle ( 03) 209 Hammer ( 03) 762 Kildemark ( 08) 007

Altid »tørit« udvalg — Bedit« »ervic«

FOTO huset "°rÆKKIN 10 Udlejning >1 8 og 16 mm gengiver«

A

?}!r”

B

*<]v ilti' ffe'S Uiw

C

08 »1

D t

\*1

na m

l O gh :

j OO®

F

6liiaiil3

11315

\V r£$s£

S

G

121 RV®J

i\*\

H -J K

hi

ifci4

annm

«*L q V^

rto

KM

I ' is

L M

rfi

3351

HJO,

uoU

X $ ,\t'

‘ 11 jss

N

il

M 3f5i

O

\@

tir:-’' 112 > 5 '

7

P

JftCCNE

QR S T

Mk

BJJLLEDLÆRRED

m .«'

I W

MAIA-ThlMCLT JOROKN JKNSENHVEJ 8 - TELEFON Tt tt tt B Hi tsalg fra kl. 18 — søn- og helligdaqe fra kl. IS wie« tcatiw — cinemascope — panoramaiarred EL® 722164 ' 72 27 64 ' DERES ELEKTRIKER

Y-ø

li | Jf ; WXtj i ♦

- ET GODT KALDENUMER: Drøj 72 15 00 når det er bankmæssige spørgsmål, De onsker ordnet. Drej ind i Diskontobenken. når De skal »tale bank«I I det hele toget: når det drejer sig om bankforretninger, så: DISKONTOBANKEN Dersibank... "»•<*

FAG REG

Værksted: Nyv«| •

)P. VND

* oplandet

fifdi pirktrini«- forhol«

og det er altså 7 « I 3 OO

Butik t Parkvel

Nordre øfd. - Rirgstedgade 157 - Tlf. 72 56 55 Sondre afd. - Oronlandsvej - Tlf. 72 55 44

______________________

s

(0381) abn.nr.

675 Stege

03)

798 Nørrelund 480 Nørre Sundby

( OS)

Kindvig

605 321 786 687 705

( 03* ( 03) ( 03* ( 03)

08* abn.nr. Stenlille

Klrke-Kskilstrup ( 03) Kirko-Hyllinge ( 03* Kirke-Sonnerup ( 03* Kirke-Stilllnge t 03*

420 Stenløse

03*

403 Odden 407 Odder 547 Odense 782 Oksbøl *178 Olstrup

drej Al »rmi'ri mk : 0-0 fl (niilniilniil) Rillet kor-n (opl4H«t-nntt> ring, der v«*drori*r bllliM- IxMttlllinr til teater. blo- grnf. ton or skib m. v.> 00 66 bilradio ................................. oo 20 Wjlkotilorat ...................... oo 47 Forstanderinden for fuld- autnmat, centraler kal­ de* over oplyumrigi-n . 00 30 Andre cent raler: egen rent rat

065* nbn.nr. Stensby 09* abn.nr. Stolpehuse

Klokken ............................... 00 55 Mollembya .......................... 00 12 Noteringen (optaget-møe- rinK. der Ikke vedr. bil« letbestilling* ................... 00 10 Nummerkontor4t .................oo 34 Rigstelefonen • Danmark ............ oo 13 Skandinavisk ...... 00 14 Rigstelefonens oplysning. 00 3k Telefonavisen .................... 00 51

Telefonhuaet ............... 00 19 Telefonmoden

052* 74211 Store-Heddinge ( 03*

( 03) ( 03* ( 03* ( 03* < 03*

Klarskov Klippingo Knabstrup Konpkllde Kongsted Kolding

748 Store Magleby < 01) nbn.nr.

03) 03) 01) 03) 08) 03* 08* 01) 03* 03* 03) 03* 03*

B

689

( 08) i 09*

595 Stokkobenk

473 Omø

41

66 St rib

(065) abn.nr. Ordrup

(078* abn.nr.

830 St ruer 628 Strøby

649 Orehoved 560 Ortvcd

C

( 03)

677

718 Stubbekøbing ( 03) abn.nr.

690 Orup

Konrndsfidd ( 03*

( 01* < 03)

mm I 1

395 Sundby

( 08* nbu.nr. Ost ed

Korsor

D

9941

046) abn.nr. Svaneke

769 Pndborg Krusaa

( 03* ( 03* ( 03*

Kost rode Ktindby Kvist gnard

( 09) abn.nr.

62 Svendborg 795 Svtnnlnge 805 Svinebind 29* SrebyhoJ

464 Pals 238 Prmatø

e

465

< 03)

Se Kost riede

Kangeleje linmiøse

København

( 03) i 03* I 01* ( 01* ( 03* ( 03) (079* ( 03) ( 03) t 03) ( 03* < 03) 1 03) l 01* ( 03) ( 03* t 08) t 03* ( 03* 1 03* t 03* i 03 * I 03) ( 01) t 03) *058* ( 03) ( 01) ( 03) (076* i 03) 4 08*

557 661

F

064* abn.ni. Snubler

( 01* abn nr. Ilanders

centraler*

79

559 Soborg

655 Rer rafl

4 03 * i 03* ( 03* ((¥14 l 1 03* ( 03* 1 03 * ( 03) ( Ot* ( 03* < 03*

Køge

627 Sonderborg

4 044 * abn.nr.

787 Kegnemark

Lnngebtek Langeøø l.nngan Lelllnge Ia-nivig Lløeleje Lobals Lindenborg Lundby Lvderslev Lyngby Lynge Igtgatør Lokken Maribo Marie lyøt Marstal Menstrup Merløse Middelfart Mtnerva Nakskov Mern Lov Luna

054* abn.nr. Tagn

72

629 Ribe

G

765 681 248 409 589 307 592 747 637 784 381 683 642 617 485 1 76

073 * abn.nr. Tnppernøje

49111 Ringkøbing

615 Terslev 739 Thisted

08* 03)

672 Ringsted

< O?«» abn.nr. Rislev

H -J K L M N

03* nbn.nr. TI køb

401 Roskilde 346 Rude

758 Tingerup

03»

09* abn.nr. Tlng-Jelllngp i 03*

4 09* 555511 Rudkøbing

561 Tisvilde

03*

761 Rudø-Vedby 57 Rungsted 767 Ryvang 708 Rødby

01) abn.nr. Tjmreb.v

68 Toksva*rd

01 *

•i# Hvor dot er sjovt at handle

03* abn.nr. Topshøj 01) nbn.nr. Trin

1 01) abn.nr, Rødovre

7(*6 TrudshoJ 955 Tune 711 Tureby 931 Tybjerg 756 Tyvelse

03* 03* 03* 03) 03* 03* 03)

< 03*

277 Rødvig

( 08) 115611 Rønne (089* 92111 Ronnede

o

( 03*

885 Sandby

( 03) abn.nr Sandvod

03* nbn.nr. Tølløse

( 09) ( 03* < 03* ( 03* ( 09) i 01 )

53 Saxkøbing

319 Tonder 622 IJdby

743 Slgerslev Vester

(047* nbn.nr.

6

461 488 698

068*

1 tigerløse

084* n'tn.nr. Lise 054* nbn.nr. Valby 065* nbn.nr Vallo

O

82

03)

67f

P QR S T

( 03)

03* 03* 03*

Netto Nibe NlvA Nora

750 Vanløse 66M Vante

992 Skelby

( 01) nbn.nr. (052* abn.nr

( 08) 119711 Skensved ( or,* abn nr. Hklhbv

328 Vejle

1

( 01* ( 09*

075*

56 Skive 31 Skjern

1 Vemmetofte

... hvor det er dejligt og billigt at spise

710

Nyborg

073) abn nr Venter 01) nbn.nr. Vpsterlmrg

83

( 03) abn.nr. Skodsborg (1*77) abn.nr. Sknvlmngp

Nykøbing F. Nykøbing M. Nvkoblng SJ.

740

03* 03* 03 * 08) 03* 03) 03* 03*

928 Viborg 643 Viby 685 Vipperød 505 Virum

1

1 03* i 03) 1 03* t 03* i 03) 1 03* i 68) < 03*

415 Skovmark 760 Mkmshjierg 781 Skadskor 603 Slagelse

393 481

Nyland Nymark Nyrup Nysted Nwrum Nrestelsø NøddehøJ Nøddekier

( 01* nbn.nr.

abn.nr.

4 03*

673 775

( 03* abn.nr. Slangerup i 01* abn nr S'ots-Rjrrrgby

333 Volb-rslev 4Møl* 543 Vordingborg < OR)

RINGSTEDGADE 5-7 Telefoner 72 55 45 eller 7255 76

i w Y ø

4 01)

93 52 92

749 Sm Idstrup 268 Snekkersten 783 Snert Inge

304 /KgIr

03* nbn.nr. /Kroskøidng i 4*9*

03*

467 Obro

( 01)

Nørre Alslev

834 Sorø

03* abn.nr. Orslev

(03*

785

FAG IH (i

BOLIGMONTERING

Boliglextiler T«Pfrr Gardiner

■P*

Markedsrabat: 3 % på alle varer Gratis udbringning overalt

OG GULVTÆPPER — Døre* ga-din- øg tcppeekipert wintmi aø MtNRiMiN RIDDERGADE 6. N/tSTVI D, TIE. 72 S3 SI*

)P.

tt

I

NÆSTVED navneregister

SØGER DE SIKKERHED? ØNSKER DE BEDRE SERVICE? HAR DE BRUG FOR KVALITET? SA KØR IND TIL:

Næstved komrrune: Rådhuset: Eksptld 10-13, fredag yden 16 17,30., lurdag kun 10-12. I tiden 15 4 15/10 er rådhuset lukket lørdagen. om Alle kontorer kalden gennem telefon Rådhusets telefoner irnirer Ikke kl. 13 14 Tandklinikken k,»n dog pA 721859 Efter kontortid kaldes telefonerne gende numre,: 72191)0 mellem kaldes Kæmneren ........................................ Civilforsvaret ...................................... Socialinspektøren ............................... Kaudhushetjenten ..................... Tandklinikken .................................... Skatteinspektøren ............................. Ilrand- og bygningsinsp ............... Byrådssalen ...................................... økonomikontoret .................... ............ 720692 Alderdomshjem. 720927 - 's hvilehjem 723887 Varmemester Axel Pedersen. 721218 Folkepensionist boliger. 721540 Hadeanstalt (kommunal). 720805 I Iramist at ion 721142 Brand inspekturen (privat). 723837 Vlrebranditvspektoren (privat). 721142 Bygningsinspektoren (privat). 721746 Hyrådssekretæren (privat). 720825 Centralbibliotek • Overhibl iotekaren. Overbibliotekaren (privatI. pA føl- 721134 721308 721503 721840 721859 721860 72J879 721880 721899 Telefoner udenfor rAdhuset:

720153 Skolen på Jernbanegade. 721061 ---------(stadsskoleinspk. privat). 722722 -------- (viceinspektorkontor). 724974 -------- (lærerværelse). 721751 -------- (skolebetjent). 720356 Grundskolen på Kirkepladsen. 721429 -------- (skolelnspk., privat). 721654 -------- (skolebetjent). 720554 Kildemarksskolen. 723876 - -• - (skoletu tjent). 723877 — (lærervæn Ise). 721996 - — (skolelnspk., privat). ~ (tandklinik). 721824 Skolelægen og skolesygeplejersken. (Skolen på Jernbanegade). 721712 - - - (Gymnasiet). 721900 Skoletandklinik. 722587 - - — (klinikchefen, privat). 721197 Skolepsykolog. 723579 Næstved kom. fritidshjem, Skytte- mnrksv. 13 i forst ITIf Oilldner). 721825 Den kommunale aftenskole, Forstander A. de Llehtenberg. 722225 forstanderen, privat. læn kommunale ungdomsskole, 722096 forstander Henny Pedersen. 722122 Ungdomsnæv net s sekr. (privat). 721663 Sundhedspl. A. Jørgensen. 722295 Sundhedspl M Ravn. 722393 Socialinspektøren (prlvnt). 724158 Stadsdyrlæge P. R Volgt (privat). 722602 Stadsingeniør E. B. Andersen (prv.) 724278 Vejasstst enten (priva'.). 723056 Vejvæsenets plads. 722091 Vandrerhjem og nngdomsgård 722553 Vngftoniskluhben Hi kken*, b'der (privat). Linoleum Clnudi Havfif ns eftf. Telf. 72 00 6C 721322 Auln-nhns Christensen, mu« rermeater, Rugvængct 6. 724800 Aaboe A., fru. f.kovvænget 8. 722141 Aahye A„ majer, O -H.-kasernen 725070 Aaehnmnn C., ’hv. gdr.. Norgesv. 25. 725088 Aderup konditori, H. Thomasen, Aderupvej 44. 7211)37 Adertipvejens slagter- og viktualle« forretning v. Mandat Nielsen, Aderupvej 50. 725331 POUL AAGAARD Installatør LgriwrJ 12 725151 - - itendklln k). 721844 Lindebjergskolen. 724529 - - - (lærerværelse). 724520 - - -• (skolebetjent). 723548 (skolelnspk.. privat) 725152 -

B

723076 720124 723064 722048 721331 721168 7201331 720113f 72204H 721853 723064 722048 721168 720056 720036 721756

Børnebiblioteket. Elektricitetsværk.

(drift shestyreten, privat i. (kabelmester, privat), (maskinmesteren. privat l.

Gasværket

(driftsbestyreren, privat). (driftslederen, privat). (driftsbestyreren, privat). (maskinmestøren, privat)

Vandværk

Havnekontor. Næstved. Havnemesteren, privat. Havneassistent K. Andersen iprv.). Havnekontor. Karrebæksminde, Karrebæksminde (742) 43. 721755 Idrætsparken. 721935 - opsynsmand (privat). 723311 tneuMOttfdelingen, ekspeditlonesekr. 7221 r Kommonegartiieren (privat). 7218a.. Kæmneren (privat). 724156 Levnedsmiddelkemirollen 721890 Ligningskommissionen, fmd. (prv.) 720768 Skatteinspektøren (privat). 720153 Skolevæsen. 720153 Stadsskolelnspeklørens kontor 721061 - - - privat. 720670 Gymnasium. 721611-------- (rektor, privat). 721712 ---------skolebetjent (* skolesygepl.) 723864 Gymnasium, aula.

FAG HIG

Vil DE VÆRE COD VED DERES VOGN, SA IND TIL H. SØDERDAHL KARREBÆKVEJ 26 - NÆSTVED - TLF 7241 30

>p. i I VND

Næstved KUL & KOKS Konip. A/S, tlf. 7214 20 721733 Aage E. Krog, landsrotssagforer, Axt'ltorv 1. 721972 < bolig) Hans HornemnnnsveJ 7. 720130 Aukunde Blontintor. » k *nni-nuTfHIT) Blomster, kranse. østergade 7. Omstilling til bolig. 722076 Anmann H., Østergade 12. 720043 A^rin-Larsen John,, Klur- iiioxter, I iiriinnjj;s\r j 7. 723212 A rstatlius Stlg/T overin.sp.; Ction- landsvej 17. 723233 Aasberg-Petersen, .1 O. J„ sek­ tionschef, orenresvej 13. 7232*201 Abbed rum (Vmeidvafcfahr. 720888 Alderdomshjemmet (Herlufsholm kommune 1 , HerlufsholmveJ. 721218 Aldersrentebol., VordtngborgveJ 23. 724384 Alfhelm Arne, forr.f«.. Trekanten 38 723589 Alice kosmetik Å Parfumeri, Inga Knudsen, Vinlmsj;. 0 . (omstil), t. privat). 723*67 Alka Forsikrings A S, assurnndor Henry Rasmussen, Melstersvej 33. 724006 Alil , OottliebsveJ 10. 724040 au ÆL& -ER OVERALT

Andersen Tage, bensinforhandler, LindebJerggaardsveJ 20. ~ E. Houtvcd. hinvlslærer og -kon­ sulent, Ørnevej 13. - Viggo, bogbinderi, Rlngstedg. 25. - - bolig, HJarnoveJ 28. - Kurt, bogbinder. Østergade 19 - Ruth. (Byens Bude), Hagaavejs forlængelse. - Axel, chauffor. Blrgittevej 13. - Ernst, ehauff.. Hvedevænget 99. - Harry, chauffor, Slagclsevej 45. - Johs.. chauffør, I^llnndsvej 5. - Keld S., civllngn., Ronnebæk. - N J., clvlllngn.. Østergnde 10. - Ebba. damefrlsor, frk., Llnd«>v. 18. Inger, fru, BirglttegArdens Frl- sorsalon, Karreha-kvej 30 • Mary, dnmefrlsorsalon Taco-, Ringstedgade 71. L. Moller, Dansk Kontormaskine- Service, Ringstedgade 25. Hans, dekoratør, Fabriksvej 6 . - K Riff, dir., (Luxol A 8 ). Rolig, Ronnebæksholm. Torben, dlspon., Elmepnrken 5. Andersen C lir., dlstrlktsforst., Hus- niamlsbran«lkass»»n. l^ndby H Bjerre, driftsleder. Havevej 37. E. Lund, dyrlæge. Ferskenvej 13. • Anni. eksp.. Gartnervej 1. Else. ekspeditlonsst'kretær, FodbygnardsveJ 47. - Ori'tlie. ekspd.tr.. Set. .1. Park 67. • R , eksp., Fabi tksveJ 11. Folmer, entrepr., Præstov. 105 B. P ElhoJ, entrepr.. Hybenv 23. - t^iur., fhv. entrepr., Jernhaneg. li. Aug., fabr., Præstovej 164. Chr., fabr., flnldemvcj 12. Finn, fabrkant. Fjordtoften. - E. Trolle, fhv. fabr.. Slagelsev 67. .1. folkepens , Hvedevamget 5. Holg., forpi forv. Amtntandsg. 2. Chr., forri’tn best , FJordtnften 5. - Vesti, fotograf. Østergade 15. Alex Astrup tig Annelise Ras­ mussen (Seri-Totn). rotograllsk atelier, Jernhaneg 5. Frede, frisør, J. JensensveJ 2. Agnete, fru, GnmlandsveJ 21. Alice, fru. Handy 25. E , fru. Hvedevænget 11 A. Gerda. fru. KarrcbækveJ 28 0 Grete Bay. fru. HassdveJ 6 Hanne F.. fru. Rld»lergade 6 Johanne, fru. Ostenfeldts Stiftelse Karen ,fru, Skovbrynet 28. Marie, fru, Præstovej 107 A. Marie, fru, Østergade 30. Nancy, fru, Ringstedgade 1 A. Jul., frugt* og grontforrrtning. KarrcbækveJ 88 . Betty, ftk., Kobmagergade 5, E , frk., Kobmagergade ti. Karen, frk , Østergade 34. Kr., frk., Ny Østergade 1. Aa., fhv. gdr., Lindeparken 27 Alfr., gdr., Rormosegd.. Ladby.

72t742 725899 722301 721976 723950 724718 724 SS®, 720057 725329 720596 721060 725791 723110 725197 721180 722882 723559 723862 722726 720598 794297 725631 722419 en 1 722619 723284 272810 720437 721*851 722734 72124(» 721921 723821 724246 724363 724137 790982 721451 720135 722469 720186 722912 722815 722309 724413 725089 724366 724825 723911 722488 723288 721447 724333 724775 723415

723I68 721(154 Rlngstedg. 73. (Se iovrlgt under Præsto Amts vejinspektornt). 725629 Amundsen Ole, ass., Tulipanvej 2. m“nttttå kleinsmedie og maskinfabrik. El levej 1 . Bolig: ElleVeJ 1. An lli Skn, Rlngstedgnde 31 .................................. 721401 ise under Centralsygehuset). 722785 Amtsvnndinspektorntet. Præstov. 78 Kontortid: ft,30 16, lord. 8.30 12. 720199 Amtsvejinspektoratot. Kitldltesf egod,* 1. »Andelsbolig foreningen Kornhakkcn«, Næntved t Formanden. Forretningsforer, hnnkfulflm. Kaj Hansi>n, Fyrreparken 12. Vlreviert Kurt Olsen, Rugvien- get 12 C. Aiidi'Nrriis'rii't, Pfgttlw, Niu il afdeling. i Hovedkonti>ret: Priesto 55 1 . S K., afd.lngn, P.ollghedsveJ 97. John. afd.sekr, Kam*biekv. 40. Borge, amtsrev ass , Prlmutnv. 19. Han«, lærer. Parkvej 28. Egon, arb konsulent. Tagensvej 9 H Frode, afbind . Aaderupvej 51. Frits Egon, nas.. PrlmulaveJ 21. H. C , aks ., odensevej 152. Kaj \V.. ass , Kalhyrlsvej 39 Knud. ass.. PrlmulaveJ 65. Ejler, assurand., Fj«*tdvænget 720297 Andersen Horring, HlagelseveJ 14. 721430 \iuler«n*n Erik, advokat minderet for lanosrei), Kobmagergade 4 bolig: IngemannsveJ 27 720150 725887 723495 721302 '*25980 724410 723964 721387 723187 723525 72IHM12 721637 72 1414 Andersen Offer A H, mit. Port! forhdl., KingsRulg. 17. omst. kontor, værksted, lager. 72 4114 Trniitorsiftl(4int»t Ittngsteilgade I.V1-I5I. lk»llgte 1 efotH*r: 72 1320 Pir B. Offer Ander«t»n. 72 1413 Fru E Offer Andersen. 72 1436 Pink. J L. Thomsen 72 1461 Værkf. virtor Nielsen 72 1914 Salgschef Borge Andersen 72 1105 Repr.K. EdVHftlsen. 72 II11 Repr. P E. Jmgensen. 721039 And»'tsen Juni, autoforh. H«>lveJ 1. 723868 Edt., autolakerer. FlxveJ 5 721787 C, autoophug., i Sydsja-llands Autoophugnlng), Rlngstedg. 156 725551 Andersen og Stugh, ftiito- Mt rliHt, S|»c. \AV, KIK*vej 5. 723550 Andelsx askenet og 724796 723289 24698

D t

Itingsl« dgiule I. 24212 Alm. Brandforsikring for i«andhyg- runger Pen. F.iHmagsveJ 36. Alm. tlniii(le.|ertor*tikriiiK A S Overinspekt. Gerner Christensen. Vesterpgeahorg, tlf. Vesterborg I 7 tOl al. Alro Borg*1, ingn . Holberg*-,lenge 6 . Alsted-Hmvnsen Willy, Inspektor, Østergade 30. Alt I Træ. Set. Mortensgade 5, Alten Filt«, oberst lojtn, latji tgaard, Ambulator let f. alkoholskadede I Næstved: Kons.: hver torod. kl. 15.30 17.30 pA Hit. Elisabeth Hospital Ambus Kn. O., snedker, Birkholm. vej 15, Ammltrholl N O., amtsarkt M \ A bolig: Kornbnkken 23 Amis- Arbejdsanvisningskontoret Riddefgade I Als-nt; * J" lerdag 8 12.30 Gratis anvisning af arbejde og nrlM*jdsklaft Afdl, for erhvervsvejledning, erhvervshæmmede g« wlk endelse af liere- kon! rakler Amtsarkitekten. M A.A, arkt N p Atntnltxliøll, kontoret: Fnrt- mngsvej 12 . bolig: Kornhakken 23 Amtskontoret pA Amtsgarden Amts- og tinghuset (Svares ikke, da ring til 720849>. AmtsrAdssalim. Amtsligningsinspektoratet og amts* skatlerAdet fnt Præstø amt, Hkov-

723221 | (H. Christensen k Son). 723628 A BO-gulVbel*pgnlng v F. Palskov Jensen, Bygvænget I. 72292i> Abkjer L. P . kontora**., Morelv. 16. 723989 Abrnhnmwn H. T„ pensionist, Knr- rebmkvej 8 . 723318 Absalon Forsikrings AS. Kobmn- gergade t. ved assurandor Preben Gudmanscn. prv. Hostmpvienge 2 . 722686 Absalonsen V., værkf., Kærvej 9 721279 Adams M,, dir., Skovbrynet 32. 720729 Adelholm C., Rugvænget 3. 725479 Adrian K . aygepl.ske, Meriufvæ. 2. 722573 Advent Ists«inlandet, Fnrimngsv. 28, 721729 Aijrleokl A S. Ny Hnvn. Maskinmester J A. lensen, (bolig). 723126 Ahtenkllde Er , elvlllng., und r- dtrektør. Kobmagergade 13. 720860 Ahmnttren M ,fru, Kurrebækvej 3 j, 720820 Akasia il Hansen), Rlngstedg. 16 »23161 Akse leen \„ tn„p., Rnkkekamm. 11 720621 AKso!torvx larve. og Tajæt- Iinml«*|, Torves} riede 3, 2JJ2! Ak'wdtorvets Enigt, AkseItorv ft. » 2 u 6 . Aktiv . Viilkaniseringsanstalt, , 1 . JensensVeJ 13 722;i" 'as=c,r,dtic m ils * BZa.l.io Alberg J„ drifts|., J. Aakjiersvej 20. AH, Tfnr-it llmmllnils Kftf,. t t|»ef - farve, Torvextr. 10 721945 E/ri veha nuler A. It Henriksen •bolig) odlnsvej 14. 72e««i2 Alhreehtsen O. & Mon. fhv. gartner - HkyttemarksveJ 36. M.. repr Fugt.-vænget 2 (AS 721-190 l,OMix rORpap og Vejmaterialer - Karen, ttlkotageforretning, Ring. stedgade 27. 72Jiiit* Vakl, Farimngsvej 54 iSlSJ Alderd»»tnshlemmet, Farimngsvej, s‘ Varmemester Axel Petersen H Plejehjem, Toldbnrlgade 72588, 720927 722649 722188 721838 721978 Forvaltei kontoret. Pirektor Aage Lassen. < Bolig » Dnnnvcj to For valter H. Krlstoff»*rsen. (bolig».

' -

G

H i-J K L M N

725488 723362 720114 723135 721707

724385 720802

72/062 724052

O

i

P QR S T )W

21428 Andersen .lolis. oftf.

»Jmllnnds.Posten Aktuelt). 723932

7*20802 721loo 721073 721963 721892

vænget t. Kontortid 9 15. Amtslignlngslnsp privat

721845 724801

Amtslage, dr. med. H R. f^sehlv Jacobsen, spee. | medicinske svg* domme, særlig hjerte* og kreds* lohssygdotnme, llrngnde 2. Kon­ sul!. 9-10, mandag dog kun 17*18 lord kun eft. aft. P. T V0ULUND - „Greyhound'' - NÆSTVED, TLF 721019

1. kl. HERRE LÆDERFORSÅLING 1.1

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128-129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163

Made with FlippingBook - Online magazine maker