Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

yderligere tilvejebringes* 20 Baarer, 20 Bæreplaner, 10 Sæt Bæreseler, 5 Sæt Nedfiringsreb, 100 Tæp­ per, 42 elektriske Haandlygter (afskærmede), 5 Økser, 5 Nedstrygere, 5 Fuxsave, 5 Stiksave, 5 Fodfolkspader, 5 isolerede Tænger, 10 Skulderta­ sker hver med de nødvendigste Forbind sstoffer til første Hjælp heraf 4 i specielle gastætte Pakninger. Diverse Enkeltmandaforbindinger, 10 Felt­ flasker. Endvidere bør der fremskaffes: 12 Gasdragter og 42 Gasmasker ssmt yderligere 15 Gasmasker (disse sidste til Brug for Tilskadekomne, der findes i gasinfioeret Omraade), 6 Cirku­ lationsmasker«

Made with FlippingBook - Online magazine maker