Telefonnøgle Næstved 1966

'i

Eget glassliberi vzrksted for bearbejde

StedbetcfnelNC Benyttet, ndr man ved, hvor en abonnent bor, men ikke er klar over, undar hvilken central man akal aøge.

taxa

A

Alt glarmester, arbejde udføres

Glarmester FARIMACSVEJ 7 . TELEFON 710943

Kvlslemark .................... 8a rdved Kyllebæk Huse ............. Kt stræde Kys« ................................. Hregnehjerg ell. Skelby el. Hyllinge Kong ............................... K istræde *11. Lundby Kong Flaskholm ........... Lindby Ladby ...................... ....... Næstved, Rlslev. Breg- nebjerg ell. Skelby Lille Næstved ................. Næstved LMle-Røttinge ............... Tappernøjo LUI* Tvede ..................... Næstelsø Lund ................................ Hregnebjerf Lundbytorp.................... . Lundby Lønnede .......................... Nyland Marbjerg Huse ............... Vesterborg Marvede aogn ............... Menstrup Mogenstrup...................... Lov Myrup ............................ . Lov eller Veaterborg Nåby landsby ................ Rislev eller Bkelby Nehfe .................... Hindebjærg Nebletorp ........................ Lundby Ny Holsted ..................... Næstved Nyrur................................... Rude Nr. Tvede ........... ........ Toksværd Næsby .............................. Glumsø eller Tyvelse Næsbyholm .................... Glumsø Nr. Smldstrup ............... Tappernøje Olstrup ................... . Ulstrup Fensmark eller Toksværd Orup ............................... Tybjerg ell. Herlufm. l’ederstrup ..................... Lov Unvnsbjerg ..................... Toksværd Itnunstrup ..................... Toksværd „Raunstrup" ................... H. rlufmsgle Regerup .......................... Glumsø eller Skelby Kejnstrup ...................... Gunderslev Rettestrup ..................... Nyland eller Vesterb, Ring, Hammer .............. Kost ræd*. Veaterborg eller Hammer Blsby ............................... Hammer eller Haarse Røgeskov ........................ Fuglebjerg Rønnebæk .................. . Næstelsø eller Næstved Ballerup .......................... Noddekær Saltø .............................. . Bregnebjerg Hal tø Hkovfogedbollg ..... Næstved Baltø Hovedgård ........... Hyllinge Handby ............................ Glumsø Bippe rup ......................... Næstved eller Nyland 5J oh « . . I................. Tappemøj* eller Bjolte strand / Kverdrup Bkafterup ........................ Rude Hkaverup ........................ Nøddekær Hkraverup ...................... Næstv. ell. Karrebæksm. Snert Inge ........................ Bindebjerg Sneser* Overdrev .......... Tappern. ell. Kverdrup Hneser# Mark ................ Tappern. ell. Kverdrup Sneseretorp ..................... Kverdrup Bneslwv^ ............................ FuglebJ. ell. Gunderslev Pparmiholfti ..... ............. Rvrrdrtip SpJellerup ...................... Menstrup oPWi-fc®».................. Iterlufmagle el.Tybjerg stenbækaholin ............... Næstved Stenskoven Ns................ Lov Stenstrup ....................... Næstved ell. Nyland Store Røttlnge ...... ........ Tappemøje Btubherup ....................... Bkelby Størllnge landsby Kverdrup

Ae si de ............................. Tappemøje A am *................................ Glumsø *11. Tyvele* Abbednit*« ....................... Næstved *11. Nyland Abhednit »hoved . .......... Nyland Ågerup .......................... Hyllinge Afløse ...... ............ .......... Sandved ArløsetorpLaniaby ....... Sandved Askov ............................. Kverdrup Atterup .......................... Glumsø Avers! ......................... Tybjerg Basnæs Landsby ........... Nyland Havelse ........................... Glumsø *11. Skelby Bindslev ................. Fuglebjerg Biserrup ........................ Rude Bistrup ............. .............. Næstv. *11. Bregnebjerg Blangslev ....................... Lov Bonderup ..................... Nø'alelsø Bornakke ........................ Næstved eller Karrebæksminde Borup ................. ........... Nyland *11. Kønnede Boserup ........................... Toksværd Brandelev ........................ Næst el sø Bredeshave .................. . Tappernøje Brorup .......... ............... Menstrup Brødcrup ....................... Tappern. *11. Kverdrup Brødenip Højskole........ Kverdrup Bækkeskov ........ ............. Kverdrup *11. Tappem, Høøebæk ....... ...............,, Tappemøje Bøgesø ........................... Lov. Næstelsø, Rvrrdr. Dybsø ..................... ........ Kostrad* Dyrlev ............................ Bårse Dysted ........................ Toksværd *11. Kverdrup Kngelstofte ....... . Glumsø *11. Tyvelse Engelstrup ...................... Kverdrup Enø ...... ...................... Karrebæksminde Espelund llusc ............... Lundby Faarup ........................... Lov l'-nsmaik .... .................. Næstved *11. Fensmark Fl-idsaa .......................... Næstelsø Flemstofte ............. . Fuglebjerg Flintemose ..... ............. . Kverdrup EodbV ............................. Næstv. ell. Bregnebjerg 1* uglebierglund Huse .... Fuglebjerg Ful rendal ....... ................ Bandved Førelev............................ Hyllinge ell. Fuglebjerg Gavnø Baroni................. Nyland Gelsted ........................... Iterlufmagle Ordrup ......... ................. Bislev Bishale .............. Baarse iJrlmstrup ............ .......... Næstved Orutnlose ..................... . Bindebjærg Gudttrup .............. ..... Næstv. ell. Hregnehjerg Gunderslev 1 nndsby ..... Ounderslev Uunderslevhoim ............. Skelby Gødstrup .................. ...... Toksværd Haarsiev ......................... Bnndved ell. Ting. Jell. Ja dagcrlllle .... ............. FuglebJ. *11. Hnfdacer jaldagermagle ............... FuglebJ. ell. Haldager llaimni rhtiso ................ flammer Hastrup........................... Hlndebjærg ell. Banrsc Havnskov ....................... Hyllinge Herlufsholm Sogn ......... Næstved ell. Fensmark Herluflllle ....................... tferlufmagln Hjelmsøtllle ......... .......... Tybjerg Itjulebæk ..... ............... Herluftn. ell. Fensmark Holløse I.andsbv ........... Bkelby ell. r Rlslev Holmegaatds Olasværk... Næstved *11. Fensmark Husmandsmark Huse ... Glumsø Hækkerip ....................... Tybjerg " bf® H'*a* ................. Kostræde ilil'if ......................... Uunderslev .Jarsskov . .............. . Veslert.org Jenstrup Hus« ....... ....... Hyllinge ....................... Bkelby sg>«v>............B Karrebækttoip .... ......... Karrebæksminde eller Kastrup ................... oÆdXE? Jclete m ...... Ounderslev ....................... Rlslev w ... ...................... Menstrup *............. Næstved {S1’”1” ............ . PuptiSjaMi Holnie-Olstrup ............... nist rup Ho me-HIpperup ............. Fensmark Holstelns Minde ..... ....... Fuglebjerg Hundstrup ...................... Hammer Hyllested ....................... Bandved

B

Itealregister Præstø amtskommune, Næstved og Herlufsholm kommuner og Sorø amt VJf; Da der cr sdvel amts - som by. og sognekommunale vatr/ til marta, og da dr nyvalgte medlemmer først konstituerer sig i de resp. udvalg i april, md vi i dr lade alle udvalg udgd, forsdvidt disse bestdr af valgte oq ikke af beskikkede med­ lemmer. l*rn»«lo amt Vmtnmnd over Præst* amt r 8, Wechselmann, tlf. 721400, prlv. 722401. Xiutskontoret |>å Amtsgnarrien: Amtatuen (stempelpapirudsalg l: Axeltorv, BaltlcagArden. Kontortid 0 12 og 13 15, lørdag 0 12,00. Tlf. 723202

D

fe

F

G

H -i K L M N

Amtallgningalnapektoratet: Amtalignlngs* Inspektor, cand. Jur. P. time, Skovvæn­ get 1. Næstved. Tlf. 721892. AmtAskattørAdct: Se under amtsllgninga- Inspektoratet. Skatterådet for Næstved skattekreds: Tlf. 722819. Mkylrirådøt for Præstø amtsrådskreds' skyldkreds. Formand: Amtsrådsmedlem Ejner Jensen, Fakse. Tlf. Fakse 230, privat 272. Næstved \ iirder|ngakr**«1a: Formand mu­ rermester Anders Hansen, KlldemnrksveJ 53. Tlf. 720337. Iluanmndahnigakomndaalnnen: Prist. Aksel Hansen. Tornemark, Kønnede, formand. Odr. Albert 8chiøler. Toksværd. Gdr. fjHur. Jensen, Askeby (stedfortræder). Prist. Otto Petersen. Kalby. Pelst. Verner Buldrup, Kalby (stedfortræder). Overformynderiets lAneheatynda**: For­ mand: Kammerherre H Collet, Lundby- ,«Taar*l. Tlf. Lundby 1. Taksation af ejendomme, hvori ønskes lån af overtormynderlmidler: For landkredsen: Odr. Lars P. Olsen, Glumsø. Odr, Th. liarsen, Ulstrup, tlf. Bkelby 60. Husejer Holger Andersen. Vrangstrup. Gdr. Ejner Pille, Rønnebæk pr. Nitalved, tlf. Næstved 724801. Amts­ rådsmedlem Laurits Hansen. Spragelse* lille pr. Herlufrnagle. Uf. Tybjerg 68 u. Oierepldømlknmmlsslonen for Præstø amt: Formand: Amtmand 8. Weehselmann. Næst veil, tlf. 721400. Hen stående voldgiftsdomstol for Præstø amt I tvistigheder nng. handel med hus­ dyr: Formand: Dommer Erik Sehouen- børg. Stege. Næstved retskreds: Forp. Niels Erik VVIssing, Salto. Forp Knud Jacobsen, Torpe pr. Herlufmagle. Gdr. Hans Olsen. Vester Egesborg Odr. Frlmodt Jensen. Arlose. Odr. Arne Han­ sen, Langevraa. Odr. Henning Olsen, Fuglebjerg, Sognefoged Alfred Jørgen- sen. Naaby, Odr. Laurits Jespersen, Vrtds- løse. Odr. Fretlerlk Jensen, Sandby.

Kontortid 0 16, lørdag 912. tlf. 721400. Amtsrådssekrøtær og kontorchef, rand. jitr. F. II. Hoyrup, tlf. privat 721141. Skolerådssekretær og amtsfuldmægtig, r and. Jur. K. Dambæk, tlf. privat 721070. Skolodtrcktlonssokrotær, amtsfuldmæg- Ug, rand. Jur. K. Mirharlacn, tlf. privat 71*1788. Amtafuldm. N. Lorchc-Thomsen, tlf privat 722375. Amtsfuldmægtig, cand- Jur. liaura Sørensen, tlf. privat 726306. XtoNakoløkonsiilønt t Ingemann Petersen, Amtmandag. 2, tlf. 721400, prlv,: Glumsø 26 . Amtsungdomsnævnets konsulent, B. Møhlsen, træffes aamme sted tiradag kl. II 16. prlv.: Stege 34ft7. ''IMæiniiindørvlsnlngen I Præat* amt: Kon* aulont H Trjaon Lykke, GI. Holsted, tlf. Næstved 721902. i • utrals.v gøhtisøt og Amtssygehuset l NæstvedI Sr under bogstav A og C i navnoregiater: Næstved. '•■do Anita VoJInapi ktonit, ftlrgafodgade T.t. Næstved, tlf. 720109. ' Motorvejakontoret) Næstved, tlf 723420. Amatvejlnapektor, cand. polyt. Knud I. Poulsen, Nmat ved, tlf. 723699. Vrjlngenlwrer: V. Orum, Næstved, tlf. 720657. Gunnar bn«en, Kalvehave, tlf. Kalvehave 155. H. .Torgenæm, Herfølge, Uf. Herfølge l'nest* Amla Vandlna|N*ktorn(: Hvllingenlor A. Jensen, Præatøvej 78, Næstved, tlf. 7227H5. Vmlarevlasti Revisor af sognekontmuner- nca regnskaber. Krnat Hansen. Præatø­ vej 64, Næstved, tlf. 721357 og 720357. ' "daarkitekten i N. O. Animltxhøll, FaiimagavøJ 12, tlf. 723932. 'udaliege og kredslæge: Leachly Jacobsen, Uf. 724601. Hredalægct Hllmer Rasmussen, Vordlng- **«rg, tlf. VordlnglKx g 822 .

O

P

QR S

Svendstrup ..................... Nyland Sværdborg ...................... Lundby £v*"« ............................... Kostræde t‘’™P ............................... Toksværd .................... ...... Hyllinge Tborup ................... Hammer

..................... Menstrup ell. Sandved ............................ Mæriufæmæælæ ftrø* «. mut

ÆuJ fe *Trn'n Er**'* X25I igft ; ;............. Toksværd ell nønnrde KmlÆ h * ............ Lov rl,rr Vesterborg VbidtænsT* ..................... Karrebækamlnd* v£d?i«£,p ..................... Tyvelse n ........................ Næstved. Bislev eller Yderoæs ...................... TfæstiS*** ........... •• Ktty Overup ............................ Bregnebjerg " .............. . Næstved ell. Fensmark

i

Made with FlippingBook - Online catalogs