Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

der. Arbejdet med at tilse disse Patienter udføres af de fornævnte 2 Lager og de fornævnte 10 kvindelige Semaritter. 6 ) I Effilderétagen findes et Skolekøkken, 1 Baderum med 16 Brusere, 1 Omklæd— ingsrum, 1 Toilet. I Stueétagen findes 1 Baderum med 4 Brusere. I Kælder- étagens Vestibule findes en Haandvask med 8 Vandhaner og i Stueétagens Vestibule 1 Haandvask med 5 Vandhaner.

Fortegnelse over SorteringBa&staltens fers 9 ne.lA Til Sorteringsanstalten knyttes*

1) 1 ledende Læge, der foretager Visitationen, og 2 Læger, der foi'binder de let Baarede og tillige har Tilsyn med de indlagte. De nævnte 3 Læger udpeges blandt Byens praktiserende Læger. Til at afløse dem udpeges an­ dre 3 Læger ligeledes blandt Byens praktiserende Læger. 2) 10 kvindelige Samaritter med særlig Uddannelse i Sygepleje. Til at aflø­ se dem yderligere 10 kvindelige Samaritter med samme Uddannelse. 3) til Kælderétagens Vestibule* 1 kvindelig og 1 mandlig Samarit. Til at af­ løse dem yderligere 2 Samaritter. 4) til Stueétagens Vestibule* 1 kvindelig og 1 mandlig Samarit. Til at af­ løse dem yderligere 2 Samaritter. 5) til Registreringen* 1 Kontorist og til Afløsning yderligere 1 kontorist. Reserve-Vand tilførsel _til Sorte.riflgegtatiQaen,, I Tilfælde af, at Vandtilførselen standses ved Beskadigelse af en Hovedledning eller selv«? Vandværket, maa Vandtilførsel eke ved Hjælp af Kommunens Vandvogne. Elektricitet oa Gas.. Hvis Elektricitet og Gas svigter, maa sortex'ingsanstalten kla­ re sig med Petroleumslamper og Primusapparater samt Flaakegasbeholdere og dertilhørende Gasapparater. Man bør anskaffe eller ved Aftale med herværende Pinnaer sikre sig Levering af*

Made with FlippingBook - Online magazine maker