Telefonnøgle Næstved 1966

Navneregister

720172 Jensen Porothen, fhv. okonoma, Grønland*vej 13. 7255 .6 .1urger.sen Poul N, ahs . Grønland vej 2ø. 72300* .largerisen Henning, as.xurandnr, • N* -id i s k B t a n d I. Hv« vampet 43. 722*25 R. rgljot. fysioterap., NellikeVe j 723170 E. J {•• ns stationsforst. S. f l'ak 7i>. 724*55 Krusbor i Knud produkttonnehef Nyvej 7 725071 L i .-'n J \\ inther, prokurist. Fjer bukk» n Hkraverup. TSlMoØ f.' • rbo Boligselskabet, Manov 02 st tuf Kontortid: Mandag tors.| i g kl. 17 1 s 721 :øo !. 1 1 : • 1. u > n K . repr . Oronlandxv I 725•*05 M Inger. beska ftigadsesterap«. , Skovbrynet 30 7-2507 Niels« a Erik ln*p , Valmuepark 1 7 . • • N « \. i Fj< rm aruuventral, Aatl rupvej IH 725125 M niringt.il < l Rronket, Ndr F rirnagsvej 4 725".'.; • >1 r; o P. bovin, Odensevej 114 72« ss i 1 Han, ma.sklnurb , Skovbrynet 22 ’2P Pedel • -n Elisabeth fru, Vordlm borgvej 2.1 72-Øøi Perregn und IngeIs mg, o l.'t*g«\ Sk o bi yin n * 72.5552 P« teis* o \’olm« i elektriker S. t .1 Park Hl 72-12* J tilte M Sk tuda i i \ i• k El« tucntbyggerl A Er t in ttevej 3H 720001 Furene« u A ; m\ 1 la..:« rforv , Kai - - br»>k \ • j 02 - 2 ! Tysk« 1 <- imul U i Na st v « h ! P 1 b'.aim Sjv.-rt.Hi.n Havnen : 'l 3;7 V d*u Els. medh|, Solbakkevej 77

724216 Andernen Thorkild Svane, thatif, Nypn aidsvt j 47. 725650 - Agathn, fru. Kindhe»teg. 3 723811 Hunkøn fur NænUml og Omegn: (Ntiv afdeling. hj nf EilersVoJ og Lvngstlon 725030 Bronée Finn . rej r.. Skov brynet * 722072 Centralsygehusets kiosk og cafe­ teria v Aage Niels« n 725322 Christen.son Olaf, blikkene! V' strr- port s 725470 - 14 I’ Brun. korpsm . K rrtnind* * vej 11’ 720412 Chris »dansen A K frk Kalhyris* vej 56 • 25P71 .ferpen Fred . v • rkf . Il ivmvj 21. 725000 Ph htnann Kay, regnskabs- hef. Grundt vi g.«v 23 72.7840 HKkotttohtinkøii* (klfi* nftl., liv etlexængef 80. 725*01 Ellasen Inger, fru, »ygchj. Und­ hol mv lo. 725075 Erling E. 15 hege, Pia dm.• oo 724143 E*s i Sorvbe, Farlinagavej r; 725055 Fagerlund o ma.-.kinat b , Grun- landevej 24 72546s Fis« her Erik monter. Parkvej 24 72 '»siis Frederik«- n \ sogiu-f ra-nt ved Set l’eders kirke. Kobmugtr« ide 1 72062* Fru s Else, tru Østergade 34 725672 Hansen Alex. entrp., Erantisvej 21P. 725651 « »lul .V fonuand M u i« dalsv 34 724410 Els.- Hvikl fru Gronland v lf< 725072 Piel »-n konstriikt FAhdpgvej 27 725066 Flerniu , tnmn.rtn . H««gnsg v«*J 4 723511 Holding Finn hahdelsin Tla>is\ ø 721610 Helsner And! salgs, hef Parkv 30 724562 Hoiirijrr. n Kaj lnar» r Skovbryn« t j\ 725.514 Hovmahd K, fru KU M«*b lu ve j 17 720324 Jensen Ebbe {•••ns st d mm forst , Kbrstet Vej 2 72446.1 Johs I »ambol g. telegrafist, Ptm •»tovej øø R

Ile \Igtlgsfe (Tillrillers kuldemimr,«. • ’ t»e tid efter anden så der nta< Horn vi mvvner foran l bogen, automatiser. ■ . nti kan blive rendri! g-r l de fotan anfulte I- C.!• numr.* Vi KM s. 11 .'deS opn.mrko.in pA t MueKlo.r •• ,.t. nu et tuidimf om.'dineret ,,, har C. retning-Ift-ne Mi. \bnMi-nterne »uu alle IA-* »i .fr.oi mimre, d r dt«A nlte heevnd tn-d 5ø Ft i volt lokal.- områd*« skal kun dr. «••• M ni 3.rt.e num. r alKA Ikke «n torn Nmste ruld.Uto,.................... d bliv , et n, . i t,|R ,'l't M kling årsskiftet eller Ildt f«>r koimm r Ifolbsidt o g s« ned HptageUr i tolfdoimoglen; EnhXTf abemii.ml har krav på een gt .tP optagelse , „avn-reglstret „.ed mimer n tv stillings!)« te.-nHse og i (tresse l ilfoj. Is*-t tr etMhl-r o |«gn b'« tales Alt »tof sA, vel betalt som gratis øv»«i føres uf< i ndiet n . . A„ ... , . ..i..Ud«’*. .ii.T. psi,,i..' f,. „rtiTiv.,».. j„■,,M n"n',rr ■** • Telefonnnglen udkommer m 1 malts lun uddele. d i . t . » i «, »n n . . „ . -.......... . -< ■ X m og « k ,a i an, Eftertryk nf bogen forbyde* (’a 1«. nept. udnenile« et tllbrg Pette tidlevér« s gniti« '* 11 s ved liiutftitgelne af ny udgav« SI " * fct» I

Made with FlippingBook - Online catalogs