Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

karty pracy i scenariusze w języku polskim i angielskim

x1

x1

Elektryczność. Walizka doświadczalna z kartami pracy i scenariuszami NS 6117 899 zł • Zawartość: dzwonek elektryczny z przewodami; generator zasilany owocami; generator ręczny; przewody z wtykami bananowymi; skrawek futra; 2 x gumo-

we pałeczki; jedwab; 2 x szklane pałeczki; urządzenie elektryczne reagujące na ciało ludzkie; grzałka elektryczna; krokodylki z wtykami bananowymi; płytki: miedziana, żelazna, aluminiowa, plastikowa, drewniana, gumowa; oprawka na żarówkę, przycisk testowy obwodu elektrycznego; gniazda połączeniowe; kaseta do baterii; 3 x przełącznik; 2 x baterie; żarówka; obrotowy wspornik; 4 scenariusze, 24 jednostronne karty pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm; wym. wa- lizki: 55 x 15,5 x 46 cm; wiek: 8+

Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki QH 0052 549 zł Zestawdo doświadczeń uczniowskich zmechaniki, wyposażony w: plastiko - wy pojemnik, pistolet balistyczny, na -

rzędzie zachowania energii, pojemnik laboratoryjny, stalowa kulka, stojak la - boratoryjny, poziomica laboratoryjna, odważniki 6 szt. po 100 g, tribometr, dynamometr, linijka pomiarowa, wa - hadło matematyczne, 3 ciała o róż - nych masach.

karty pracy i scenariusze w języku polskim i angielskim

x1

Optyka. Walizka doświadczalna z kartami pracy i scenariuszami NS 6118 1 199 zł • Zawartość: 4 soczewki, zwierciadłowypukłe, zwierciadło wklęsłe, laser; 3 x kryza; bateria, świecznik, świeca, ka- setka na baterie, statyw do lasera, pojemnik z podziałką z tworzywa sztucznego, ładowarka, przewody z koń- cówkami, ława optyczna, wspornik do białego ekranu, podstawka, latarka, biały ekran, lustro na podstawkach z tworzywa sztucznego, bryły (kula, walec, ostrosłup, ostrosłup foremny, stożek, prostopadłościan); 4 scenariu- sze; 24 jednostronne karty pracy owym.: 11,5 x 11,5 cm; wym. walizki: 55 x 15,5 x 46 cm; wiek: 6+

Mega zestaw do magnetyzmu TG 7532 1 099 zł Zestaw pozwala odkrywać i badać zjawiska magnetyczności i jej zasto - sowań, m.in. wyznaczanie linii pola magnetycznego przy użyciu kompa - su, przyciąganie ziemskie, nawigacja, prąd indukcyjny. • w zestawie: duże i małe podkowy, • kulkimagnetyczne,magnesypodłużne i okrągłe,

• a także dużywybórmateriałówdowykorzysta- nia w eksperymentach, np. kompasy, • opiłki żelaza, metalowe krążki, szpilki, • spinacze i gwoździe.

x1

170

Made with FlippingBook Proposal Creator