מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

חינוך

העמותה. בית הספר מאחל לאלון ולעמותה בהצלחה, ובעיקר המון בריאות. אנו גאים בתלמידים שלנו שנותנים מעצמם למען פרויקט חשוב זה. ממ''ד אור השרון פואמה פדגוגית – ראש חודש כהזדמנות להתפעמות

במהלך התקופה התלמידים פגשו את המפקד אבנר והחיילת אסתי, קיבלו מדים ולמדו להכיר את המשימות אותן עליהם לבצע במסגרת השירות הצבאי. בוגרים מבית הספר "שירת הלב" 9 , עמדו 9.1.22 , ביום ראשון בטקס מרגש והתחיילו לצבא במסגרת פרויקט מיוחד שנקרא ''גדולים במדים''. מול עיניים נרגשות סיפר אחד מבוגרי בית הספר על הפרויקט: "מאוד חשוב לנו להתנדב בצבא. בעצם העובדה שאנחנו מקפלים, מסדרים ומארגנים לחיילים את הציוד, אנחנו עוזרים להם על מנת לבצע את עבודתם בשטח. זה נותן לנו סיפוק אדיר, עצם היכולת לתת מעצמנו למען החיילים שמגנים עלינו''. בטקס המרגש נכחו כל משפחות הבוגרים, מנהלת וצוות בית הספר, נכבדים מהמועצה אזורית לב השרון, הפיקוח על בית הספר במשרד החינוך וכן האחראים על הפרויקט מטעם הצבא, עמותת ''גדולים במדים'', עמותת ''יד ליד'' לילד המיוחד ונציגים מחברת יניב הנדסה. הפרויקט המיוחד הזה הנו חלק מהכשרת הבוגרים לחיי התעסוקה, שלאחר בית הספר ולמען השתלבות מיטבית בקהילה. הבוגרים מרגישים כי השילוב בצבא מאפשר להם לתרום מעצמם, לעסוק בעשייה משמעותית, לתת לאחר ולהרגיש ''שווים במדים'', פשוטו כמשמעו. אנחנו גאים לקחת יחד עם הבוגרים שלנו חלק בפרויקט זה, גאים במי שהם ומתרגשים מאוד מהמסר שהם מעבירים. יישר כוח!

בית חינוך מוסיקלי אזורי ממ"ד "אור השרון" הינו חממה משפחתית המנחילה ערכים לצד פיתוח מצוינות אישית ומקצועית. לאורך תקופת הקורונה בחר בית הספר לקדם הזדמנויות ליצירת שגרה בטוחה הכוללת רצף של למידה חווייתית ומשמעותית, הממוקדת למיומנויות למידה ושיח רגשי לטובת פיתוח חוסן נפשי. השנה, לאחר מספר סגרים ובידודים, הקשבנו לפעימות הלב של בית החינוך, בחנו את הקיים, זיהינו את הצרכים ורקמנו חיבורים לעבר העקרונות של פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע). כביתחינוך הדוגל בקשר אישי וחם ובפיתוח הזהותהדתית-ציונית של התלמידים, הקפדנו בשמירה על שפה בית ספרית מבוססת על תמיכה, אמון, תקשורת, שותפות ודיאלוג רפלקטיבי. השנה עלינו קומה בזכות מתן יכולת הבחירה של התלמיד/ה ללמידה משמעותית-ערכית. למידה זו הוכחה כגורם להנעה והנאה, תוך כדי משוב המקדם למידה, גורם להעלאת המודעות עצמית, מעשיר את השפה והשיח הרגשי וכן יוצר פעלתנות ושותפות (תלמידים אקטיביים ויוזמים בלמידה). סביב העקרונות נבנתה תוכנית חברתית-ערכית ברוח החמ"ד , מדי ראש חודש בשם יל"א (יום לימודים אחר). זהו sell וה- יום בו התלמידים מתכנסים יחד ובוחרים להשתתף בשתי פעילויות ממבחר הפעילויות המוצעות להם, על מנת לחוות באופן משמעותי את הערך הנלמד באותו החודש (אחריות, נתינה, שמחה ועוד) בשלל דרכים יצירתיות, לרבות שירה, דיון, או משחק. הפעילויות מזמנות תחושת קרבה בין התלמידים והצוות החינוכי, יוצרות חוסן אמוני -ערכי לצד רווחה נפשית, תחושת ביטחון ומסוגלות של התלמידים לבחור את דרך הלמידה היעילה עבורם וכן ליזום וליצור פעילויות שונות לחברים בכיתה והערכות חלופיות, במטרה להטמיע את הערך הנלמד באותו החודש. במשך שנים דבק המוטו של בית החינוך באמרה: "קונצרט של ערכים - למצוא את הצליל שבך!". ואכן, האמונה המנחה את צוות בית חינוך מוסיקלי ממ"ד "אור השרון" היא שכל ילד/ה 13

אריזת משלוחי מנות לפורים

תלמידי שירת הלב מתגייסים זוהי השנה רביעית למען עמותת ''אלון'' לטובת המשך המחקר על מחלת הדושן, הנחשבת למחלה גנטית של ניוון שרירים המתבטאת בהיחלשות הדרגתית של מערכתהשרירים, בהםשרירי הלב והריאות. השנההתלמידים אריזות של משלוחי המנות (!) 2500 ארזו יחד קרוב ל- אלעד, אביו של אלון, הגיע להגיד תודה לתלמידי בית הספר, לספר על אלון ועל תפקודו עם מחלת הדושן. התלמידים שאלו שאלות מעניינות והתעניינו בשלומו. השנה לאחר אריזת משלוחי המנות, התלמידים מכיתות הבוגרים יצאו למכור אותן לטובת העמותה, כשבסופו של מבצע גיוס שקלים לטובת 4000 הכספים, השכילו לגייס סכום נכבד של כ-

• ניסן התשפ״ב 2022 אפריל

Made with FlippingBook Online newsletter maker