Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

dydaktycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrumautyzmu. Rucho- wa forma wielkowymiarowej gry oraz scenariusze ruchowych zabaw pomagają kanalizować aktywność dzieci nadpobudliwych ruchowo. Wytworzonawzabawie aktywnośćwzakresiemyślenia operacyjnego rozwija dodatkowo umiejętność koncentracji, a interakcje z uczestnika- mi w sposób niewymuszony uspołeczniają uczestników zajęć budując kompetencje niezbędne do funkcjonowania w grupie rówieśniczej. • Dołączone do gry kartonowe elementy: 6 kartonowych kół z emoti- konami, symbolizującymi m.in. szczęście, smutek czy złość i 24 kar- tonowych kół z symbolami twarzy, reprezentującymi warianty tych uczuć służą młodszym uczniom do poznawania i wyrażania emocji, mogą być też narzędziem do pracy z dziećmi z problemami w sferze emocji i mówieniu o nich. • Zestaw zawiera: dywanową planszę do gry o wym.: 1,5 x 2mz 8 po- duszkami, uzupełniające kartonowe znaki do wykorzystania z plan- szą dywanową: 24 mniejsze koła i 6 większych kół z emotikonami (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), sześć zestawów gry planszowej z drewnianymi klockami-zwierzątkami, poradnik meto- dyczny, zabawy, wydrukowane karty pracy, zabawy multimedialne na tablicę interaktywną, nagrody - naklejki dla dzieci.

Złapmy Lwa! Specjalne Potrzeby Edukacyjne PN 0114 1 290 zł Pomoc terapeutyczna dla osób pracujących z dzieć - mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także problemami emocjonalnymi czy koncentracją uwagi. Gra, podobnie jak szachy, rozwija szereg umiejętności takich jakmyślenie logiczne i strategiczne, koncentracje, cierpliwość, radzenie sobie z emocjami, umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, szacunek i zrozumienie dla kolegów i koleżanek. • Uzupełniające scenariusze zabaw zostały dobrane w taki sposób by rozwijać bazowe funkcje poznawcze i umiejętności ważne dla dzieci z ryzykiem dysleksji lub dyskalkulii: percepcję wzrokową, pamięć stosunków przestrzennych i orientację w przestrzeni, myślenie opera- cyjne, przewidywanie, wnioskowanie, odwracanie, analogie,motorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, umiejętności językowe, w tym również budowanie zdań warunkowo złożonych. • Drewniane, zaokrąglone klocki oraz poduszki, łagodne kolory i kształty rysunkówzwierząt idealnieodpowiadająoczekiwaniomwobec pomocy

słoniem i kurczakiem, pojawią się też pies, kot, dzik i królik, a prawie każdy z nich będzie zmie - niał swoją „moc” po dojściu na trzy ostatnie wiersze po stronie przeciwnika. Zestawzawiera • składaną tekturową planszę, 40 tekturowych pionków i instrukcję gry; wiek: 10+

Złapmy Lwa! Gra dla zaawansowanych PN 0102 149 zł Plansza ma wymiar 9 na 9 pól, a każdy gracz dysponuje 20 zwierzątkami. Poza lwem, żyrafą,

143

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator