Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

t

sendes til Borgmesterkontoret, her-sted;;, under Vedlæggelse af 2 Eksemplarer af Planen for Sanitetstjenesten i Hykøbing 7. til Indsendelse til Statens civile luftværn samt et 3die Eksemplar til Brug for Borgmesterkontoret. Politimesteren i Hykøbing P. m.v., den 25. November 1941.

Made with FlippingBook - Online magazine maker