Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

zagęszczona płyta wiórowa obustronnie laminowanamela- miną, zabezpieczona ze wszystkich stron listwą PCV o gru- bości 2 mm, w kolorze jasny popiel. • Blat: ceramika techniczna z podniesionym obrzeżem, łą- czenie kafli za pomocą fugi epoksydowej, chemoodpornej. • Systemprzewietrzania: podwójna ściana (systemszczelino- wy); pokrywa górna pod kanał wentylacyjny O=198 mm. • Okno: szkło bezpieczne unoszone bezstopniowo góra-dół, z możliwością zatrzymania na każdej wysokości. SWS – SafeWindows System–chroniący przed niekontrolowanym spadkiem okna w przypadku zerwania linki prowadzącej. • Media: • 1x instalacja wodno-kanalizacyjna z wylewką laboratoryjną wody zimnej oraz zlewikiem ceramicznym300 x 150mm; • 2x gniazdo elektryczne 230 V; • 1x oświetlenie LED komory roboczej • Możliwość instalacji dodatkowych mediów według prefe- rencji Użytkownika. • Zabudowa podblatowa: • 1x szafka techniczna, laminowana. • Kontrola i bezpieczeństwo (PN-EN 14175): • 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z alar- memakustycznymi optycznymwprzypadkunieprawidłowej wentylacji komory roboczej dygestorium. • DOSTAWA I MONTAŻ LICZONY INDYWIDUALNIE Szafa do pracowni fizyczno - chemicznej na odczynniki chemiczne, wentylowana NS 3139 4 449 zł Szafa przeznaczona do przechowywania od - czynników chemicznych w szkolnych pracow - niach fizyczno-chemicznych. Posiada wbudo - wany wentylator chemoodporny i wymaga podłączenia do otworu kominowego. Szafa wykonana jest z blachy stalowej malowanej eko - logicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze jasny popiel.Wyposażona w cztery półki z regulowanąwysokością, o nośno - ści 50 kg każda. Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcję, zamykane są trzypunktowo na za - mek cylindryczny z dwoma kluczami. • wym. 800 x 380 x 1900 mm

x8

x1

Ławka ASO 2 osobowa z blatem pokrytym laminatem HPL. Rozmiar 6. Kolor buk ASO 2600 329 zł • wym. blatu: 130 x 50 cm; rozm. ławki 6 (wys. 76 cm); materiał: płyta wiórowa laminowana HPL, metal; kolor: bukwykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w ko- lorze buko grubości 18 mm w kolorze buk

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

NS 8270

1

Ia 2,20

18 VIIIa

H

Hel (helium) [u] 4,0026 He

8

VIIIb

numer grupy wg IUPAC (1989)

numer grupy wg IUPAC (1970)

gazy szlachetne niemetale półmetale

metale

1

1 Wodór

2

(hydrogenium) [u] 1,0079

x1

Fe

1,83

elektroujemność (wg. Paulinga)

-259,1°C

-252,8°C

–––

-268,9°C

0,082 kg/m 3

0,1785 kg/m 3

2

IIa

13

IIIa 14

IVa

15

Va

16

VIa

17 VIIa

H (x) (±I) (n) H (1,2,3)

He (x) 0 (n) He (3,4)

symbol

(lithium) [u] 6,938 Li

Beryl (beryllium) [u] 9,012 Be

Węgiel (carboneum) [u] 12,009-12,012 7 C N 2,55

O

F Ne 3,98

0,98

1,57

2,04

3,04

3,44

26 Żelazo (ferrum)

nazwa polska i łacińska masa atomowa temp. wrzenia (dla 1013 hPa)

2

liczba atomowa

3 Lit

Bor (borium) [u] 10,806-10,821

Azot (nitrogenium) [u] 14,007

Tlen (oxygenium) [u] 15,999

Fluor (fluorum) [u] 18,998

Neon (neon) [u] 20,180

4

5

6

8

9

10

[u] 55,845

180,5°C

1342°C

1287°C

2471°C

2075°C

4000°C

3550°C 4027°C 2267–3513 kg/m 3 C (x) (II, ±IV) (n) C (12, 13, 14)

-210°C

-195,8°C

-218,8°C

-183°C

-219,7°C

-188,1°C

-248,6°C

-246,1°C

1538°C

2861°C

temp. topnienia (dla 1013 hPa)

535 kg/m 3

1848 kg/m 3

2460 kg/m 3

1,250 kg/m 3

1,429 kg/m 3

1,696 kg/m 3

0,900 kg/m 3

7874 kg/m 3 Fe (x) (II,III) (n) Fe (54,56,57,58)

B (x) ( III ) (n) B (10, 11)

Li (x) (I) (n) Li (6, 7)

Be (x) (II) (n) Be (9)

N (x) (±I,±II,±III,IV,V) (n) N (14, 15)

O (x) (-II) (n) O (16, 17, 18)

F (x) (−I) (n) F (19)

Ne (x) (0) (n) Ne (20, 21, 22)

gęstość (dla 1013 hPa i temp. pokojowej) stopnie utlenienia (ważniejsze) najbardziej trwałe izotopy

Na

12 Magnez Mg (magnesium) [u] 24,304

Al

Si P 1,90

S

Cl

Argon (argon) [u] 39,948 Ar

0,93

1,31

1,61

2,19

2,58

3,16

3

11 Sód

13 Glin

Krzem (silicium) [u] 28,084

Fosfor (phosphorus) [u] 30,973

Siarka (sulphur) [u] 32,059

Chlor (chlorum) [u] 35,446

18

14

15

16

17

(natrium) [u] 22,990

(aluminium) [u] 26,981

97,8°C

882,9°C

650°C

1090°C

660,3°C

2519°C

1414°C

3265°C

44,1°C*

280°C*

115,2°C

444,6°C

-101,5°C

-34°C

-189,4°C

-185,9°C

968 kg/m 3

1738 kg/m 3 Mg (x) (II) (n) Mg (24, 25, 26)

2700 kg/m 3

2330 kg/m 3

1823* kg/m 3

1960 kg/m 3

3,214 kg/m 3

1,784 kg/m 3

3

IIIb

4

IVb 5

Vb 6

VIb 7

VIIb 8 VIIIb 9 VIIIb 10 VIIIb 11

Ib 12

IIb

Na (x) (I) (n) Na (23)

Al (x) (III) (n) Al (27)

Si (x) (-II,IV,VI) (n) Si (28, 29, 30)

P (x) (±III, V) (n) P (31)

S (x) (−II,IV,VI) (n) S (32, 33, 34, 36)

Cl (x) (−I,I,V,VII) (n) Cl (35, 37)

Ar (x) (0) (n) Ar (36, 38, 40)

*fosforbiały

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

25 Mangan (manganum) [u] 54,938 Mn

Żelazo (ferrum) [u] 55,845 Fe

Kobalt (cobaltum) [u] 58,933 Co

Ni

Miedź (cuprum) [u] 63,546 Cu

Z

Gal (gallium) [u] 69,723 Ga

German (germanium) [u] 72,630 Ge

Arsen (arsenicum) [u] 74,922 As

Selen (selenium) [u] 78,971 Se

Brom (bromum) [u] 79,901 Br

Krypton (krypton) [u] 83,798 Kr

0,82

1,00

1,36

1,54

1,63

1,66

1,55

1,83

1,88

1,91

1,90

1,65

1,81

2,01

2,18

2,55

2,96

4

19 Potas (kalium)

20 Wapń

21 Skand

22 Tytan

23 Wanad

Chrom (chromium) [u] 51,996

Nikiel (niccolum) [u] 58,693

Cynk (zincum) [u] 65,380

36

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

(calcium) [u] 40,078

(scandium) [u] 44,955

(titanium) [u] 47,867

(vanadium) [u] 50,942

[u] 39,098

63,5°C

759°C

842°C

1484°C

1541°C

2836°C

1668°C

3287°C

1910°C

3407°C

1907°C

2671°C

1246°C

2061°C

1538°C

2861°C

1495°C

2927°C

1455°C

2913°C

1084,6°C

2562°C

419,53°C

907°C

29,8°C

2204°C

938,2°C

2833°C

817°C *

616°C **

220,8°C

685°C

-7,2°C

58,8°C

-157,4°C

-153,3°C

856 kg/m 3

1550 kg/m 3

2985 kg/m 3

4507 kg/m 3

6110 kg/m 3

7140 kg/m 3

7470 kg/m 3

7874 kg/m 3

8900 kg/m 3

8908 kg/m 3

8920 kg/m 3

7140 kg/m 3 Zn (x) (II) (n) Zn (64, 66, 67, 68, 70)

5904 kg/m 3

5323 kg/m 3 Ge (x) (II,IV) (n) Ge (70, 72, 73, 74, 76)

5727 kg/m 3

4819 kg/m 3

3103 kg/m 3

3,744 kg/m 3

K (x) (I) (n) K (39, 40, 41)

Ca (x) (II) (n) Ca (40, 42, 43, 44, 46, 48)

Sc (x) (III) (n) Sc (45)

Ti (x) (II,III,IV) (n) Ti (46, 47, 48, 49, 50)

V (x) (II,III,IV,V) (n) V (51)

Cr (x) (II,III,VI) (n) Cr (50, 52, 53, 54)

Mn (x) (II,III,IV,VII) (n) Mn (55)

Fe (x) (II,III) (n) Fe (54, 56, 57, 58)

Co (x) (II,III) (n) Co (59)

Ni (x) (II,III) (n) Ni (58, 60, 61, 62, 64)

Cu (x) (I,II) (n) Cu (63, 65)

Ca (x) (III) (n) Ca (69, 71)

As (x) (±III, V) (n) As (75) *29,6atm, **sublimacja

Se (x) (-II,IV,VI) (n) Se (74, 76, 77, 78, 80, 82)

Br (x) (±I,V) (n) Br (79, 81)

Kr (x) (0) (n) Kr (78, 80, 82, 83, 84, 86)

Rb

Stront (strontium) [u] 87,621 Sr

Y

Zr

41 Niob (niobium) [u] 92,906 Nb

42 Molibden (molybdenum) [u] 95,951 Mo

Technet (technetium) [u] (98) Tc

Ruten (ruthenium) [u] 101,072 Ru

Rod (rhodium) [u] 102,905 Rh

Pallad (palladium) [u] 106,421 Pd

Srebro (argentum) [u] 107,868 Ag

Kadm (cadmium) [u] 112,414 Cd

I

Cyna (stannum) [u] 118,710 Sn

Antymon (stibium) [u] 121,760 Sb

Tellur (tellurium) [u] 127,603 Te

I

Ksenon (xenon) [u] 131,293 Xe

0,82

0,95

1,22

1,33

1,60

2,16

2,10

2,20

2,28

2,20

1,93

1,69

1,78

1,96

2,05

2,10

2,66

2,60

5

37 Rubid

Itr (yttrium) [u] 88,906

Cyrkon (zirconium) [u] 91,224

Ind (indium) [u] 114,818

Jod (iodum) [u] 126,904

54

38

40

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

39

(rubidium) [u] 85,468

39,3°C

688°C

777°C

1382°C

1522°C

3345°C

1855°C

4409°C

2477°C

4744°C

2623°C

4639°C

2157°C

4265°C

2333°C

4150°C

1964°C

3695°C

1555°C

2963°C

961,8°C

2162°C

321°C

767°C

156,6°C 2072°C 5769/7310( α/β )kg/m 3 In (x) (III) (n) In (113, 115)

232°C 2602°C 5769/7310( α/β )kg/m 3 Sn (x) (II,IV) (n) Sn (112, 114-120122, 124)

630,7°C

1587°C

449,5°C

988°C

113,7°C

184,4°C

-111,7°C

-108°C

1532 kg/m 3

2630 kg/m 3

4472 kg/m 3

6511 kg/m 3 Zr (x) (IV) (n) Zr (90, 91, 92, 94, 96)

8570 kg/m 3

10280 kg/m 3

11500 kg/m 3

12370 kg/m 3

12450 kg/m 3

12023 kg/m 3

10490 kg/m 3

8650 kg/m 3

6697 kg/m 3

84 Polon P 6240 kg/m 3 Te (x) (−II,IV,VI) (n) Te (120,122-126,128,130) (polonium) [u] (209)

4940 kg/m 3

5,897 kg/m 3

Rb (x) (I) (n) Rb (85, 87)

Sr (x) (II) (n) Sr (84, 86, 87, 88)

Y (x) (III) (n) Y (89)

Nb (x) (III,V) (n) Nb (93)

Mo (x) (VI) (n) Mo (92, 94, 95, 96, 97, 98, 100)

Tc (x) (IV,VI,VII) (n) Tc (97, 98, 99)

Ru (x) (III) (n) Ru (96, 98, 99, 100, 101, 102, 104)

Rh (x) (III) (n) Rh (103)

Pd (x) (II,III) (n) Pd (102, 104, 105, 106, 108, 110)

Ag (x) (I) (n) Ag (107, 109)

Cd (x) (II) (n) Cd (106,108,110,111,112,113,114,116)

Sb (x) (±III,V) (n) Sb (121, 123)

I (x) (±I,V,VII) (n) I (127)

Xe (x) (0) (n) Xe (124,126,128-132,134,136) Rn

Cs

Ba

La

Hf

Ta

74 Wolfram W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Rtęć (hydrargyrum) [u] 200,592 Hg

Tl

Ołów (plumbum) [u] 207,2(1) Pb

Bi

At

0,79

0,89

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90

2,20

2,20

2,20

2,40

1,90

1,80

1,80

1,90

2,00

2,20

6

55 Cez

56 Bar

57 Lantan

72 Hafn

73 Tantal

75 Ren

76 Osm

77 Iryd

78 Platyna (platinum)

79 Złoto (aurum)

Tal (thallium) [u] 204,385

83 Bizmut

85 Astat

Radon (radon) [u] (222)

86

80

81

82

(caesium) [u] 132,905

(barium) [u] 137,327

(lanthanum) [u] 138,905

(hafnium) [u] 178,492

(tantalum) [u] 180,948

(wolframium) [u] 183,84(1)

(rhenium) [u] 186,207

(osmium) [u] 190,23(3)

(iridium) [u] 192,217

(bisemutum) [u] 208,980

(astatinum) [u] (210)

[u] 195,084

[u] 196,966

Dygestorium szkolne NS 3142 7 599 zł Dygestorium szkolne przeznaczone do ogólnych prac z substancjami chemicznymi w ramach za - jęć szkolno-dydaktycznych. • Konstrukcja dygestorium o wym. 1200 x 850 x 2020 mm:

28,5°C

671°C

727°C

1870°C

920°C

3464°C

2233°C

4603°C

3017°C

5458°C

3422°C

5555°C

3185°C

5596°C

3033°C

5012°C

2446°C

4428°C

1768°C

3825°C

1064°C

2856°C

-38,9°C

356,6°C

304°C

1473°C

327,5°C

1749°C

271,4°C

1564°C

254°C

962°C

302°C

337°C

-71°C

-61,7°C

1879 kg/m 3

3510 kg/m 3

6146 kg/m 3

13310 kg/m 3

16650 kg/m 3

19250 kg/m 3

21020 kg/m 3

22610 kg/m 3

22650 kg/m 3

21090 kg/m 3

19300 kg/m 3

13534 kg/m 3

11850 kg/m 3

11340 kg/m 3 Pb (x) (II,IV) (n) Pb (204, 206, 207, 208)

9780 kg/m 3

9196 kg/m 3

9,74 kg/m 3

Cs (x) (I) (n) Cs (133)

Ba (x) (II) (n) Ba (130,132,134,135,136,137,138)

La (x) (III) (n) La (138, 139)

106 Rutheford Rf (rutherfordium) [u] (267) Hf (x) (IV) (n) Hf (174, 176, 177, 178, 179, 180)

Ta (x) (V) (n) Ta (181)

W (x) (VI) (n) W (180, 182, 183, 184, 186)

Re (x) (IV,VI,VII) (n) Re (185, 187)

Os (x) (III,IV) (n)Os (186,187,188,189,190,192)

Ir (x) (III,IV) (n) Ir (191, 193)

110 Darmsztadt (darmstadtium) [u] (281) Ds Pt (x) (II,IV) (n) Pt (190, 192, 194, 195, 196, 198)

Au (x) (I,III) (n) Au (197)

Hg (x) (I,II) (n) Hg (196,198,199,200,201,202,204)

Tl (x) (I,III) (n) Tl (203, 205)

Bi (x) (III,V) (n) Bi (209)

Po (x) (II,IV) (n) Po (208, 209, 210)

Rn (x) (0) (n) Rn (222)

(n) At (210)

Fr

Ra

Ac

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Rg

Copernicum (copernicium) [u] (285) Cn

113 Nihonium (nihonium) [u] (286) Nh

Flerovium (flerovium) [u] (289) Fl

115 Moscovium (moscovium) [u] (290) Mc

116 Livermorium (livermorium) [u] (293) Lv

117 Tennessine (tennessine) [u] 7(294) Ts

118 Oganesson (oganesson) [u] (294) Og

0,70

0,90

1,10

7

87 Frans

88 Rad

89 Aktyn

107 Dubn

106 Seaborg

107 Bohr

108 Has

109 Meitner

111 Roentgen

112

114

(francium) [u] (223)

(radium) [u] (226)

(actinium) [u] (227)

(dubnium) [u] (268)

(seaborgium) [u] (269)

(bohrium) [u] (270)

(hassium) [u] (277)

(meitnerium) [u] (278)

(roentgenium) [u] (282)

27°C

677°C

696°C

1737°C

1050°C

3198°C

1870 kg/m 3

5000 kg/m 3

10070 kg/m 3

Rf (x) ( IV ) (n) Rf (267)

Fr (x) (I) (n) Fr (223)

Ra (x) (II) (n) Ra (226, 228)

Ac (x) (III) (n) Ac (227)

Db (x) (V) (n) Db (268)

Sg (x) (VI) (n) Sg (271)

Bh (x) (VII) (n) Bh (272)

Hs (x) (VIII) (n) Hs (270)

(n) Mt (276)

(n) Ds (281)

(n) Rg (280)

(n) Cn (285)

(n) Nh (284)

(n) Fl (289)

(n) Mc (288)

(n) Lv (293)

(n) Ts (292)

(n) Og (293)

Ce

Pr

N

61 Promet Pm (promethium) [u] (145)

62 Samar Sm (samarium) [u] 150,362

Eu

64 Gadolin Gd (gadolinium) [u] 157,253

65 Terb T

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

PODSTAWOWE STAŁE FIZYCZNE

1,12

1,13

1,14

1,17

1,20

1,22

1,23

1,24

1,25

1,00

• 1x Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych • 1x Wężyk lateksowy • 1x Zestaw zacisków do węży • 1x Pipeta Pasteura - 3 ml

Ciało stałe (w20 o C i 1000hpa)

Prędkość światławpróżni 299 792 458m·s -1 Stała Avogadra (liczba Avogadra) 6,022 141 79(30)·10 23 mol −1 Energia spoczynkowa protonu wMeV

Stała Boltzmanna 1,380 6504(24)·10 −23 J·K −1 Stała Rydberga 10 973 731,568 527(73)m -1

58 Cer

59 Prazeodym (praseodymium) [u] 140,907

60 Neodym

63 Europ

66 Dysproz

67 Holm

68 Erb

69 Tul

70 Iterb

71 Lutet

(cerium) [u] 140,116

(neodymium) [u] 144,242

(europium) [u] 151,964

(terbium) [u] 158,925

(dysprosium) [u] 162,500

(holmium) [u] 164,930

(erbium) [u] 167,259

(thulium) [u] 168,934

(ytterbium) [u] 173,054

(lutetium) [u] 174,967

799°C

3443°C

931°C

3520°C

1016°C

3074°C

1042°C

3000°C

1072°C

1797°C

822°C

1529°C

1313°C

3273°C

1359°C

3230°C

1412°C

2567°C

1472°C

2700°C

1529°C

2868°C

1545°C

1950°C

824°C

1196°C

1663°C

3402°C

Ciecz (w20 o C i 1000hpa)

Promień atomu Bohra 0,529 177 208 59(36)·10 −10 m

6689 kg/m 3 Ce (x) (III,IV) (n) Ce (136, 138, 140, 142)

6640 kg/m 3

6800 kg/m 3

7264 kg/m 3

7353 kg/m 3

5244 kg/m 3

7901 kg/m 3

8219 kg/m 3

8551 kg/m 3

8795 kg/m 3

9066 kg/m 3

9321 kg/m 3

6570 kg/m 3

9840 kg/m 3

938,272 013(23) MeV Energia spoczynkowa neutronuwMeV 939,565 346(23) MeV Energia spoczynkowa elektronuwMeV

Pr (x) (III) (n) Pr (141)

Nd (x) (III) (n)Nd(142,143,144,145,146,148,150)

Pm (x) (III) (n) Pm (145, 146, 147)

Sm (x) (II,III) (n)Sm(144,147,148,149,150,152,154)

Eu (x) (II,III) (n) Eu (151, 153) A

Gd (x) (III) (n) Gd (152,154,155,156,157,158,160) Cm 96 Kiur (curium) [u] (247)

Tb (x) (III) (n) Tb (159)

Dy (x) (III) (n) Dy (156,158,160,161,162,163,164)

Ho (x) (III) (n) Ho (165)

Er (x) (III) (n) Er (162, 164, 166, 167, 168, 170) Fm 100 Ferm (fermium) [u] (257)

Tm (x) (III) (n) Tm (169)

Yb (x) (II,III) (n) Yb (168,170,171,172,173,174,176) No 102 Nobel (nobelium) [u] (259)

Lu (x) (III) (n) Lu (175, 176)

Masa Plancka 2,176 44(11)·10 −8 kg

Th

P

U

93 Neptun Np (neptunium) [u] (237)

Pu

97 Berkel B

Cf

Es

101 Mendelew (mendelevium) [u] (258) Md

(lawrencium) [u] (262) Lr

1,30

1,50

1,70

1,30

1,30

Gaz (w20 o C i 1000hpa)

Długość Plancka 1,616 252(81)·10 −35 m

0,510 998 910(13) MeV Objętośćmolowa gazu doskonałego (wT = 273,15 K, p = 101325 Pa) 22,413996·10 −3 m 3 ·mol -1 Stała Faradaya 96 485,3399(24) C·mol −1

90 Tor

91 Proaktyn

92 Uran

94 Pluton

95 Ameryk

98 Kaliforn

99 Einstein

103 Lorens

Czas Plancka 5,391 24(27)·10 −44 s

Pierwiastki promieniotwórcze (naturalne)

(thorium) [u] 232,038

(protactinium) [u] 231,036

(uranium) [u] 238,029

(plutonium) [u] (244)

(americium) [u] (243)

(berkelium) [u] (247)

(californium) [u] (251)

(einsteinium) [u] (252)

1750°C

4788°C

1572°C

4200°C

1135°C

4131°C

644°C

3902°C

640°C

3228°C

1176°C

2011°C

1345°C

~3100°C

986°C

2600°C

900°C

1470°C

860°C

1500°C

1527°C

827°C

827°C

1627°C

11724 kg/m 3

15370 kg/m 3

19050 kg/m 3

20450 kg/m 3

19816 kg/m 3

12000 kg/m 3

13510 kg/m 3

14780 kg/m 3

15100 kg/m 3

8840 kg/m 3

Jednostkamasy atomowej 1,660 538 782(83)·10 −27 kg

Th (x) (IV) (n) Th (232)

Pa (x) (IV,V) (n) Pa (231)

U (x) (III,IV,VVI) (n) U (234, 235, 238)

Np (x) (III,IV,V,VI) (n) Np (236, 237)

Pu (x) (III,IV,V,VI) (n) Pu (238, 239, 240, 241, 242, 244)

Am (x) (III,IV,V,VI) (n) Am (241,243)

Cm (x) (III) (n) Cm (245, 246, 247, 248, 250)

Bk (x) (III,IV) (n) Bk (247, 248)

Cf (x) (III) (n) Cf (249, 250, 251, 252)

Es (x) (III) (n) Es (252)

Fm (x) (III) (n) Fm (257)

Md (x) (II,III) (n) Md (258, 260)

No (x) (II,III) (n) No (259)

Lr (x) (III) (n) Lr (262)

Pierwiastki promieniotwórcze (otrzymywanie sztucznie)

Źródła: Gęstość - D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRCPress, Boca Raton, Florida, USA, 77th edition, 1996., Temp. wrzenia, topnienia, elektroujemność i wartościowość – D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRCPress, Boca Raton, Florida, USA, 90th edition, 2010., Masa atomowa - JurisMeija, Pure Appl. Chem. 2016; 88(3): 265–291, Atomicweights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)

www.nowaszkola.com

• 5x Butelka z zakraplaczem 30 ml • 5x Butelka na roztwory 250 ml • 5x Butelka na roztwory 500 ml • 10x Lejek plastikowy

Zdjęcie poglądowe. Pełna zawartość poszczególnych zestawów zawarta jest w ich opisie.

Pakiet Chemia PREMIUM NS 6101 7 200 zł Pakiet Chemia PREMIUM obejmuje rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni chemicznej. W jego skład wchodzą: • 40x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 12 x 100 mm • 1x Stojak do probówek 16mm • 40x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 18x200 • 1x Stojak na probówki 20mm • 5x Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml • 10x Kolba stożkowa szeroka 100 ml

x1

• 5x Szalka Petriego 90 x 15 mm • 5x Szalka Petriego 100 x 15 mm • 5x Bagietka szklana,1x Statyw • 5x Pęseta metalowa • 5x Igła preparacyjna w oprawie stal nierdzewna • 1x Szkiełko nakrywkowe 22 x 22 mm • 1x Suszarka laboratoryjna • 1x Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1 • 1x Modułowe Pracownie Przyrodnicze - Moduł Woda • 1x Sączki laboratoryjne • 1x Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca • 1x Papierki lakmusowe • 1x Papierki fenoloftaleinowe • 1x Papierki wskaźnikowe • 1x Model atomu 3D • 1x Budowa atomu • 1x Struktury molekularne. Zestaw konstrukcyjny • 1x Układ okresowy pierwiastków

• 5x Zlewka niska 100 ml • 5x Zlewka niska 500 ml • 1x Kostka pomiarowa, 1x Miarki

• 5x Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml • 5x Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem

• 1x Mały palnik Bunsena na gaz • 1x Palnik spirytusowy z kołpakiem • 1x Waga elektroniczna

166

Made with FlippingBook Proposal Creator