עיתון "האומה" | גיליון 45

k a b . c o . i l | 2 0 1 9 ד צ מ ב ר | כ ס ל ו ת ש ״ פ | 4 5 ׳ ג י ל י ו ן מ ס | מ ב י ת " ק ב ל ה ל ע ם "

אם יש פה בעל בית, אין ספק שהוא קצת השתגע. ”רק היום”, הוא צועק עם כל מבזק חדשות. אבל אנחנו כבר יודעים שגם מחר יהיה אותו הדבר. סדרי עולם מתערערים, מעלים את סף העצבים הישראלי ודוחפים אותנו הרחק מהמקום הראשון במדד האושר העולמי, קרובים יותר לפי התהום, תלויים על בלימה. ממשלה מתמוטטת, הנהגה מזגזגת, בתי חולים בקריסה. עשרים אחוז מהישראלים בולעים כדורים נגד דיכאון וחרדה; שלושים ושישה אחוז מהפנסיונרים מרגישים נטל על החברה; שליש מהילדים בודדים ולא רק בהפסקה; אנטישמיות קיצונית שחושפת שיניים בכל פה רביעי באירופה ונושכת ביהודי ארה”ב - שבעים אחוז יותר מבשנה שעברה. אפילו החורף מבושש לבוא, ובמקום גשמי ברכה מטפטף עלינו בעיקר מטח טילים. איכשהו, אפילו במבול הטירוף הזה, עורפנו הקשה ממשיך להחזיק את הראש מורם בגאווה, מפזר ”יהיה בסדר” לכל עבר, וטוען שאנחנו לא שונים מכל האחרים, אולי פשוט מקנאים בנו קצת יותר, אז מה. ואם יש פה בעל בית אנחנו מפנים לו את הגב. מסרבים לקבל שהשיגעון הוא נורת אזהרה עבורנו, שהקריאה ”רק היום” מיועדת לעורר אותנו. אבל פה ושם, יש גם רגעים שפתאום בנאדם מרגיש שהוא חלק מעם, ושאלות מהותיות מגיחות מן ההסתר: למה זה קורה לנו? איך ייתכן שהשנאה כלפינו מתרוממת מחדש? מה כולם רוצים מאיתנו? לאן כל ישראל הזאת הולכת, ומי מנהיג את הבירה? ישנה דרך סלולה שעונה על השאלות האלו, שמסבירה איך לקבל את המפתחות של הבית ולעבוד בו יחד באחדות ובאחריות, וזו גם השעה. שמה בישראל חכמת הקבלה, וטעימה ממנה מוגשת לפניכם באהבה. תלויים באוויר

10 עמ׳

4 עמ׳

9 עמ׳

חלוצות המחנה נשים בונות חברה

במעגל אחד יש פתרון לאנטישמיות

רק להיום הנרי דוד על אהבת חייו

kab.co.il

Made with FlippingBook - Online catalogs