Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

minopløsning og faar Sssbebad eller Af skylning i et Afvasknimtsrum. og først derefter faer de Adgang til den "rene" Del, hvor de i et Paaklæd- ningsrum iføres rene Klader, der mae holdes i Beredskab, og hvorfra de, hvis de alene er rarat af Sennepsgas og iøvrigt er uskadte, kan sendes hjem. Hvis de derimod er kvæstede eller f.Eks. foagenforgiftede føres de til Sygehuset. Til hver Afvaskningsanstalt knyttes 6 mandlige henholdsvis 6 kvindelige Samaritter.

-Materiel._ b aa ^voskninasanstal'terne. Til hver Afvaskningsanstalt anskaffes det paa vedlagte Bilag

III opførte Materiel.

\den

1/3 1940. Aage H. Jørgensen*

POLITIME^T6^** »

NYKøeiua p . sign*

Made with FlippingBook - Online magazine maker