Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

MULTIMEDIALNE MAPY

Platforma edukacyjna z bogatym zasobem multimedialnych map aktualizowanych na bieżąco i interaktywnych pomocy dydaktycz - nych wspiera pracę nauczycieli oraz angażuje uczniów podczas całego procesu edukacji. Stanowi doskonałe narzędzie do pracy podczas zajęć z geografii, historii, biologii, WOS-u oraz języków obcych. Zastępując tradycyjne mapy ścienne, plansze dydaktycz - ne oraz drukowane atlasy pozwala na odejście od dominującej w nauczaniu metody podawczej i wdrażanie metod interaktywnych oraz angażujących ucznia w proces poznawczy. Treści zawarte na platformie są zgodne z nową podstawą programową i komple - mentarne z każdym podręcznikiem. Obsługa platformy jest prosta i intuicyjna od samego początku. Można jej używać za pomocą komputera, projektora, tablicy czy monitora interaktywnego na wszystkich systemach operacyjnych (Windows, Android, macOS, Linux). Zapewnia możliwość dostosowania do różnych poziomów nauczania. Uwzględnia również specjalne potrzeby edukacyjne. Jest narzędziemdo pracy w szkole i wdomu - dla nauczyciela i każdego ucznia. Gwarantuje wsparcie w zakresie wykorzystania platformy. P rzetestuj za darmo jak uczyć z pomocą platformy , poznaj jej funkcje i korzyści płynące dla C iebie i szkoły . Z kodem kuponu : NOWASZKO - ŁA2020 wypróbuj przez 30 dni możliwości , jakie daje pełna wersja plat - formy MERIDIAN.

Pakiet szkoła

Pakiet nauczyciel

Pakiet uczeń

zawartość pakietu dla szkoły: projektant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowanie, legenda i objaśnienia, mini-mapa, bibliografia, drukowanie, polecenia i zadania, dodawanie swo - ich poleceń, tryb offline, dodawanie nauczycieli, licencja wielostanowiskowa

zawartość pakietu dla nauczyciela: projektant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostoso - wanie, legenda i objaśnienia, mini-mapa, bibliogra - fia, drukowanie, polecenia i zadania, dodawanie swoich poleceń, tryb offline, licencja jednostano - wiskowa

zawartość pakietu dla ucznia: projektant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowanie, legenda i objaśnienia, mini-mapa, bibliografia, dru - kowanie, polecenia i zadania, dodawanie swoich poleceń, licencja jednostanowiskowa

Licencja 1 rok ID 2001 Licencja 2 lata ID 2002 Licencja 3 lata ID 2003

Licencja 1 rok ID 2011 Licencja 2 lata ID 2012 Licencja 3 lata ID 2013

Licencja 1 rok ID 2021 Licencja 2 lata ID 2022 Licencja 3 lata ID 2023

889 zł

129 zł

39 zł

1 550 zł

231 zł

72 zł

1 985 zł

298 zł

99 zł

138

Made with FlippingBook Proposal Creator