Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ VR

JEDNOCZESNE WYŚWIETLANIE Portal ClassVR umożliwia nauczycielowi dostarczenie zdefiniowanej listy odtwarzania zasobówdowszystkich okularów jednocześnie. Prosty zestaw elementów sterujących „graj” i „pauza”wysyłazasobydookularów.Wszystkie filmy są zsekwencjonowane jednocześnie, więc każdy uczeń będzie w tym samym punkcie lekcji, umożliwiając nauczycielom opisywanie i komentowanie podczas odtwarzania. ŚLEDZENIE UCZNIÓW Innowacyjna funkcja śledzenia wzroku ClassVR pozwala nauczycielom zobaczyć dokładnie, gdzie każdy uczeń patrzy w okularach VR. WIDOK W CZASIE RZECZYWISTYM Małe ikony, przedstawiające „punkt widzenia” każdego ucznia (POV), są wyświetlane w portalu, umożliwiając nauczycielom natychmiastowe sprawdzenie, czy wszystkie są ustawione we właściwym miejscu. Te ikony zapewniają śledzenie ruchu i orientacji wczasie rzeczywistym, zapewniając cenne informacje zwrotne dla nauczycieli. BLOKADA AKTYWNOŚCI Podczas prowadzenia lekcji okulary automatycznie blokują się na wybranej aktywności z listy odtwarzania. Przyciski i sterowaniegestami sąwyłączone, dzięki czemu uczeń pozostaje podczas lekcji pod kontrolą nauczyciela. Umożliwia zaplanowanie i dostarczanie lekcji VR i ARwielu uczniom lub pozwala imdoświadczyć VR we własnym tempie. ZALETY: • Imersja (całkowite zanurzenie w procesie uczenia), sprzyja- jąca zaangażowaniu • Możliwość bieżącej analizy danych nt. zachowań/działań użytkowników • Duża skalowalność działań dydaktycznych • Możliwość stosowania w dowolnym miejscu i czasie • Atrakcyjna, nowoczesna forma kształcenia

Okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości to nowatorskie podejście wnauczaniu. Dzięki wizualizacji miejscw trybie 360°, trójwymiarowym obiektom i złożonej struktury na wyciągnięcie ręki system pozwala przenosić lekcjewzupełnie innywymiar. Zestaw posiada intuicyjny interfejs oraz łatwy dostęp do treści edukacyjnych zlokalizowanych na portalu dla nauczycieli. ClassVR to nowoczesne narzędziado realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotów. Urządzenie wyposażono w: • nowy i ulepszony szybko przełączający się wyświetlacz HD 2K, • wydajny procesor Qualcomm stworzony specjalnie dla urządzeń AR i VR, • 100-stopniowe pole widzenia, • ulepszoną optykę, • przedni aparat, • zupełnie nowy korpus uzupełniający nowe funkcje urządzenia. DOSTĘPNY W ZESTAWACH PO 4 I 8 SZTUK! Wszystkie opcje ładowania i przechowywania ClassVR zostały zaprojektowane tak, aby umożliwiały nauczycielom oraz uczniom łatwe i bezpieczneprzenoszenie zestawówVRz jednej klasy dodrugiej. Zarówno zestaw4, jak i zestaw 8 są dostarczane w dedykowanej twardej walizce, która chroni urządzenia podczas

przechowywania i pozwala ładować okulary za pomocą jednej wtyczki ściennej. ZAWIERANOWYKONTROLERRĘCZNY W przypadku zakupu jako część zestawu, każdy zestawClassVR Premium jest dostarczany wraz z przewodowym kontrolerem ręcznym obsługującym ekscytującą nową wersję zawartości ClassVR; otwarte światy. Zasilany wyłącznie przez zestaw ClassVR, ma trzy przyciski użytkowe oraz centralny joystick. Dodatkowy kontroler umożliwia uczniom intuicyjne eksplorowanie ich wirtualnego środowiska z pełną kontrolą. BEZPIECZNE, PEWNE I GOTOWE NA KLASĘ Zarówno zestawy ClassVR 4, jak i 8 posiadają przenośne,wzmocnioneetuidoprzechowywania i ładowania, dzięki czemuwszystkie zestawy są bezpieczne i w pełni naładowane, gotowe do użycia przez uczniów w dowolnym momencie. Specjalnie zaprojektowana pianka pomaga chronić zestawy i utrzymuje je bezpiecznie na miejscu. BEZPIECZNE ŁADOWANIE Etui ClassVR zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić ładowanieurządzeńnawetwtedy, gdy jest zamknięta i zablokowana. Zintegrowanyhub ładującyUSBwraz z aktywnymi wentylatorami chłodzącymi zapewniabezpieczne zamknięcie i jednoczesne ładowanie zestawów, bez obawy

o przegrzanie. ZASOBY URZĄDZENIA

Ponad500dostępnych zasobówrzeczywistości wirtualnej, obejmujących następujące obszary: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Matematyka, Sztuka, Muzyka, Religia, WF, Technologia, Umiejętność czytania i pisania - nauka języków, Edukacja społeczna i obywatelska, Dramat, teatr i sztuki sceniczne WYBRANALEKCJADOSTĘPNAJEDNYM KLIKNIĘCIEM Zestaw umożliwia nauczycielowi samodzielne tworzenie scenariuszy lekcji i dobieranie treści zbankuzasobów.Następnieprzekazywanie ich każdemuuczniowi jednocześnie i prowadzącgo przez doświadczenie, podkreślając interesujące miejsca. ClassVR pomaga monitorować to, co widzą uczniowie i powoduje, że uczniowie z zaangażowaniem koncentrują się na każdym zadaniu. DYNAMICZNE PUNKTY ZAINTERESOWANIA Dzięki dynamicznemu punktowi zainteresowań (POI) ClassVR nauczyciele mogą naprowadzać uczniów, aby obserwowali określoną część doświadczeniaVR, klikającwdowolnymmiejscu odtwarzanego obrazu 360. W okularach VR pojawi sięwskaźnik prowadzący ichwkierunku obiektu wybranego przez nauczyciela, jako szczególnie interesującego. Licencja ClassVR - roczny dostęp do portalu wirtualnych lekcji DA 1754 1 999 zł Korzystanie z technologii w klasie nie zawsze jest tak łatwe. Kontrolowanie 30 dzieci noszących ze - stawy słuchawkowe VRmoże być trudne. Interfejs ClassVR i portal sterowania dla nauczyciela za - pewniają prostewużyciu narzędzia potrzebne do zapewnienia bogatych i ekscytujących wrażeń.

14

Made with FlippingBook Proposal Creator