Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

J . N r . . 8 6 5 . 8

27. November 19-41.

I

Anledning af Skrivelse af 6. ds. -

P. A. Journ. Nr, 21/19-41 - fremsendes hoslagt de ønskede 2 Eksemplarer af Planen for oanitetstj nesten i Nykøbing F. Omraadet. ?. B. V.

Til

Statens eivile Luftværn,

Ny Vestergade 13,

København.

Made with FlippingBook - Online magazine maker