Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

November 194-1.

København, den NY VESTERGADE 13 Central 16545 16584

I . i.. Journal Nr. 2 1 / 1 9 ^ 1 < (Bedes anført ved Besvarelser).

J D /S .

Da Statens civile Luftværn ikke ses at have modtaget de i Indenrigsministeriets Skrivelse af 23. Maj f. A. udbedte 2 Eksemplarer af den ved samne Skrivelse godkendte Plan for Sa­ nitetstjenesten i Nykøbing F. Luftbeskyttelsesomraade, brin­ ger man herved denne Sag i Erindring. P _ L . V .

Corrmasterkontoret j , .

bT ji/ W

/r*. .

i C l A <1

A » > -~ w

c i j f c r r f z £ —r

Nykøbing F. Byraad.

Tilbage-

F. Byr. D. K. 351. ^ ^ ^

Ny*.

Made with FlippingBook - Online magazine maker