Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Oferta wyposażenia pracowni przyrodniczej zawiera nie tylko komfortowe i ergonomiczne meble dla ucznia i nauczyciela, ale również pomoce dydaktyczne sprzyjające obserwacji i badaniu niezwykłego świata roślin i zwierząt. Proponowane urządzenia multimedialne pozwolą stworzyć warunki do przekazania uczniom treści programowych oraz informacji za pomocą dźwięku, animacji czy pokazu video. Przy zakupie pełnego wyposażenia (38 produktów) pracowni przyrodniczej oferujemy bezpłatnymontaż sprzętu interaktywnego.

PRZYRODNICZA

IV 7359

NS 9265A

DA 2398

YC 0009

NS 0014

NS 2524

AJE 240

NS 6107

EI 0161

NV 8070

176

Made with FlippingBook Proposal Creator