Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

robot BOTLEY

Botley robot kodujący to prosty robocik przeznaczony dla dzieci które zaczynają przygodę z programowa - niem. Dzięki niemu dzieci zapoznają się z podsta - wowymi ruchami i komendami używanymi podczas prawdziwego programowania. W prosty sposób dzięki pilotowi, mogą zaprogramować Botleya i na - rzucić mu konkretną sekwencje ruchów. Dzieci mogą programować przenoszenie przedmiotów (poprzez wymienne ramiona dołączone do zestawu) i budo - wać proste trasy. Botley ma pod spodem czujnik, który pozwala mu podążać za czarną linią która jest umieszczona na kartach pracy przeznaczonych do tworzenia różnych tras.

Botley. Robot LR 2936

Botley. Zestaw z robotem LR 2935 450 zł • zestaw zawiera 77 elementy: Robot Botley (wymagane 3 baterie AAA - nie dołączone do zestawu), pilot kodujący (wymagane 2 baterie AAA – niedołączone do zestawu), akceso- ria: odłączane ramiona robota, 40 kart kodujących, 6 tabliczek, 8 patyczków, 12 kostek, 2 stożki, 2 flagi, 2 kulki, arkusz naklejek, obszerny wielojęzyczny przewodnik; wymiar robota: 12,5 x 10 cm; wiek: 5+

335 zł • zestaw zawiera 43 elementy: Robot Botley (wymagane 3 baterie AAA - nie dołączone do zestawu), pilot kodujący (wymagane 2 baterie AAA – niedołączone do zestawu), docze- piane ramiona robota, 40 kart kodujących, obszerny wielojęzyczny przewodnik; wymiar robota: 12,5 x 10 cm; wiek: 5+

Botley. Akcesoria LR 2937

85 zł Interaktywny zestaw akcesoriów do budowania przeszkód dla robota Botley, inspirowanych stylem STEM. Oprócz rozwijania umiejętności krytycznego myślenia oraz nauki wczesnego programowania, każdy tor przeszkód wpro - wadza najmłodszych w podstawowe prawa fizyki związane z siłą i ruchem. Dzięki instrukcji obrazkowej użytkownik może zapewnić robotowi 8 wyzwań o różnym stopniu trudności lub stworzyć aktywność według własnego pomy - słu. Wszystkie elementy w zestawie są kompatybilne z innymi akcesoriami Botley, dzięki czemu każdy tor przeszkód można nieustannie modyfikować i rozbudowywać. • zestaw składa się z 42 elementów wykonanych z tworzywa sztucznego i zawiera m.in.: 2 kule, 30 małych kostek domina (10 zielonych, 10 pomarańczowych, 10 niebieskich), 2 różnej wielkości kostki domina, wahadło (2 elementy), rampę, pojemnik, „czułki” robota; wiek: 5+

152

Made with FlippingBook Proposal Creator