Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Robot ma charakter edukacyjny ponieważ poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą w świat pro - gramowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, bu - dowanie sekwencji i pętli, i wiele innych). Przy tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe w na - szych czasach umiejętności: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kre - atywnego podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j. angielskiego (nauka poprzez zabawę). Z punktu widzenia dziec - ka roboty to przede wszystkim świetna zabawa: możliwość jednocześnie „grania” na tablecie i ob - serwowania na żywo robota, który wykonuje nasze polecenia! Wypróbuj 5 darmowych aplikacji na Dasha. Wszystkie aplikacje są napisane w uniwer - salnym języku programowania, czyli po angielsku. robot DASH

Zestaw Wonder DS 1002

Robot Dash DS 1000

1 719 zł Kompletny zestaw robotów do nauki i zabawy. Moż - liwości zabawy z zestawem są nieograniczone dzięki stałemu rozwojowi aplikacji, a także poszerzaniu oferty dostępnych akcesoriów. • robot Dash, wyrzutnia, cymbałki do tworzenia melodii w aplikacji Xylo, spychacz, uchwyt doholowania, uszy i ogonkrólika, 4 łączniki doklocków LEGO ® ,2kabelki do ładowania;krótka instrukcjaobsługi; roczna gwarancja

1 029 zł Dash dzięki licznym sensorom reaguje na głos, od - najduje przedmioty, porusza się i wydaje dźwięki, a wszystko to z poziomu kilku aplikacji do wyboru! • wzestawie: robot Dash zapakowanywpudełko-domek (specjalny kartonik zaprojektowany do przechowywania robota); kabel do ładowania robota; 2 łączniki do klockówLEGO ® ; krótką instrukcję oraz 1-roczną gwarancję dystrybutora; wiek: 3+

154

Made with FlippingBook Proposal Creator