מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

חינוך

21 שונים, ומתוך רצון לחזק את הקשר בין מיומנויות המאה ה- למרחב הבית ספרי, צמח הרעיון לשיתוף פעולה בין צוותי באמצעות תכנית לימודים רב תחומית. לאחר עבודת הכנה מאומצת, יצאנו לדרך בשנת הלימודים הנוכחית עם פיילוט ). את 1-3 למידה רב תחומית בשלוש כיתות משכבת ז' (ז׳ מורות מתחומי דעת שונים ומגוונים: אירית 5 הפיילוט מובילות קרסיק, ורד קליר, ענת שער, איילת ברונר וקליה שגיא, יחד עם רכזת לשון – גלית כהן. במסגרתאשכוללימודי הומניסטיקה-תנ"ך,ספרות, מהלומדים? לימודי ארץ ישראל, היסטוריה ואמנות, חוקרים התלמידים את נושא המשפחה כציר מארגן. ציר זה לקוח מהחזון הבית ספרי, המגדיר את "דרור" כקהילה, ואף משמש כיסוד מארגן שכבתי כחלק מתהליך הקליטה של התלמיד במשפחת דרור וכחלק מעבודת השורשים המשפחתית. סביב נושא זה אף משולבים ערכים כגון: בין אדם לחברו (עבודת צוות, חברות, קבלת האחר, סובלנות), אהבת הארץ ועוד. פתחנו את השנה עם חיבור לעולמם של התלמידים – צילמנו מהי משפחה עבורם, יצרנו גרפיטי משמותיהם הפרטיים וכן חקרנו את ההיסטוריה של שמות המשפחה ושל חפצים משמעותיים. כל אלו ועוד היוו את יריית הפתיחה בחקר תחום מרתק זה. יצוין כי למידה רב תחומית הינה למידה המערבת תחומי דעת שונים, מרחיבה את החשיבה של השותפים בה, פותחת בפניהם עולם עשיר ומגוון של שאלות ומושגים, מעודדת סקרנות ועוד. יצאנו יחד למסע בו אנו מבקשים להפוך את התלמידים לשותפים פעילים ואת המורה לא למקור הידע היחידי, כי אם למנחה. שכטרמן פעילות יוזמת בבית הספר שכטרמן

בתחומי מוזיאון השטח הוקם חורש-ים תיכוני המהווה זירת למידה קרובה לתלמיד אודות החורש הקיים בארצנו ובצידו הקמת גן ירק וצמחי תבלין. השנה, בשל שנת השמיטה, הגידולים מתבצעים בשיטות מתאימות - גידול באוויר או על מצע המנותק מן הקרקע. העבודות מבוצעות על ידי מתמחי לימודי ארץ ישראל, תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי שילובים והינם פתוחים לתחומי דעת מגוונים בדרור. מיזם המוזיאון משתף את קהילת דרור - תלמידים, סגל, הורים ומחלקות המועצה השונות. התלמידים נפגשים עם אנשי מקצוע, לומדים על החורש ועל תנאי גידולו ומבצעים בפועל בעצמם הקמה של חורש, גן ירק וגינת צמחי תבלין, כולל הקמת תשתית הצנרת ובניית ערוגות יחד עם נגר בית הספר, יהודה. בתחומי מבנה שקד הוקם גם מיצג של תערוכות קבועות ומתחלפות בנושאי חקלאות קדומה וחגי ישראל לפי עונות השנה, המספקות שחזור מתקני חקלאות ומיחזור. מדובר במיזם רחב היקף שיתרחב גם בשנה הבאה לאגף 'פנים' של המוזיאון אשר יחשוף את התלמידים לסיפורה של ארץ ישראל ברצף הדורות, תוך כדי מסע מרתק בחלל מוזיאון הכולל את הרובד הפיזי והאנושי בארץ ישראל. אנו מודים ומברכים על שיתוף הפעולה הפורה עם קהילת דרור הרחבה, על ההזדמנות ליצור יחד יש מאין ולאפשר מרחב למידה המשלב יצרנות ופעלתנות בשטח - בחיבור התלמידים לעבודת האדמה תוך למידה על הארץ וחיזוק תחושת השייכות לארצנו, לסביבה ולחברה. רב תחומי בדרור ה ָ ק ָ ית ִ ל א ֶ ךְ א ֶ ר ּ ֶ ד ּ ַ א ב ֵ צ ּ ֵ י ת ּ ִ כ ד ֹ א ְ ךָ מ ּ ְ כ ְ ר ּ ַ ךְ ד ַ ר ֱ א ּ ֶ י ת ּ ִ ל כ ַ א ׁ ְ ש ת... ַ ע ַ ד ּ ְ ה ב ָ א ֵ ל ְ אוֹת, מ ָ ק ְ ת ּ ַ פ ְ ר ַ ה ּ ְ ה ב ָ א ֵ ל ְ מ }1911 [המשורר קוואפיס בשיר “איתקה” שנכתב בשנת

אמרו חז"ל בפרקי אבות: "כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה, לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר, 'והיה כעץ שתול על מים' ". ברוח משנה זו צוות החינוך של בית הספר

המציאות בה אנו חיים הינה מציאות דינאמית הדורשת יכולת התמודדות והסתגלות גבוהה וכן ראייה הוליסטית של העולם סביבנו. בשנה שעברה, מתוך שיח פורה בין חברי צוות מתחומי דעת

15

• ניסן התשפ״ב 2022 אפריל

Made with FlippingBook Online newsletter maker