Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

karty pracy w języku polskim i angielskim

roboty konstrukcyjne

949 zł

Stwórz konstrukcję i zaprogramuj robota krok po kroku, a będzie wykonywał wymyślone przez Ciebie polecenia. Dzięki wbudowanemu silniczkowi, robot wykona wybraną przezCiebie sekwencję ruchów, a gdywbudujeszmu odpo - wiednie czujniki – zacznie reagować na dotyk, światło, ruch albo dźwięk. Będzie również potrafił podążać po wyzna - czonej przezCiebie ścieżce albo uruchomi się, gdy zapalisz lampkę. Zestawy mogą łączyć się z sobą. Zestawy opierają się o płytkę programowalną Studuino kompatybilną z Arduino®, polegającą na programo - waniu komputerowym za pomocą ikon lub w języku programowania blokowego Scratch®. Płytka progra - mowalna posiada trwałą obudowę oraz 4 przyciski i może obsłużyć: 8 serwomotorów; 2 silniki prądu sta - łego; 8 różnych czujników, a dzięki wbudowanym łącz - nikom może stanowić integralną część robota. • podstawowe instrukcje znajdują się na dołączonych płytach CD. Bardziej skomplikowanemodele i kody programowaniamożna znaleźć na stronie: www.nowaszkola.com • oprogramowanie dostępne jest dla PC, Mac i Raspberry Pi

zestaw scenariuszy

Robot Basic AJ 3142

949 zł • czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne; na podczerwień, akce- lerometr; 2 silniczki DC, 3 silniczki servo; 4 diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

1 239 zł

Edukacyjny zestaw z robotem, scenariuszami lekcji i kartami pracy AJ 7534 1 299 zł Zestaw startowy przeznaczony do nauki progra - mowania i robotyki. Umożliwia realizację i łącze - nie celów i treści związanych z programowaniem, sterowaniem robotem, obsługą komputera, zabawą i działaniami edukacyjnymi. Wyposażony w różno - rodne elementy konstrukcyjne i czujniki, które po - zwalają budować realistyczne modele i symulować zastosowanie urządzeń w życiu codziennym np. sy - gnalizacja świetlna, katapulta, samochód elektryczny, drzwi automatyczne i inne. Zestaw daje możliwość stawiania hipotez, rozwiązywania ich, szukania roz - wiązań i poprawiania błędów– czyli wszystko co po - trzebne do programowania. Zawiera 4 podręczniki komplety scenariuszy.Wkażdymkomplecie znajdują

nia rozwiązań i testowania swoich hipotez. • Skład zestawu:

się 4 scenariusze, które obejmują następujące za - gadnienia: Drzwi Automatyczne drzwi, Zrób Pokaz Świetlny, Zatrzymaj się i idź jedź, Zrób Samochód-ro - bot. Do zestawu dołączono szczegółową ilustrowaną instrukcję obsługi dla ucznia, a także podręcznik dla nauczyciela. Uczniowie mogą pracować niezależ - nie z zestawem i materiałami dydaktycznymi. Robot może pracować zarówno w trybie testowym kiedy jest bezpośrednio podłączony do komputera, ale tak - że, po załadowaniu programu do pamięci Studuino, pracuje samodzielnie. • Dodatkowowzestawie znajdują się24dwustronne karty pracy. Na rewersie znajdują się polecenia zaprogramowania robota, a na awer- sie są gotowe instrukcje jakwykonać dany programamwStuduino wraz z przykładowym zdjęciem robota, który dany programmoże wykonać. Jest to gotowa pomoc edukacyjna zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Doskonale sprawdzi się w pracy zadaniowej czy problemowej poprzez stymulowanie do samodzielnego poszukiwa-

• kasetka na baterie skrzynka akumulatorowa, silnik serwo serwo- motor, silnik prądu stałego, platforma open source – Studuino – (oprogramowanie Studuino do pobrania z darmowej domeny), czujnik dotyku, czujnik dźwięku, czujnik światła, czujnik podczer- wieni, brzęczyk i 3 rodzaje diod LED (czerwona, zielona, niebieska), przewód USB, 5 przewodów do podłączenia czujników, brzęczyka i diod, 42 klocki w rożnych kształtach i kolorach, 2 koła, 2 oringi gumowe uszczelki, przyrząd do rozczepiania klocków; wym. pu- dełka: 28 x 16 x 13 cm; oprogramowanie w języku angielskim; wiek: 8+ • Wymagania systemowe: oprogramowanie: Windows XP (SP3 lub wyższy)/ Vista 7,8, 8.1/10; Mac OS X (10.6 lub wyższy); pro- cesor: Pentium 4, 2 GHz lub wyższy (lub odpowiednik) zalecane; pamięć: 256MG lubwięcej; USB: 2.0; rozdzielczość ekranu–XGA (1024 x 768) lub większy

Robot Advanced AJ 3143

1 239 zł • 150klocków; czujniki; dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne, na podczerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 8 silniczków servo; 4 diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

157

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator